New Books 2017-07 (Thai)

This list contains 632 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Sathāban kānmư̄ang: "kānʻō̜kbǣp mai" phāitai krasǣ khwāmkhatyǣng" : rūam botkhwām čhāk chut khrōngkān wičhai "kānʻō̜kbǣp Prathēt Thai mai" / "สถาบันการเมือง: "การออกแบบใหม่" ภายใต้กระแสความขัดแย้ง" : รวมบทความจากชุดโครงการวิจัย "การออกแบบประเทศไทยใหม่" / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ.

Siriphō̜n Watchawankhu. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Prasān Ngān Khrōngkān Wičhai Chœ̄ng Nayōbāi. by ศิริพร วัชชวัลคุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Prasān Ngān Khrōngkān Wičhai Chœ̄ng Nayōbāi, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส34 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส34 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
(Kū chư̄) Čhēsan Bō̜n phāk 4 / (กูชื่อ) เจสัน บอร์น ภาค 4 / Robert Ludlum's, Eric Van Lustbader ; ก. อัศวเวศน์ [แปล].

Ludlum, Robert, Kō̜. ʻAtsawawēt. Lustbader, Eric. by ลัดลัม, โรเบิร์ต, ค.ศ. 1927-2001 | ก. อัศวเวศน์ | ลัสท์เบเดอร์, อีริค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Mō̜kǣn Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มอร์แกน พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ล633บ54ก64 2558 (1).
ห้องสมุด:
{เยื่อหุ้มความรู้สึก} = Dark stories / องอาจ กันใจศักดิ์ แปล.

by องอาจ กันใจศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์, 2554Other title: Dark stories.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ย857 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: รส .ย857 2554 (1).
ห้องสมุด:
2 sapdā khap phit phichit rōk sūt ʻāyurawēt / 2 สัปดาห์ขับพิษ พิชิตโรคสูตรอายุรเวท / ฮะซุมุระ มะโคะโตะ เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา แปล ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ วาดภาพประกอบ.

Hasumura, Makoto. Chawīwong ʻAtsawasēnā. Piyanut Sētthawong, by ฮะซุมุระ, มะโคะโตะ | ฉวีวงศ์ อัศวเสนา | ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, 2529-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2558 [2015]Other title: Sō̜ng sapdā khap phit phichit rōk sūt ʻāyurawēt Other title: 880-11 สองสัปดาห์ขับพิษ พิชิตโรคสูตรอายุรเวท.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WB930 .ฮ62 2558 (1).
ห้องสมุด:
20 Khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang / 20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / เรียบเรียงโดย อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

ʻĀrīwan Phūnsapphaya. by อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551 [2008]Other title: Yīsip khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang Other title: ยี่สิบคำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2008 680136 (1).
ห้องสมุด:
25 khamnænam sāng phūnam run mai : words of advice for young business people / 25 คำแนะนำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ : words of advice for young business people / แต่งโดย ทสึเนะโอะ ซาซากิ ; อาสยา แก้วพานิช แปล

Sasaki, Tsuneo. Asaya Kaewpanid. by ซาซากิ, ทสึเนะโอะ | อาสยา แก้วพาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2558 [2015]Other title: Words of advice for young business people..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5386 .ซ587 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ซ587 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ซ587 2558 (2).
ห้องสมุด:
30 pī khāng khlō̜ng khannā yāo / 30 ปี ข้างคลองคันนายาว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

Naowarat Phongphaibūn, by เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2483-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kīeo-Klao Phimphakān, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.น7 2560 ล. 1 (24), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.น7 2560 ล. 1 (24), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PL4209.น7 2560 ล. 1 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.น7 2560 ล. 1 (6).
ห้องสมุด:
30 wan phư̄a rak 30 pī phư̄a rō̜ / 30 วันเพื่อรัก 30 ปีเพื่อรอ / ซ่อนกลิ่น.

Monchai Sirilatphǭn. by มนต์ชัย ศิริลัทพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ , 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม323ก12 2557 (1).
ห้องสมุด:
350 khamkhom plīan chīwit = 350 quotes of life / 350 คำคมเปลี่ยนชีวิต = 350 quotes of life / ช่างอักษร ชัชฏาภรณ์ มงคลสมัย.

