New Books 2017-05 (Thai)

This list contains 746 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 khon phūsong ʻitthiphon hǣng Sayām Prathēt chabap prāt nak pokkhrō̜ng / 100 ฅนผู้ทรงอิทธิพลต่อสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง / เขียนและเรียบเรียงโดย ทศ คณนาพร และคณะ.

Thot Khananāphō̜n. by ทศ คณนาพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hǣppī Buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i khon phūsong ʻitthiphon hǣng Sayām Prathēt chabap prāt nak pokkhrō̜ng Other title: Nưng rō̜i khon phūsong ʻitthiphon hǣng Sayām Prathēt chabap prāt nak pokkhrō̜ng Other title: หนึ่งร้อย ฅนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง | 100 คน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ท52 2560 (2).
ห้องสมุด:
100 nakhō̜n mahatsačhan banlư̄ lōk = 100 wonderful ancient cities of the world. [lēm 2], ʻĒchīa Yurōp ʻAmērikā / 100 นครมหัศจรรย์บันลือโลก = 100 wonderful ancient cities of the world. [เล่ม 2], เอเชีย ยุโรป อเมริกา / ณัฐพล เดชขจร.

Nutthaphon Datkhačhō̜n. by ณัฐพล เดชขจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī. Wāthin Phaplikhēchan, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i nakhō̜n mahatsačhan banlư̄ lōk. Other title: 100 wonderful ancient cities of the world | หนึ่งร้อยนครมหัศจรรย์บันลือโลก..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D80 .ณ63 2559 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
100 Sathānthī sūai sut lōk / 100 สถานที่สวยสุดโลก / ชาธร โชคภัทระ เรื่องและภาพ.

Chāthō̜n Chōkphatthara. by ชาธร โชคภัทระ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Travel, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2558 [2015]Other title: หนึ่งร้อยสถานที่สวยสุดโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G153.4 .ช63 2558 (1).
ห้องสมุด:
150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" : จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก / วีระชัย โชคมุกดา.

by วีระชัย โชคมุกดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยห้าสิบปี ประวัติศาสตร์จีนยุค "ป่วยไข้" : จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2012 625824 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS754 .ว646 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS754 .ว646 2555 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
3 thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n / 3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk. by ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560 [2017]Other title: Sām thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n Other title: สามทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560 (2).
ห้องสมุด:
4 withī sō̜n bǣp mai : phư̄a khwām mī rotsaniyom nai kānrīanrū pen phūmī panyā læ mī ʻārayatham / 4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.

Chōt Čhintasawǣng. by โชติ จินตแสวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Sī withī sō̜n bǣp mai : phư̄a khwām mī rotsaniyom nai kānrīanrū pen phūmī panyā læ mī ʻārayatham Other title: สี่วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1025.3 .ช93 2558 (2).
ห้องสมุด:
5 thotsawat kānphatthanā khon Kaolī tai / 5 ทศวรรษ การพัฒนาคนเกาหลีใต้ / จิรประภา อัครบวร

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. by จิรประภา อัครบวร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Karakanok Kānphim, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: Hā thotsawat kānphatthanā khon Kaolī tai Other title: Kānphatthanā khon Kaolī tai Other title: ห้าทศวรรษ การพัฒนาคนเกาหลีใต้ | การพัฒนาคนเกาหลีใต้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ก6 จ63 2559 (2).
ห้องสมุด:
70 phāsā kāi satai Yīpun / 70 ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น / ผู้เขียน ฮามิรุ อากี ; ผู้แปล ตวงทิพย์ ตันชะโล.

Hamiru, Aki, 1970- by ฮามิรุ อากี, ค.ศ. 1970- | ตวงทิพย์ ตันชะโล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samakhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559 [2016]Other title: เจ็ดสิบภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส73 ฮ64 2559 (2).
ห้องสมุด:
Criminalising contagion : legal and ethical challenges of disease transmission and the criminal law / edited by Catherine Stanton and Hannah Quirk.

by Stanton, Catherine (Law teacher) | Quirk, Hannah, 1973-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WA33.1 .C75 2016 (1).
ห้องสมุด:
CU-TEP listening phāsā ʻAngkrit khao Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai / CU-TEP listening ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad.

Suthin Phūnsawat. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī. Čhī. ʻĀ. ʻĪ, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .ส7254 2559 (4).
ห้องสมุด:
Draw something / Draw something / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n Buk, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอนบุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC730 .ท63 2555 (1).
ห้องสมุด:
Energy info. Thailand / Ministry of Energy.

by Thailand. Ministry of Energy.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: Bangkok, Thailand : Ministry, [2008?]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 523963 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.T5 E647 2014 (3). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
First / เขียน วรากรณ์ สามโกเศศ.

by วรากรณ์ สามโกเศศ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว435 2547ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ว435 2547ก (1).
ห้องสมุด:
India ngotngām rai kānwēlā = India timeless splendour / India งดงามไร้กาลเวลา = India timeless splendour / บรรณาธิการ มณีชา ดูเบ ; บรรณาธิการภาษาไทย วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Manīchā Dūbē. Walairat Thanāphinanchai. by มณีชา ดูเบ | วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Bō̜risat Mīdīa Thrān ʻĒchīa Thailǣn Čhamkat, [2549] [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, [2549] [2006]Other title: India ngotngām rai kānwēlā Other title: India timeless splendour | อินเดียงดงามไร้กาลเวลา.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: DS414.2 .อ66 2549 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS414.2 .อ66 2549 (3).
ห้องสมุด:
Infographic Pō̜.wi phǣng. lēm 2, rư̄ang samkhan nai krabūankān phičhāranā khwām phǣng chabap LawDD / Infographic ป.วิ แพ่ง เล่ม 2, เรื่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาความแพ่ง ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Naritsarā Thummā. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2560 [2017]Other title: Rư̄ang samkhan nai krabūankān phičhāranā khwām phǣng chabap LawDD Other title: เรื่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาความแพ่ง ฉบับ LawDD.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ก45 2560 ล.2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ก45 2560 ล.2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ก45 2560 ล. 2 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Infographic Pō̜.wi phǣng læ phayān. lēm 1, krabūankān fō̜ng læ withī phičhāranā khadī sāman nai sān chan ton chabap LawDD / Infographic ป.วิ แพ่งและพยาน. เล่ม 1, กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์, 2559 [2016]Other title: krabūankān fō̜ng læ withī phičhāranā khadī sāman nai sān chan ton chabap LawDD Other title: กระบวนการฟ้องและวิธีพิจารณาคดีสามัญในศาลชั้นต้น ฉบับ LawDD | Infographic ป.วิ แพ่ง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ก45 2559 ล.1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ก45 2559 ล.1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ก45 2559 ล.1 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Marketing konlayut nō̜k tamrā / Marketing กลยุทธ์นอกตำรา / สุทธิชัย ปัญญโรจน์

Sutthichai Panyarōt, by สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2515-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phetprakāi, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ส687 2560 (2).
ห้องสมุด:
Math league : theknik kānsō̜n rūpbǣp mai thī chūai kratun kānrīanrū khō̜ng phūrīan dai pen yāngdī / Math league : เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี / วิสุทธิ์ คงกัลป์.

Wisut Khongkan. by วิสุทธิ์ คงกัลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA11.2 .ว657 2558 (4).
ห้องสมุด:
Mime : ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว / สมพร ฟูราจ.

by สมพร ฟูราจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN2071.ท63 ส43 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN2071.ท63 ส43 2554 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  38    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544