หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 310

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 310
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี. ภาค 3 / วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HC 2002 667489 พร้อมให้บริการ
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี. วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ว46 2553 ล. 9 พร้อมให้บริการ
15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Book Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PN4756 .ก645 2555 Withdrawn
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Stacks
Reference Books PN4756 .ก645 2556 พร้อมให้บริการ
การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด / เกศินี จุฑาวิจิตร, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN145 .ก756 2557 พร้อมให้บริการ
เขียนให้เป็น ชนะด้วยปลายปากกา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN145 .ก752 2551 พร้อมให้บริการ
สังคมปรนัย / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ก8 ก94 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำก่อนยืม 3/9/18-วันเพ็ญ
การใช้ภาษาไทย 1 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4158 .ก58194 2551 ยืมออก 01/02/2021
การใช้ภาษาไทย 2 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PL 2003 666677 พร้อมให้บริการ
การใช้ภาษาไทย 2 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PL4158 .ก582 2542 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
คนข่าว : ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 / ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 / แรนดัล, เดวิด, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ร83 2559 ยืมออก 31/08/2021
(ต่าง) คิดในคอก (ตน) : ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .น5845 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขียนชีวิต : เทคนิคการเขียนให้ประสบผลสำเร็จ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN145 .ข83 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. เล่ม 2 / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books PL4158.8 .ร62 2559 ล. 2 ยืมออก 01/02/2021
การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 625657 ยืมออก 30/10/2020
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี / วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ว46 ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์ (News reporting and editing). (News reporting and editing). Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส7 ล.1 ฉ.6 ยืมออก 01/02/2021
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์แบบฝึกปฏิบัติและแบบฝฝึกปฏิบัตรเสริมทักษะชุดวิชา (News reporting and editing). Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/11575 ล.1 ยืมออก 18/05/2023
Journalism today / Ferguson, Donald L. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6208 1993 ยืมออก 18/05/2023
How to write for magazines : consumer, trade, and web / Harrison, Charles Hampton, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .H29 พร้อมให้บริการ
Writing for journalists / Hicks, John Wynford, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .H535 2010 พร้อมให้บริการ
The magazines handbook / McKay, Jenny, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5124.P4 M39 2013 พร้อมให้บริการ
Good writing for journalists : narrative, style, structure / Phillips, Angela. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .P45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544