ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 63 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทฤษฎีการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2556 [2013]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
การสื่อสารทางการเมืองในชุมชนที่มีสตรีเป็นผู้นำ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2530?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: P94.5.ส3 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P94.5.ส3 ส7 (1).

ห้องสมุด:
หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62 .ส7325 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62 .ส7325 2555 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
วิทยปรัชญา / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q175 .ส76 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q175 .ส76 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q175 .ส76 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Q175 .ส76 (1).

ห้องสมุด:
รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง = Ramkien : a political interpretation / โดย สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการปกครอง บัณฑิควิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ส7613 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการเมืองในระบบ : การแสวงหาทฤษฎี (Political development in political system : a search for theory).

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. (2527?)Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ส66 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการสื่อสารต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ส67 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: BF637.ส7 ส67 (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī kānsư̄sān / ทฤษฎีการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Surapongse Sotanasathien. by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: : Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ส7325 2545 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: H62 .ส7325 2545 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: H62 .ส7325 2545 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62 .ส7325 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H62 .ส7325 2545 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: H62 .ส7325 2545 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การแสวงหาความรู้แบบนวสมัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2552Other title: การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B831.2 .ส743 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: B831.2 .ส743 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: B831.2 .ส743 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B831.2 .ส743 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: B831.2 .ส743 (1).

ห้องสมุด:
วิทยปรัชญา / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q175 .ส76 2552 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Q175 .ส76 2552 (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī kānsư̄sān / ทฤษฎีการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

Surapongse Sotanasathien. by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Rabīang Thō̜ng, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P90 .ส734 2559 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Witthaya pratyā / วิทยปรัชญา / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Surapongse Sotanasathien. by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ].Edition: [Chabap phim sam]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Rabīang Thō̜ng, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q175 .ส76 2556 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: Q175 .ส76 2556 (2). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประสิทธิภัณฑ์ แอนด์พริ้นติ้ง, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P96.ม8 ส74 (1).

ห้องสมุด:
การรณรงค์หาเสียง : การใช้สื่อมวลชนของรัฐในการเลือกตั้งทั่วไป / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส7 (1).

ห้องสมุด:
โฆษณากับการวิจัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5814 .ส73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5814 .ส73 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5814 .ส73 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5814 .ส73 (1). Withdrawn (2).

ห้องสมุด:
ธรรมจรรยาในราชาธิราช : สื่อปกครอง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ]: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .ส657 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PL4200.5 .ส657 (1).

ห้องสมุด:
การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2554Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: B831.2 .ส743 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHIL B 2011 577992 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: B831.2 .ส743 2554 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PHIL B 2011 577992 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การสื่อสารทางการเมืองและการไหลเวียนของข่าวสารในชุมชนมุสลิม / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P96.ม8 ส75 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P96.ม8 ส75 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P96.ม8 ส75 (1).

ห้องสมุด:
คุณลักษณะทางสังคมของชาวไทยมุสลิม และการสนองตอบต่อรัฐบาล / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.ต9 ส7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.58.ต9 ส7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.58.ต9 ส7 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HN700.58.ต9 ส7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544