ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 113 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาธนกิจการเมืองไทย : การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง / ผู้เรียบเรียง ศรัญยุ หมั้นทรัพย์.

by ศรัญยุ หมั้นทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: 179/2554 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 179/2554 (2).

ห้องสมุด:
เงินกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สุจิต บุญบงการ.

by สุจิต บุญบงการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2528Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส675 (1).

ห้องสมุด:
แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส72 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ส72 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส72 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส72 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย / ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์.

by ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ช94 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ช94 2551 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก5 ช94 2551 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ช94 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ช94 2551 (2).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร / พิชญ์ สมพอง.

by พิชญ์ สมพอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ592 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 พ592 2551 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก5 พ592 2551 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ592 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 พ592 2551 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JQ 2008 519675 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดนนทบุรี / ประเสริฐ สิทธิจิพัฒน์.

by ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ป445 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2010 598285 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี / ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์.

by ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ณ622 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2011 598309 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม / กฤษณา ไวสำรวจ.

by กฤษณา ไวสำรวจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก393 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2012 598315 (1).

ห้องสมุด:
การโฆษณากับการหาเสียงเลือกตั้งในประเทศไทย = Political advertising / จัดทำโดย วิบูลย์ จักรวาลวิบูลย์.

by วิบูลย์ จักรวาลวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสวตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ว65 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร / วัชระ ศิลป์เสวตร์.

by วัชระ ศิลป์เสวตร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 621839 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2013 621839 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ช7 ว62 2556 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / ณรงค์ บุญสวยขวัญ.

by ณรงค์ บุญสวยขวัญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ณ42 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก5 ณ42 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ณ42 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 ณ42 (2).

ห้องสมุด:
Nakkānmư̄ang thin Čhangwat Kālasin / นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ / ศรุดา สมพอง.

Sarudā Somphō̜ng. Sathāban Phrapokklao. by ศรุดา สมพอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ศ468 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ศ468 2559 (2).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี / ณัฐพงศ์ บุญเหลือ.

by ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, 2514- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 621844 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2013 621844 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ส73 ณ63 2556 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองถิ่นจังหวัดยะลา / บูฆอรี ยีหมะ.

by บูฆอรี ยีหมะ, 2512- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 บ726 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 บ726 2555 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก5 บ726 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก5 บ726 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544