หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการเมืองการปกครองไทย

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: 321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KPT2070 .น436 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books KPT2070 .น436 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 2 ยืมออก 01/02/2021
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2557 พร้อมให้บริการ
รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2557 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปื้อนอยู่แล้ว 24/11/2563
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 5 ยืมออก 01/02/2021
รัฐประหาร พ.ศ. 2490. สุชิน ตันติกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS583 .ส65 2515 ฉ.11 ยืมออก 28/08/2020
รัฐประหาร พ.ศ. 2490. สุชิน ตันติกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส65 2515 ฉ.13 ยืมออก 01/02/2021
ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส455 2555 ยืมออก 01/02/2021
ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส455 2555 ยืมออก 01/02/2021
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575 .พ52 2561 พร้อมให้บริการ
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS575 .พ52 2561 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ : ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ปิยนาถ บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS580 .ป674 2550 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ : ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริง ถึง "เหตุการณ์ 14 ตุลาคม" พ.ศ. 2516 / ปิยนาถ บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS580 .ป674 2550 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544