ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 81 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน / [โดย] สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด.

by สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: K176 .ค74 2536 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K176 .ค74 2536 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K176 .ค74 2536 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K176 .ค74 2536 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล พ.ศ. 2487.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2489Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT511 .ก92 (1). :

ห้องสมุด:
คนไร้ความสามารถ (Incompetent person) มาตรา 29.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. ห้องสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ7 จ7 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา. [เล่ม 1] = Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts. [1] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส64 2554 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / สหัส สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550Other title: ป.พ.พ.ว่าด้วยบุคคล | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคล | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ส56 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ส56 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ส56 (3).

ห้องสมุด:
Thām-tō̜p bukkhon : phǣng lak thūapai / ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ด836 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ด836 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ด836 2561 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai bukkhon / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.

Prasit Khōwilaikūn, by ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 7, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล.

by อนุมัติ ใจสมุทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวงฯ, โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2515Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.บ7 อ3 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.บ7 อ3 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.บ7 อ3 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา. [เล่ม 2] = Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts. [2] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: Civil law 1 : persons, juristic acts and contracts..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.น6 ส64 2554 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ7 จ6 2526 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายและระเบียบการ การทะเบียนครอบครัวและการทะเบียนชื่อบุคคล.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. กองการทะเบียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นกรมการปกครอง, 2508Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ม5 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2503Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ป4 ส7 (2). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.

by ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT512 .ป46 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT512 .ป46 2546 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT512 .ป46 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT512 .ป46 2546 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. บุคคล = Principle of law. Persons / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายบุคคล.Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .ก94 2553 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ก94 2553 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ก94 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ก94 2553 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับวงจรชีวิต / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K625 .ส44 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2014 626306 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW K 2014 626306 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับวงจรชีวิต / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิติธรรม, 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K625 .ส44 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K625 .ส44 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K625 .ส44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K625 .ส44 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายบุคคล / นเรศร์ เกษะประกร.

by นเรศร์ เกษะประกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .น45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .น45 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายบุคคล / นเรศร์ เกษะประกร.

by นเรศร์ เกษะประกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2540Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .น45 2540 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .น45 2540 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .น45 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .น45 2540 (1). In transit (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.

by ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT512 .ป46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544