หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 611

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 611
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : foundations, ferment, and future / Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 31/08/2021
Mass communication theory : foundations, ferment, and future / Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2009 พร้อมให้บริการ
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2011 พร้อมให้บริการ
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2021
A first look at communication theory / Griffin, Emory A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2012 ยืมออก 01/02/2021
Theories of human communication / Littlejohn, Stephen W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L5 2011 ยืมออก 31/08/2021
Mass communications : a comparative introduction / Lorimer, Rowland, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3986 ยืมออก 18/05/2023
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 พร้อมให้บริการ
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2005 พร้อมให้บริการ
The Media book / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .M3768 Damaged
Communication theories : perspectives, processes, and contexts / Miller, Katherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M55 2005 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world : history, industry, controversy / Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2012 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world / Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2010 พร้อมให้บริการ
Communication and human behavior. Ruben, Brent D. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2559/4577 C. 2 ยืมออก 18/05/2023
Communication and human behavior / Ruben, Brent D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R79 1992 พร้อมให้บริการ
Understanding media cultures : social theory and mass communication / Stevenson, Nick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.54 .S74 2002 พร้อมให้บริการ
Understanding media cultures : social theory and mass communication / Stevenson, Nick. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2559/5152 2002 C. 2 ยืมออก 18/05/2023
The media of mass communication : student edition / Vivian, John. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .V54 2012 พร้อมให้บริการ
Media communication : an introduction to theory and process / Watson, James, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .W38 2016 พร้อมให้บริการ
Introducing communication theory : analysis and application / analysis and application / West, Richard L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 ยืมออก 01/02/2021
Introducing communication theory : analysis and application / analysis and application / West, Richard L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 Withdraw Processing
Communication theories in action : an introduction / Wood, Julia T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .W627 2004 Withdraw Processing
Gendered lives : communication, gender, and culture / Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HQ1075 .W66 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544