หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 353

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 353
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิจ ตันติศิรินทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles and practice of urban planning, Goodman, William I. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/61557 Withdrawn
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 พร้อมให้บริการ
การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 631240 พร้อมให้บริการ
A practical approach to planning law / Moore, Victor. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD1125 .M66 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544