New Books 2016-12 (Thai)

This list contains 362 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Sathāpattayakam pīak nam" = Wet architecture / "สถาปัตยกรรมเปียกน้ำ" = Wet architecture / วิติยา ปิดตังนาโพธิ์.

Witiyā Pittangnāphō. by วิติยา ปิดตังนาโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Phitsanulōk Kānphim, 2554 [2011] Publisher: พิษณุโลก : พิษณุโลกการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Sathāpattayakam pīak nam Other title: Wet architecture | สถาปัตยกรรมเปียกน้ำ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NA2750 .ว63 2554 (1).
ห้องสมุด:
100 สุดยอดน้ำผักผลไม้ = The top 100 juices / Sarah Owen ; กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ แปล.

by โอเวน, ซาราห์ | กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2550 [2007]Other title: หนึ่งร้อยสุดยอดน้ำผักผลไม้ | Top 100 juices.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
100 สุดยอดอาหารกระตุ้นพลังภูมิคุ้มกัน = The top 100 immunity boosters / Charlotte Haigh ; กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ แปล.

by เฮจ์, ชาร์ลอตต์ | กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550 [2007]Other title: หนึ่งร้อยสุดยอดอาหารกระตุ้นพลังภูมิคุ้มกัน | Top 100 immunity boosters.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .ฮ722 2550 (1).
ห้องสมุด:
100 สุดยอดอาหารเพื่อความอ่อนเยาว์สดใส = The top 100 foods for a younger you / Sarah Merson ; กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ แปล.

by เมอร์สัน, ซาร่าห์ | กุลธิดา มงคลศิริเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550 [2007]Other title: หนึ่งร้อยสุดยอดอาหารเพื่อความอ่อนเยาว์สดใส | Top 100 foods for a younger you.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
120 sawatdikān kānwāngphǣn phāsī læ kānbanthưk banchī phonprayōt khō̜ng phanakngān / 120 สวัสดิการการวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์ของพนักงาน / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bǭrisat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i yīsip sawatdikān kānwāngphǣn phāsī læ kān banthưk banchī phonprayōt khō̜ng phanakngān Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสวัสดิการการวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์ของพนักงาน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55.ฮ7 ส432 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ4771.55.ฮ7 ส432 2559 (1).
ห้องสมุด:
123 sū kānpen ʻongkō̜n hǣng khwāmsuk / 123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข / ผู้เขียน จุฑามาศ แก้วพิจิตร ... [และคนอื่น ๆ].

Čhuthāmāt Kǣophičhit. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sūn ʻOngkō̜n Sukhaphāwa. by จุฑามาศ แก้วพิจิตร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ศูนย์องค์กรสุขภาวะองค์กร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn ʻOngkō̜n Sukhaphāwa Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556 [2013]Other title: Nưng sō̜ng sām sū kānpen ʻongkō̜n hǣng khwāmsuk Other title: หนึ่ง สอง สาม สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6955 .ก13 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6955 .ก13 2556 (1).
ห้องสมุด:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1).
ห้องสมุด:
ASEAN 100 : 10 SīʻĪʻŌ phūkum sētthakit ʻĀsīan 28 bō̜risat Thai nai phǣnthī lōk 100 bō̜risat sutyō̜t mangkhang hǣng ʻĀsīan. ASEAN 100 : 10 ซีอีโอผู้กุมเศรษฐกิจอาเซียน 28 บริษัทไทยในแผนที่โลก 100 บริษัทสุดยอดมั่งคั่งแห่งอาเซียน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nangsư̄phim Prachāchāt Thurakit, [2558] 2015. Publisher: [กรุงเทพฯ] : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, [2558] 2015Other title: 10 SīʻĪʻŌ phūkum sētthakit ʻĀsīan 28 bō̜risat Thai nai phǣnthī lōk 100 bō̜risat sutyō̜t mangkhang hǣng ʻĀsīan Other title: 10 ซีอีโอผู้กุมเศรษฐกิจอาเซียน 28 บริษัทไทยในแผนที่โลก 100 บริษัทสุดยอดมั่งคั่งแห่งอาเซียน..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5386 .อ6442 2558 (1).
ห้องสมุด:
Emo-meter (employee engagement on meter) : khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n / Emo-meter (employee engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร / ผู้เขียน จิรประภา อัครบวร ... [และคนอื่น ๆ].

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai. by จิรประภา อัครบวร | สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai, 2557, [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n Other title: เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.จ7 อ64 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.จ7 อ64 2557 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.จ7 อ64 2557 (1).
ห้องสมุด:
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency : molecular and clinical aspects / อิศรางค์ นุชประยูร.

by อิศรางค์ นุชประยูร.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH170 .อ654 2553 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WH170 .อ654 2553 (1).
ห้องสมุด:
HR check up : kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan / HR check up : การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ผู้เขียน วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อรทัย เลิศพิชิตกุล, ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Wirin Kittiphichai. ʻŌ̜rathai Lœ̄tphichitkun. Thanō̜mrat Fō̜nglao. by วิริณธิ์ กิตติพิชัย | อรทัย เลิศพิชิตกุล | ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan Other title: การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ว634 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ว634 2557 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .ว634 2557 (1).
ห้องสมุด:
La liberte guide nos pas ; precede de Cantos ; et Combats avec tes defenseurs / Pierre Emmanuel.

by Emmanuel, Pierre.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Paris : Editions Bruno Doucey, c2016Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PQ2609.M58 L43 2016 (1).
ห้องสมุด:
La seconde naissance / Pierre Emmanuel ; textes choisis et presentes par Anne-Sophie Constant.

by Emmanuel, Pierre | Constant, Anne-Sophie.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Paris : Albin Michel, c2016Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PQ1165 .E46 2016 (1).
ห้องสมุด:
Ph.D. program in nursing science (international program) curriculum / Faculty of Nursing Thammasat University (new program, 2015).

by Thammasat University. Faculty of Nursing.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thani] : The Faculty, [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 673012 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 673012 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2015 673012 (2).
ห้องสมุด:
Regina Schmeken : die neue Mitte : Fotografien 1989-2000 / [texts by Tilman Spengler and Carla Schulz-Hoffmann ; translations, Nicole and Peter Bornhausen (French), Gabriela Stadelmann and Ulrike Dieser-Bollinger (Spanish), Ann Thursfield-Stinglwagner (English) ; photographs, Regina Schmeken].

by Spengler, Tilman, 1947- | Schulz-Hoffmann, Carla | Bornhausen, Nicole | Bornhausen, Peter | Stadelmann, Gabriela | Dieser-Bollinge, Ulrike | Thursfield-Stinglwagner, Ann | Schmeken, Regina, 1955- | Goethe-Institut Inter Nationes.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Muenchen : Goethe-Institut Inter Nationes, c2002Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2002 499604 (1).
ห้องสมุด:
The Civil and commercial code = Pramūan kotmāi phǣng læ phānit : English version (latest revised B.E. 2559 (A.D. 2016) / The civil and commercial code = ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : English version (latest revised B.E. 2559 (A.D. 2016) / [translated by Khemchai Chutiwong … [et al.]].

by Thailand. Laws, statutes, etc | Khemchai Chutiwong.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok] : Winyuchon, [2016]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT494 2016 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494 2016 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494 2016 (1).
ห้องสมุด:
The Japanese annual of international law.

by Japanese Association of International Law.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Tokyo, The Association, 1972-Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX6231.J3 J35 2008 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX6231.J3 J35 2008 (6).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  19    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544