หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของศ 483

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ 483
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูรี สิรสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Competition policy : theory and practice / Motta, Massimo, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD41 .M68 C. 2 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Handbook of industrial organization. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD2326 .S35 2009 V. 2 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Understanding regulation : theory, strategy, and practice / Baldwin, Robert, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3616.G7 B34 2012 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3616.U5 V57 2005 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KF1652 .K95 2009 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
The Oxford handbook of regulation / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books K3842 .O946 2012 พร้อมให้บริการ
Regulation and development / Laffont, Jean-Jacques, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD4431 .L34 C. 2 พร้อมให้บริการ
Regulatory reform : economic analysis and British experience / Armstrong, Mark. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3616.G72 A75 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Privatization, restructuring, and regulation of network utilities / Newbery, David M. G. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD2763 .N49 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Government and markets : toward a new theory of regulation / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3612 .G68 พร้อมให้บริการ
Modern economic regulation : an introduction to theory and practice / Decker, Christopher, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books IND HD 2015 638847 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Reforming infrastructure : privatization, regulation, and competition / Kessides, Ioannis Nicolaos. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD2763 .K47 พร้อมให้บริการ
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3616.U5 V57 2000 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544