หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 315

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 315
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 พร้อมให้บริการ
Human dimension & interior space : a source book of design reference standards / Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 พร้อมให้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / Consumer behavior / ฉัตยาพร เสมอใจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.32 .ฉ63 2550 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ออกแบบให้โดนใจ = Packaging design for success : คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ / ชัยรัตน์ อัศวางกูร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS195.4 .ช64 ฉ. 1 Withdraw Processing
Thinking school สอนให้คิด / บรรจง อมรชีวิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books EDUC LB 2011 615281 พร้อมให้บริการ
สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ = Creative brand / วิทวัส ชัยปาณี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ว627 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Shopping environments : evolution, planning and design / Coleman, Peter. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA6218 .C65 Missing in Inventory
Store design and visual merchandising : creating store space that encourages buying / Ebster, Claus. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5845 .E27 2011 Withdraw Processing
Shopping architecture now!. Shopping-architektur heute!. Jodidio, Philip. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA6220 .J635 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ
Interior graphic standards / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH2031 .I58 Withdrawn
Retail design / Mesher, Lynne. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2195.S89 M474 2010 พร้อมให้บริการ
Designing brand identity : an essential guide for the entire branding team / an essential guide for the entire branding team / Wheeler, Alina. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.B7 W453 2009 ยืมออก 01/02/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544