หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.451

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.451
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
British poultry standards : complete specifications and judging points of all standardized breeds and varieties of poultry as compiled by the specialist breed clubs and recognized by the Poultry Club of Great Britain / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/100356 ยืมออก 18/05/2023
Poultry science / Ensminger, Marion Eugene, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/91899 Withdrawn
Poultry science / Scanes, Colin G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF487 .E57 2004 ยืมออก 05/02/2021
Scientific farm animal production : an introduction to animal science / Taylor, Robert Ellis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF61 .T39 2004 Withdrawn
การเลี้ยงไก่ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF488 .ก64 2535 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
การผลิตสัตว์ปีก = Poultry production / อาวุธ ตันโช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF487 .อ65 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
Scientific farm animal production : an introduction to animal science / Taylor, Robert Ellis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF61 .T39 2001 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544