หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  3. รหัสรายวิชา: HIM 302
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOC H 2014 646223 ยืมออก 01/02/2021
Research methods for business : a skill-building approach / Sekaran, Uma. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.4 .S4 2013 พร้อมให้บริการ
Business research methods : a managerial approach / Veal, Anthony James, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.4 .T53 2005 C. 2 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544