New Books 2018-02(Thai)

This list contains 217 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์ / โทนี่ คริลลี่ เขียน ; แคทลียา ดวงเกตุ แปล.

by คริลลี่, เอ. เจ | แคทลียา ดวงเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Other title: ยี่สิบคำถามสำคัญของคณิตศาสตร์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA36 .ค464 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QA36 .ค464 2555 (1).
ห้องสมุด:
25 pī Sūan Dusit phōl : dœ̄nnā sū khwāmyangyư̄n Suan Dusit Poll 4.0. 25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0.

Mahāwitthayālai Sūan Dusit. by มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Sūan Dusit], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต], 2559 [2016]Other title: Yīsiphā pī Sūan Dusit phōl : dœ̄nnā sū khwāmyangyư̄n Suan Dusit Poll 4.0 Other title: ยี่สิบห้าปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1236 .ก137 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1236 .ก137 2559 (2).
ห้องสมุด:
32 pī phon samret Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri / 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ; คณะทำงาน หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

Čhiraphan Thawīwong, M.L. Thailand. Office of the Royal Development Projects Board. by จิรพันธุ์ ทวีวงศ์, ม.ล | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Sām sip sō̜ng pī phon samret Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Other title: สามสิบสองปีผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก156 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก156 2555 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555 (1).
ห้องสมุด:
40+ yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai / 40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Sīsip būak yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai Other title: สี่สิบบวกยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1).
ห้องสมุด:
7 kot lek sū khwāmpen sūpœ̄ hīrō : The Seven spiritual laws of superheroes : Harnessing our power to change the world / 7 กฎเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ / Deepak Chopra และ Gotham Chopra ; ปัทมา นกไม้ แปล

Chopra, Deepak. Chopra, Gotham, Patthamā Nokmai. by โชปรา, ดีปัก | โซปรา, ก็อตแธม, ค.ศ. 1975- | ปัทมา นกไม้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013]Other title: เจ็ดกฎเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL624 .ช93 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ASEAN Beyond 2015 / ASEAN Beyond 2015 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Ngān Sapdā ʻĀsīan TU-ASEAN Week Mahāwitthayālai Thammasāt Rangsit) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN Week (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 680620 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 680620 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 680620 (1).
ห้องสมุด:
Dr.Pornchai Arunyakanon 1954-2017 : thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng so Dō̜Rō̜. Pornchai Arunyakanon Na Wat Sōmmanat Wihān Krung Thēp Mahā Nakhō̜n wan thī 6 Thanwākhom Phō̜.Sō̜ 2560. Dr.Pornchai Arunyakanon 1954-2017 : ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhāmčhurī Prōdak Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Life history of Pornchai Arunyakanon 1954-2017.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.พ38 ด42 2560 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 687455 (1).
ห้องสมุด:
Easy to fit fit ngāi ngāi thamdai thī bān / Easy to fit ฟิตง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน / สาธิก ธนะทักษ์

Sāthik Thanathak. by สาธิก ธนะทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ส615 2559 (2).
ห้องสมุด:
Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014. Vol. 1 / Proceedings of researches and projects, Thammasat University Research and Consultancy Institute, January-December 2014. Vol. 1 / บรรณาธิการ อุรุยา วีสกุล ; ผู้แปล อังคณา อัสสวุฒิ ... [และคนอื่น ๆ].

Uruya Weesakul. ʻAngkhanā ʻAtsawut. Thammasat University Research and Consultancy Institute. by อุรุยา วีสกุล | อังคณา อัสสวุฒิ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z5055.ท95ธ447 พ94 2558 ล. 1 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z5055.ท95ธ447 พ94 2558 ล. 1 (3).
ห้องสมุด:
Read to lead : ʻān yāng phūnam / Read to lead : อ่านอย่างผู้นำ / ณัชร สยามวาลา.

Nat Sayāmwālā. by ณัชร สยามวาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Thrik ʻō̜p dœ Thrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริค ออฟ เดอะ เทรด จำกัด, 2560 [2017]Other title: ʻĀn yāng phūnam Other title: อ่านอย่างผู้นำ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1050 .ณ62 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi prachāchon. [Lem 5] / กฎหมายประชาชน. [เล่ม 5] / คมกริช วัฒนเสถียร.

Khomkrit Watthanasathīan. by คมกริช วัฒนเสถียร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banditthai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ค45 2559 ล. 5 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ค45 2559 ล. 5 (2).
ห้องสมุด:
Kabot Rō̜.Sō̜. 130 / กบฏ ร.ศ. 130 / เพลิง ภูผา.

Suriyā Bunyasirichai. by สุริยา บุณยศิริชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Khwāmrū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ส67 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut rūai hun dūai panphon / กลยุทธ์รวยหุ้นด้วยปันผล / มาร์ก ลิชเทนเฟล์ด เขียน ; พร่างดาว นุประดิษฐ์ แปล.

Lichtenfeld, Marc. Phrāngdāo Nupradit. by ลิชเทนเฟล์ด, มาร์ก | พร่างดาว นุประดิษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Brēn Satō̜m, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เบรนสตอร์ม, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhāt pramān prachākō̜n khō̜ng prathēt Thai Phō̜. Sō̜. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = Population projections for Thailand 2010-2040 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khanakammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom Hǣng Chāt. by สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Other title: Population projections for Thailand 2010-2040.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3644.55.ก3 ก6236 2556 (2).
ห้องสมุด:
การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด นโยบายและการดำเนินการจัดหาของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย.

by จุรี อุศุภรัตน์, 2484-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, สำนักบรรณาสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z689 .จ66 (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt khlātsik / การตลาดคลาสสิก / เขียนและจัดพิมพ์โดย ดำรงค์ พิณคุณ ; เรียบเรียงโดย อรวี วิสรรคชาติ.

Damrong Pinkoon. ʻŌ̜rawī Wisankhachāt. by ดำรงค์ พิณคุณ | อรวี วิสรรคชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrong Pinkoon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.ด64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ด64 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415 .ด64 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khwāmsīangphai læ kānprakanphai nai satawat thī 21 / การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21 / ฐิติวดี ชัยวัฒน์.

Thitiwadī Chaiwat. by ฐิติวดี ชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG8051 .ฐ673 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8051 .ฐ673 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khātō̜pthǣn chœ̄ng konlayut = [Strategic compensation management] / การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ = [Strategic compensation management] / กัลยาณี เสนาสุ

Kanlayānī Sēnāsu. by กัลยาณี เสนาสุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Strategic compensation management..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānpatibatnāthī khō̜ng ʻongkō̜nphākrat tām laknititham phāitai ratthathammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai phutthasakkarāt 2550 / rāingān kānsưksā wičhai / การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย สุรพล ศรีวิทยา หัวหน้าคณะผู้วิจัย.

Suraphon Srīwitthayā. Thailand. Sān Ratthathammanūn by สุรพล ศรีวิทยา | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2558 [ 2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ส68323 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ส68323 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ส68323 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544