หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 260

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 260
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising & IMC : principles & practice / Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5821 .W425 2015 พร้อมให้บริการ
Essentials of contemporary advertising / Arens, William F. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5821 .A74 2009 พร้อมให้บริการ
Contemporary advertising / Arens, William F. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5721 .B59 2008 Withdraw Processing
Kleppner's advertising procedure / Lane, W. Ronald, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5823 .K5 2005 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544