หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 340

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 340
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .ท66 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
An introduction to television studies / Bignell, Jonathan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .B54 2013 พร้อมให้บริการ
The television handbook / Orlebar, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .H65 2011 ยืมออก 31/08/2021
หลักพื้นฐานการผลิตรายการโทรทัศน์. ดวงทิพย์ วรพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.75 .ด45 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
Big TV. : the era of changing = เปิดเบื้องลึก บิ๊กทีวีไทย / ไพเราะ เลิศวิราม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.9 .พ947 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการโทรทัศน์สมัยใหม่สไตล์อเมริกัน = Modern television production American style / สหศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .ส55 ฉ. 4 ยืมออก 31/08/2021
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 659097 พร้อมให้บริการ
From concept to screen : an overview of film and television production / Benedetti, Robert L., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 B35 พร้อมให้บริการ
Production design for television / Byrne, Terry. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4939 ยืมออก 18/05/2023
Video field production and editing / Compesi, Ronald J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/88353 2003 ยืมออก 18/05/2023
Small format television production / Compesi, Ronald J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7780 1990 ยืมออก 18/05/2023
Basic studio directing / Fairweather, Rod. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5055 ยืมออก 18/05/2023
Lighting for Video / Millerson, Gerald. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6687 1991 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544