หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 406

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก. 406
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ส6 น64 ฉ. 5 ยืมออก 01/02/2021
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ CD/DVD (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Audio-Visual Materials CDG .ม644ม63 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544