Chatchatāphō̜n Mongkhonsamai. by ชัชฏาภรณ์ มงคลสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Thi Bīyō̜n Buk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์, 2556 [2013]Other title: Sām rō̜i hāsip khamkhom plīan chīwit Other title: 350 quotes of life | สามร้อยห้าสิบคำคมเปลี่ยนชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6095 .ช62 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
50 years forward / 50 years forward / สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ; ธนเดช กุลปิติวัน, editors ; บทสัมภาษณ์พิเศษ มานิต รัตนสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

Thondach Kunpitwan. Manit Rattanasuwan. Samākhom Khōtsanā hǣng Prathēt Thai. by ธนเดช กุลปิติวัน | มานิต รัตนสุวรรณ | สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom, [2559?] [2016?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2559?] [2016?]Other title: Advertising value.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (5), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5813.ท9 ก135 2559 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
60 phansā Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī čhaofā nakpraphan / 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์ / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์.

Kanokwalī Kanthairāt Samākhom Nakkhīan hǣng Prathēt Thai. by กนกวลี กันไทยราษฏร์, 2500- | สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ČhīʻEm Mantimīdīa Čhamkat (Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน), 2559 [2016]Other title: Hoksip phansā Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī čhaofā nakpraphan Other title: หกสิบพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักประพันธ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ก12 2559 (1).
ห้องสมุด:
70 pī rak thǣ khō̜ng nailūang læ phra rāchinī / 70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี / สุวิสุทธิ์ เรียบเรียง.

Suwisut. by สุวิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส7172 2559 (2).
ห้องสมุด:
80 pī Sāttrāčhān kīattikhun Nāiphǣt Suʻet Khotchasēnī : sīsippǣt pī samākhom Thai Rāman / 80 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : 48 ปีสมาคมไทยรามัญ / สมาคมไทยรามัญ ; บรรณาธิการ โสภณ นิไชยโยค

Sōphon Nichaiyōk. Samākhom Thai Rāman. by โสภณ นิไชยโยค | สมาคมไทยรามัญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, [2547] [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2547] [2004]Other title: Pǣtsip pī Sāttrāčhān kīattikhun Nāiphǣt Suʻet Khotchasēnī : sīsip pǣt pī Samākhom Thai Rāman Other title: แปดสิบปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : 48 ปีสมาคมไทยรามัญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ส75 ก125 2547 (1).
ห้องสมุด:
ASEAN Beyond 2015 / ASEAN Beyond 2015 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Ngān Sapdā ʻĀsīan TU-ASEAN Week Mahāwitthayālai Thammasāt Rangsit) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN Week (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 680620 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 680620 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 680620 (1).
ห้องสมุด:
ASEAN kap EU/OAS : khwāmmư̄an læ khwāmtāng-khō̜phưng samnīak čhāk ʻĒchīa læ Yurōp kap Lātin ʻAmērikā = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences / ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

Charnvit Kasetsiri. Kānčhanī Laʻō̜ngsī. Toyota Thailand Foundation. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai , 2559 [2016] Publisher: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 [2016]Other title: ASEAN and EU/OAS : similarities and differences.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .อ66 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS525 .อ66 2559 (1).
ห้องสมุด:
Eternal niratnirankān / Eternal นิรัตินิรันดร์กาล / มายาโรส.

ʻArunōthai Wannathāwǭn. by อรุโณทัย วรรณถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp... : ʻArun ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2558 [ 2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558 [2015]Other title: Niratnirankān Other title: นิรัตินิรันดร์กาล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ4858อ63 2558 (1).
ห้องสมุด:
ETS : konkai rākhā phư̄a lot panhā lōk rō̜n / ETS : กลไกราคาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน / องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ; กองบรรณาธิการ พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phongwiphā Lō̜sombūn. ʻOngkān Bō̜rihān Čhatkān Kāt Rư̄ankračhok. by พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻOngkān Bō̜rihān Čhatkān Kāt Rư̄ankračhok, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559 [2016]Other title: กลไกราคาเพื่อลดปัญหาโลกร้อน | Emission trading scheme.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ม4 อ63 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ม4 อ63 2559 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ม4 อ63 2559 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Extraordinary circumstances : the journey of a corporate whistleblower / Cynthia Cooper.

by Cooper, Cynthia, 1964-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5604.5.C66 A3 2008 (1).
ห้องสมุด:
Future brain plīan samō̜ng thangthī yā mīdī khǣ chalāt khưn / Future brain เปลี่ยนสมองทั้งที อย่ามีดีแค่ฉลาดขึ้น / Jenny Brockis เขียน ; สุรปรีย์ เมาลีกุล แปล.

Brockis, Jenny. Suraprī Maolīkun. by บรอคคีส, เจนนี่ | สุรปรีย์ เมาลีกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat IDC premier čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QP376 .บ45 2560 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  32    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544