ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย / โดย สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.

by สุจิต บุญบงการ | พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส68 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ส68 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส68 (2).

ห้องสมุด:
รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน โดย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคนอื่นๆ.

by ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน และ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.4.ท9 ป42 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ163.4.ท9 ป42 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ โดย เพ็ญศรี ดุ๊ก และคนอื่น ๆ.

by เพ็ญศรี ดุ๊ก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5633.ค4 พ7 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5633.ค4 พ7 (7). Checked out (1). Withdrawn (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ศิลปกรรม / บรรณาธิการ เพ็ญศรี ดุ๊ก ... [และคนอื่นๆ].

by เพ็ญศรี ดุ๊ก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายวิชาการ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NK1055.ก1 ว55 (1).

ห้องสมุด:
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตไทย / โดย สุมน อมรวิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุมน อมรวิวัฒน์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ769 .ก574 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ769 .ก574 (1). Withdrawn (2).

ห้องสมุด:
ความพยายามของนานาประเทศในการแก้ไขวิกฤกตการณ์กัมพูชา.

by สมพงศ์ ชูมาก, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย. ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS554.8 .ส4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS554.8 .ส4 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS554.8 .ส4 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานคร.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน และโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ท93ก4 ท83 (3).

ห้องสมุด:
การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท โดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไหม รัตนวรารักษ์ และ ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ.

by สุภาพรรณ ณ บางช้าง | ไหม รัตนวรารักษ์ | ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.พ6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาโสเภณี : การแสวงหามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมในประเทศไทย โดย สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคนอื่นๆ.

by สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ252.6 .ส7 2526 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ252.6 .ส7 2526 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ252.6 .ส7 2526 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ252.6 .ส7 2526 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
นโยบายและกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรณีประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศไทย.

by พิพัฒน์ ไทยอารี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.58 .พ67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4300.58 .พ67 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.58 .พ67 (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน : ท่าทีและการปฏิบัติของประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศ โดย สมพงศ์ ชูมาก และ อรณี นวลสุวรรณ์.

by สมพงศ์ ชูมาก, 2485- | อรณี นวลสุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JV6346.ผ7 ส4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JV6346.ผ7 ส4 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา บรรณาธิการโดย เพ็ญศรี ดุ๊ก และคนอื่นๆ.

by เพ็ญศรี ดุ๊ก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการและ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4191 .พ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4191 .พ7 (1).

ห้องสมุด:
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / โดย กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ].

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P94.5.ส3 ภ65 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P94.5.ส3 ภ65 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P94.5.ส3 ภ65 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ภาษากับการเมือง โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ กนก วงษ์ตระหง่าน.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487- | กนก วงษ์ตระหง่าน, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2112.ฆ9 ช6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF2112.ฆ9 ช6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2112.ฆ9 ช6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544