หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPI274 และ PI482

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: PI274 และ PI482
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Sueo Sudo
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / the struggle for autonomy / Weatherbee, Donald E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 2015 พร้อมให้บริการ
Institutionalizing East Asia : mapping and reconfiguring regional cooperation / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
JQ750.A38 R43I57 2016 พร้อมให้บริการ
Comparative foreign policy : adaptation strategies of the great and emerging powers / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .C65 พร้อมให้บริการ
Foreign policy in comparative perspective : domestic and international influences on state behavior / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JZ1242 .F676 2013 พร้อมให้บริการ
Foreign policy in world politics / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JX1391 .M3 1992 พร้อมให้บริการ
International relations of Asia / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS35.2 .I584 2014 พร้อมให้บริการ
Oxford handbook of the international relations of Asia / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JZ1980 .O94 2014 พร้อมให้บริการ
Southeast Asia and the great powers / Tarling, Nicholas. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .T374 พร้อมให้บริการ
Routledge handbook of Asian regionalism / Reserve Book (3 Days) Professor Direk Jayanama Library
Reserve Book Room
Reserve Books JZ5333 .R68 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544