ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2466 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538-Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ช65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ย่อเนื้อหากฎหมายธุรกิจ : พร้อมถาม ตอบ / เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT982 .พ73 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT982 .พ73 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT982 .พ73 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัว : พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 / ประดิษฐ์ เอกมณี.

by ประดิษฐ์ เอกมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ป44 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค4 ป44 (2).

ห้องสมุด:
การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ต. 2548.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4396.55 พ43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4396.55 พ43 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ.

by นพนิธิ สุริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .น33 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .น33 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .น33 (6).

ห้องสมุด:
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ฉบับใช้งาน / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1368 .ร72 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1368 .ร72 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1220 .ก754 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1220 .ก754 (2).

ห้องสมุด:
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีอย่างไร อย่างไรไม่ต้องเสียภาษี / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4396.55.ฮ7ท5 ช62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4396.55.ฮ7ท5 ช62 (2).

ห้องสมุด:
คดีหมิ่นประมาท : คดีตัวอย่าง / สมพร พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT943 .ส43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT943 .ส43 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT943 .ส43 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT943 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ.

by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .น33 2539 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX3695 .น33 2539 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลรัษฎากร (ฉบับนักศึกษา) / รวบรวมโดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2784 2539 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1472.ก28 2538 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3682.ก28 2539ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3682.ก28 2539ก (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา = International law in regard to international crimes / พันตำรวจโท พงศ์ธร บุญอารีย์.

by พงศ์ธร บุญอารีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .พ254 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .พ254 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .พ254 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส53 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2540 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท942 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ท942 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท942 (7).

ห้องสมุด:
ตัวอย่างสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ / สหธน รัตนไพจิตร, ไผทชิต เอกจริยกร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT884.อ53 ส54 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT884.อ53 ส54 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT884.อ53 ส54 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช.

by ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ป45 2540 (2).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = Philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ส44 น66 2541 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K230.ส44 น66 2541 (6).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544