หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 223

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 223
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles and practice of urban planning, Goodman, William I. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/61557 Withdrawn
Handbook of urban studies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .H24 C. 2 พร้อมให้บริการ
Urban economics and policy analysis / Bish, Robert L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .B512 C. 2 Withdraw Processing
The urban pattern. Eisner, Simon. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA9031 .G3 1993 พร้อมให้บริการ
A reader in planning theory. Faludi, Andreas. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT391 .F3 C. 2 พร้อมให้บริการ
Urbanization, planning, and national development. Friedmann, John. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT321 .F7 พร้อมให้บริการ
Urban geography; an introductory analysis, Johnson, James Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .J6 1972 พร้อมให้บริการ
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 พร้อมให้บริการ
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/100782 Withdrawn Damaged
An introduction to town and country planning. Ratcliffe, John. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT166 .R33 พร้อมให้บริการ
Cities of the world : world regional urban development / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .B77 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544