หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 243

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 243
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (อาจารย์)
    • ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 พร้อมให้บริการ
Urban economics / O'Sullivan, Arthur Morgan, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .O88 2003 C. 2 Withdraw Processing
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 พร้อมให้บริการ
Bangkok : place, practice and representation / Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 2 พร้อมให้บริการ
Urban geography : a global perspective / Pacione, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF125 .P33 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค / นิธินันท์ วิศเวศวร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .น63 ยืมออก 01/02/2021
The study of urban geography / Harold Carter. Carter, Harold, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .C33 1995 C. 2 พร้อมให้บริการ
Economics of agglomeration : cities, industrial location, and regional growth / Fujita, Masahisa, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT388 .F85 พร้อมให้บริการ
Compact cities : sustainable urban forms for developing countries / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .C56 พร้อมให้บริการ
Land Use. Mather, Alexander Smith. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD111 .M36 Withdraw Processing
Interpreting the city : an urban geography / Hartshorn, Truman Asa. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF125 .H37 1992 พร้อมให้บริการ
ที่ดิน : เล่น ลงทุน ทำเงิน และหากำไรอย่างชาญฉลาด / อนุชา กุลวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD890.55.ฮ63 อ373 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมือง = [Urban economics] / [Urban economics] / โสมสกาว เพชรานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .ส945 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544