หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST339

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST339
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to the mathematics of population. Keyfitz, Nathan, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/73457 Withdrawn
The methods and materials of demography / Shryock, Henry S. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB881 .S48 พร้อมให้บริการ
Introduction to demography; Society of Actuaries textbook. Spiegelman, Mortimer. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/35312 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544