หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTU 154

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: TU 154
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to mathematical structures and proofs / Gerstein, Larry J. Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Stacks
General Books QA9 .G37 พร้อมให้บริการ
Learning to reason : an introduction to logic, sets, and relations / Rodgers, Nancy, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA9 .R625 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544