หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 621

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 621
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.2 .ค748 2551 พร้อมให้บริการ
ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ / โรคตามระบบ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Alexander's nursing practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .N8776 2011 พร้อมให้บริการ
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WB 2012 631673 ยืมออก 05/02/2021 มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 2007 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Integrative medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB890 .I574 พร้อมให้บริการ มี E-book 4th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2018 ยืมออก 31/08/2021
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2014 ยืมออก 05/02/2021
Greenfield's surgery : scientific principles & practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2017 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2011 พร้อมให้บริการ
Greenfield's surgery : scientific principles and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .S87 2006 พร้อมให้บริการ
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2017 ยืมออก 31/08/2021
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / assessment and management of clinical problems / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2014 ยืมออก 05/02/2021
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 1 พร้อมให้บริการ
Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M4287 2011 V. 2 พร้อมให้บริการ
ยาและโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 ยืมออก 01/02/2021
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 05/02/2021
Clinical practice guideline 2011. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 ยืมออก 01/02/2021
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesis of AIDS / เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. Planning guides for medical nursing. วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 ยืมออก 05/02/2021
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ [ครั้งที่ 8 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 2014 พร้อมให้บริการ
Complications in surgery and trauma / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO181 .C657 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spirituality : a dimension of nursing / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 พร้อมให้บริการ
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544