New Books 2017-03 (Thai)

This list contains 802 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"etc." inJapan : ʻư̄n ʻư̄n ʻīk mākmāi nai Yīpun / "etc." in Japan : อื่น ๆ อีกมากมายในญี่ปุ่น / เนศ ปิยะอมรฤกษ์ เรื่องและภาพ.

Nēt Piyaʻamō̜nlœ̄. by เนศ ปิยะอมรฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS812 .น75 2553 (1).
ห้องสมุด:
"วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2552 = Inventor's Day and International Inventor's Day Convention 2009 / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

by นิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" (ครั้งที่ 2 : 2552 : นนทบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552Other title: Inventor's Day and International Inventor's Day Convention 2009.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T212 .น63 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: T212 .น63 (1).
ห้องสมุด:
1 satawat witthayāsāt kap botbāt khō̜ng Thai = 1 Century of science and the role of Thailand / 1 ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย = 1 Century of science and the role of Thailand / มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Mūnnithi Songsœ̄m Witthayāsāt læ Theknōlōyī nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham. by มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Other title: 1 Century of science and the role of Thailand Other title: One century of science and the role of Thailand | 1 Century of science and the role of Thailand | หนึ่งศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q175.5 .ก12 2556 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q175.5 .ก12 2556 (1).
ห้องสมุด:
10 ขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง = 10 steps to change your life / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.

by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, 2554 [2011]Other title: สิบขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง | 10 steps to change your life.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1618 .ด642 2554 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
100 pī Phra Sānprasœ̄t / 100 ปี พระสารประเสริฐ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting Krup, 2532 [1989] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2532 [1989]Other title: หนึ่งร้อยปีพระสารประเสริฐ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4205 .ก13 2532 (1).
ห้องสมุด:
100 pī Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō : phra phūhānklā chūai thanī dūai bāramī metta thētsanā tham / 100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน : พระผู้หาญกล้าช่วยธานี ด้วยบารมีเมตตาเทศนาธรรม / [ผลิตต้นฉบับโดย คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน].

Khana Sityānusit Lūangtā Mahā Būa. by คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Chūanphim 50, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50, 2556 [2013]Other title: Nưngrō̜i pī Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō Other title: หนึ่งร้อยปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
100 rư̄ang nā rū phūbō̜riphōk sư̄ witthayu - thōrathat / 100 เรื่องน่ารู้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ / [สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์]

Samnak Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Kračhāisīang læ Thōrathat. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติ่ม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ก13 2559 (1).
ห้องสมุด:
165 kret sathiti čhāk Harvard thī čha thamhai khun ʻān kēm khāt rư̄ang thurakit / 165 เกร็ดสถิติจาก Harvard ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ / Andrew O'Connell ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

O'Connell, Andrew (Business writer). Phō̜nlœ̄t 'It. by โอ คอนเนลล์, แอนดรูว์ | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thep... : We Learn, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559 [2016]Other title: หนึ่งร้อยหกสิบห้าเกร็ดสถิติจาก Harvard ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .อ87 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .อ87 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5386 .อ87 2559 (1).
ห้องสมุด:
200 หญิงไทยคนแรก. ล. 1, 100 พระองค์/คนแรก / อาริยา สินธุ.

by อาริยา สินธุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : นางอาริยา บุนนาค ศูนย์ผลิตข่าวสาร ชีวประวัติ สิ่งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์, 2554 [2011]Other title: สองร้อยหญิงไทยคนแรก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT3741 .อ64 2554 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT3741.อ64 2554 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT3741.อ64 2554 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
30 นักประดิษฐ์กับชีวิตนอกกรอบ / เจเรอมี โคลเลอร์ และ คริสทีน แชมเบอร์เลน เขียน ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.

by โคลเลอร์, เจเรอมี | นรา สุภัคโรจน์ | แชมเบอร์เลน, คริสทีน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Other title: สามสิบนักประดิษฐ์กับชีวิตนอกกรอบ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: T39 .ค924 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T39 .ค924 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T39 .ค924 2554 (1).
ห้องสมุด:
30 สูตรกาแฟสร้างเงินล้าน / ผู้เขียน กองบรรณาธิการ ; บรรณาธิการ ปานแก้วตา ชุณหบัณฑิต.

by ปานแก้วตา ชุณหบัณฑิต | กองบรรณาธิการบริษัทพีเพิลมีเดีย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด, 2552Other title: สามสิบสูตรกาแฟสร้างเงินล้าน : รวมสูตรเด็ดเครื่องดื่มระดับโลกที่พลาดไม่ได้ | 30 สูตรกาแฟสร้างเงินล้าน ศาสตร์ & ศิลป์อมตะ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TX817.ก6 ก126 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: TX817.ก6 ก126 2552 (1).
ห้องสมุด:
50 years forward / 50 years forward / สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ; ธนเดช กุลปิติวัน, editors ; บทสัมภาษณ์พิเศษ มานิต รัตนสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

