New Books 2017-10(Thai)

This list contains 485 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Phra wiriya bāramī pokklao... thī Krung Thēp Mahā Nakhō̜n" = His Majesty King Bhumibol and his pure perseverance in Bangkok / "พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ ที่กรุงเทพมหานคร" = His Majesty King Bhumibol and his pure perseverance in Bangkok / คณะผู้จัดทำ ประเสริฐ สมะลาภา ... [และคนอื่น ๆ].

Prasœ̄t Samalāphā. by ประเสริฐ สมะลาภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dāorœ̄k, [2543?] [2000?] Publisher: กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์, [2543?] [2000?]Other title: His Majesty King Bhumibol and his pure perseverance in Bangkok.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ4826 2543 (1).
ห้องสมุด:
(พระอาทิตย์เที่ยงคืน) / Higashino Keigo เขียน ; สุริยงวรวุฒิ สิริวัฒน์กุล [ที่ถูกต้องคือ สิริวิวัฒน์กุล] แปล.

by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | สุริยงวรวุฒิ สิริวิวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ64437บ83ส74 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIC 2011 579784 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
10 withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long / 10 วิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง / Carl Richards ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Richards, Carl, Phō̜nlœ̄t ʻIt. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by ริชาร์ด, คาร์ล, ค.ศ. 1972- | พรเลิศ อิฐฐ์ | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558 [2015]Other title: Sip withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long Other title: สิบวิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ร66 2558 (1).
ห้องสมุด:
Nưngrō̜i language games / c Rư̄angsak ʻAmphaiphan. 100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์

Rư̄angsak ʻAmphaiphan, 1948- by เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Thaiwatthanāphānit, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542 [1999]Other title: One hundred language games.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128.ก2 ร82 2542 (1).
ห้องสมุด:
102 thī thīeo ʻō̜k rot : thīeo khrop thuk rot kap 102 lǣng thō̜ngthīeo thūa Thai. 102 ที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.

Thanākhān Thai Phānit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: หนึ่งร้อยสองที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS566.2 .ก143 2552ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS566.2 .ก143 2552ก (1).
ห้องสมุด:
108 Q & A thāi phāp sūai dūai klō̜ng DSLR / 108 Q & A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

Kīantiphong Bunčhit. by เกียรติพงษ์ บุญจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAiDīSī Phrīmīa, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TR267 .ก842 2553 (1).
ห้องสมุด:
120 ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย / โดย สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ; ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ บรรณาธิการ.

by ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักวิชาการสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: [นนทบุรี] : สำนัก, 2556 [2013]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.45.ม53 ก164 2556 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.45.ม53 ก164 2556 (1).
ห้องสมุด:
3 thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n / 3 ทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน / ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk. by ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khāingān Hō̜ngsamut Mahāwitthayālai Sūan Phūmphāk, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560 [2017]Other title: Sām thotsawat PULINET sān phalang thī yangyư̄n Other title: สามทศวรรษ PULINET สานพลังที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z674.83.ท92ห52 ก122 2560 (2).
ห้องสมุด:
30 khletlap čhap bān hai rūai / 30 เคล็ดลับจับบ้านให้รวย / [เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์].

Kessara Thanyalakpark. by เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Post Books, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Post Books, 2557 [2014]Other title: Sāmsip khletlap čhap bān hai rūai Other title: สามสิบเคล็ดลับจับบ้านให้รวย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1382.5 .ก75 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1382.5 .ก75 2557 (1).
ห้องสมุด:
50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.

by ประกิต วาทีสาธกกิจ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010]Other title: 50 คำถามสำหรับผู้สูบและไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: 221/2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 600594 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 600594 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 600594 (1).
ห้องสมุด:
6 thotsawat Samākhom Hō̜ngsamut hǣng Prathēt Thai ... kap kānphatthanā hō̜ngsamut phư̄a sangkhom Thai / 6 ทศวรรษสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสังคมไทย / บรรณาธิการ สุจิตร สุวภาพ.

Sučhit Suwaphāp. Thailand. Samākhom Hō̜ngsamut hǣng Prathēt Thai. by สุจิตร สุวภาพ | สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Hō̜ngsamut Hǣng Prathēt Thai nai Phrarāchūpatham Somdet Phrathēppharatrātchasuda... Sayāmbō̜rommarātchakumārī, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, [2559] [2016]Other title: Hok thotsawat Samākhom Hō̜ngsamut hǣng Prathēt Thai ... kap kānphatthanā hō̜ngsamut phư̄a sangkhom Thai Other title: หกทศวรรษสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดเพื่อสังคมไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z678.8.ท9 .ก135 2559 (1).
ห้องสมุด:
7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ = The 7 habits of highly effective teens / โดย Sean Covey ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ ; บรรณาธิการโดย จันทร์ชัย ถวิลพิพัฒน์กุล.

by โควีย์, ฌอน | อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ | จันทร์ชัย ถวิลพิพัฒน์กุล.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1661 .ค95 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1661 .ค95 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BJ1661 .ค95 (1).
ห้องสมุด:
8 Rō̜i phan mum dončhai čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 8 ร้อยพันมุมดลใจ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เพพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2559 [2016]Other title: Pǣt rō̜i phan mum dončhai čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: แปดร้อยพันมุมดลใจจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209 .ย53ฮ46 2559 (1).
ห้องสมุด:
84 pī Samnak Nāyok Ratthamontrī : 28 Mithunāyon 2559 / 84 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2559 / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Thailand. Samnak Nāyok Ratthamontrī. Samnakngān Palat. by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngklāng Samnakngān Palat Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2559 [2016]Other title: Pǣtsipsī pī Samnak Nāyok Ratthamontrī Other title: แปดสิบสี่ปี สำนักนายกรัฐมนตรี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ3 ส654 2559 (1).
ห้องสมุด:
Autumn in love fā prākān hūačhai rak sāo rưdū baimairūang / Autumn in love ฝ่าปราการหัวใจรักสาวฤดูใบไม้ร่วง / PloyPink เขียน.

Phlō̜iphailin Sīkhlāi. by พลอยไพลิน สีคล้าย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ5752อ53 2553 (1).
ห้องสมุด:
Be right back Hāi pai thī ʻư̄n / Be right back หายไปที่อื่น / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Thīpakō̜n Wutthiphitthayāmongkhon. by ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559 [2016]Other title: Hāi pai thī ʻư̄n Other title: หายไปที่อื่น.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G465 .ท632 2559 (1).
ห้องสมุด:
Bush / Jean Edward Smith.

by Smith, Jean Edward.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Simon & Schuster, 2017Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: E902 .S64 2017 (1).
ห้องสมุด:
Digital now loading chư̄amtō̜ ʻaidīa yuk dičhithan / Digital now loading เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล / จัดทำโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

Samnakngān Bō̜rihān læ Phatthanā ʻOngkhwāmrū. by สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Other title: Chư̄amtō̜ ʻaidīa yuk dičhithan Other title: เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 681477 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 681477 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 681477 (2).
ห้องสมุด:
Emo-meter (employee engagement on meter) : khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n / Emo-meter (employee engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร / ผู้เขียน จิรประภา อัครบวร ... [และคนอื่น ๆ].

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai. by จิรประภา อัครบวร | สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa Samākhom Kānčhatkān Ngān Bukkhon hǣng Prathēt Thai, 2557, [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Khrư̄angmư̄ kānwinitchai khwāmyūdī mī suk læ khwāmphūkphan khō̜ng bukkhalākō̜n Other title: เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.จ7 อ64 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.จ7 อ64 2557 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.จ7 อ64 2557 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  25    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544