หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 203
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 ยืมออก 01/02/2021 มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ มี E-book 8th ed./2019 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Essentials of pathophysiology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QZ 2015 647099 ยืมออก 05/02/2021
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 05/02/2021
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 05/02/2021
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 05/02/2021 มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Medical physiology : a cellular and molecular approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ มี E-book 3rd ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark's clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2009 Lost มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Kumar & Clark clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB100 .C54 2002 Withdraw Processing มี E-book 9th ed./2017 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Respiratory physiology : a clinical approach / Schwartzstein, Richard M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .S393 พร้อมให้บริการ
Clinical neurology / Marsden, C. David. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 1998 พร้อมให้บริการ
Porth's pathophysiology : concepts of altered health states / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2019 พร้อมให้บริการ
Decision making in pediatric neurologic physical therapy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS340 .D435 พร้อมให้บริการ
Pediatric chiropractic / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB905 .P374 Withdraw Processing
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2013 พร้อมให้บริการ
Medical physiology : principles for clinical medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M444 2009 พร้อมให้บริการ
Heart physiology : from cell to circulation / Opie, Lionel H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG202 .O65 2004 พร้อมให้บริการ
Respiratory physiology : the essentials / West, John Burnard, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF102 .W47 2000 พร้อมให้บริการ
Crofton and Douglas's respiratory diseases. Seaton, Anthony. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WF140 .C76 2000 V. 1 Withdraw Processing
Clinical neurology / edited by John W. Scadding, Nicholas A. Losseff. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL141 .M377 2012 ยืมออก 31/08/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544