Thondach Kunpitwan. Manit Rattanasuwan. Samākhom Khōtsanā hǣng Prathēt Thai. by ธนเดช กุลปิติวัน | มานิต รัตนสุวรรณ | สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom, [2559?] [2016?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2559?] [2016?]Other title: Advertising value.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (5), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
68 pī wan santiphāp Thai : 16 Singhākhom 2556 na Mahawitthayālai Thammasāt Thāphračhan / 68 ปี วันสันติภาพไทย : 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / คณะกรรมการจัดงาน 68 ปี วันสันติภาพไทย ; สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, Khana Kammakān Čhat Nāng 68 Pī Wan Santiphāp Thai. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | คณะกรรมการจัดงาน 68 ปี วันสันติภาพไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻĀ ʻǣn Dī Phrinting Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอาร์ แอนด์ ดี พริ้นติ้ง จำกัด, 2556 [2013]Other title: Hoksip pǣt pī wan santiphāp Thai : 16 Singhākhom 2556 na Mahawitthayālai Thammasāt Thāphračhan Other title: หกสิบแปดปี วันสันติภาพไทย : 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก17 2556 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก17 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: D802.ท9 ก17 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก17 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
68 ʻidīa -- wāo sāng ʻongkō̜n hīrō tō mai yut / 68 ไอเดีย-- ว้าว สร้างองค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด / เอเดรียน สวินสโค เขียน ; วิชิตา สุนทรพิพิธ แปล.

Swinscoe, Adrian. Wichita Sunthornphiphit. by สวินสโค, เอเดรียน | วิชิตา สุนทรพิพิธ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, 2559 [2016]Other title: How to wow..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.5 .ส56 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.5 .ส56 2559 (1).
ห้องสมุด:
7 khwamchư̄a khō̜ng Thai (Khati Sayām) / 7 ความเชื่อของไทย (คติสยาม) / พลูหลวง.

Prayūn ʻŪluchāda, by ประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2543.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mư̄ang Bōrān, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546 [2003]Other title: Čhet khwām chư̄a khō̜ng Thai (Khati Sayām) Other title: เจ็ดความเชื่อของไทย (คติสยาม).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1714.ท9 ป42 2546 (1).
ห้องสมุด:
7 rō̜p 84 pī Rō̜. Sō̜. Sirirāt ʻAmphaiphak / 7 รอบ 84 ปี รศ. ศิริราช อำไพภักดิ์ / ผู้เขียน ศิริราช อำไพภักดิ์.

Sirirāt ʻAmphaiphak, by ศิริราช อำไพภักดิ์, 2477-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Phō̜.Sō̜. Phatthanā Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ศ64ก3 2559 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LA2383.ท92ศ64ก3 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ศ64ก3 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ศ64ก3 2559 (1).
ห้องสมุด:
7 theknik fan kamrai hun dēthēt = 7 Techniques that make money prop. trader / 7 เทคนิค ฟันกำไร หุ้นเดย์เทรด = 7 Techniques that make money prop. trader / ผู้เขียน พีร์ บุญชนะวิวัฒน์.

Phī Bunchanawiwat. by พีร์ บุญชนะวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sato̜kthūmō̜rō, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2554 [2011]Other title: Čhet theknik fan kamrai hun dēthēt Other title: เจ็ดเทคนิค ฟันกำไร หุ้นเดย์เทรด.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
850 kham tō̜ng rū sū CU-TEP læ TOEFL / 850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี.

Sarut Supphasirapraphā. Čhariyā Praphoprattanakun. Monthirā Damrongmanī. by สรุจ ศุภศิรประภา | จริยา ประภพรัตนกุล | มณฑิรา ดำรงมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayalai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2559 [2016]Other title: Pǣtrō̜i hāsip kham tō̜ng rū sū CU-TEP læ TOEFL Other title: แปดร้อยห้าสิบคำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
9 Startups patiwat nǣokhit phlik thurakit satātʻap / 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ / ผู้เขียน ฐิติเมธ โภคชัย, ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.

Thitimēt Phōkkachai. Narit Worapongdī. by ฐิติเมธ โภคชัย | ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Other title: Kao startups patiwat nǣokhit phlik thurakit satātʻap Other title: เก้า Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .ฐ63 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ฐ63 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
95% raksā mareng phit withī / 95% รักษามะเร็งผิดวิธี / มะโคะโตะ คนโด เขียน ; ศิริพร รุ่งเรืองธัญญา แปล.

Kondo, Makoto. Siriporn Rungrengtanya. by คนโด, มะโกะโตะ, ค.ศ. 1948- | ศิริพร รุ่งเรืองธัญญา.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Nation Books, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559 [2016]Other title: Kāosip hā pœ̄sen mareng phit withī Other title: เก้าสิบห้า เปอร์เซ็นต์ รักษามะเร็งผิดวิธี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QZ201 .ค339 2559 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  41    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544