ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 85 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคลและความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.

by ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น65 อ7 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น65 อ7 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.น65 อ7 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น65 อ7 2549 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคล และความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.

by ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น65 อ7 2543 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.น65 อ7 2543 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.น65 อ7 2543 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.น65 อ7 2543 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคล โดย อุกฤษ มงคลนาวิน และ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476- | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น65 อ7 (1).

ห้องสมุด:
นิติบุคคล ตามกฎหมายมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: K650 .ช63 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K650 .ช63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K650 .ช63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K650 .ช63 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล / โดย วงศ์ศิริ ศรีรัตน์.

by วงศ์ศิริ ศรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3895 .ว23 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้แทนนิติบุคคล / โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

by ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2529?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต6 ภ63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ต6 ภ63 (1).

ห้องสมุด:
วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ภาค 1/2546 บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ก94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 (11).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล พ.ศ. 2487.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2489Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT511 .ก92 (1). :

ห้องสมุด:
วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป : ภาค 1/2547 บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล : เอกสารประกอบการศึกษา / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (11)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2546 (11).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / สหัส สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550Other title: ป.พ.พ.ว่าด้วยบุคคล | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคล | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ส56 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ส56 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ส56 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (23)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ก94 2548 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT511 .ก94 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2548 (16).

ห้องสมุด:
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Other title: วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ก94 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ก94 2550 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT511 .ก94 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2550 (11). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสถานภาพของนิติบุคคลกับความรับผิดทางอาญา / โดย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล.

by สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3895 .ส72 (1). Available for reference (1)Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: KPT3895 .ส72 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. บุคคล = Principle of law. Persons / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายบุคคล.Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ก94 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ก94 2553 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ก94 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2553 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2004 = [Tax planning strategies : corporate income tax 2004] / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7น6 ส43 2547 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7น6 ส43 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4771.55.ฮ7น6 ส43 2547 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา. [เล่ม 1] = Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts. [1] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส64 2554 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับประยุกต์ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7น6 ช64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7น6 ช64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4771.55.ฮ7น6 ช64 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544