New Books 2018-03(Thai)

This list contains 234 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām : phonlawat phatthanākān læ chatākam khō̜ng rabop rai phak / "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongčharœ̄n. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
106 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล สุธัญญา สิงห์ครา, พินน์นรา วงศ์วิริยะ, สุธีรา สัตยพันธ์.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Suthanya Singkharā. Phinnarā Wongwiriya. Suthīrā Sattayaphan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | สุธัญญา สิงห์ครา | พินน์นรา วงศ์วิริยะ | สุธีรา สัตยพันธ์ | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng, Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2560 [2017]Other title: Nưngrō̜i hok pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: 880-03 หนึ่งร้อยหกปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8846.ท9 ศ6365 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: N8846.ท9 ศ6365 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8846.ท9 ศ6365 2560 (1).
ห้องสมุด:
50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 650367 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 650367 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 650367 (3).
ห้องสมุด:
50 pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam / 50 ปี วรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม / จัดทำโดย ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt. Chutidēt Mēthīchutikun. by ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ชุติเดช เมธีชุติกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chumnum Wannasin Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Hāsip pī wannasin Thammasāt kưng satawat bon sēnthāng wannakam Other title: ห้าสิบปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรม.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก238 ว43 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ว43 2555 (1).
ห้องสมุด:
51 withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun / 51 วิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng lūknō̜ng thī hūanā yāk sanapsanun Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของลูกน้องที่หัวหน้าอยากสนับสนุน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .อ66 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .อ66 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF481 .อ66 2560 (1).
ห้องสมุด:
51 withī khit khō̜ng hūanā thī lūknō̜ng yāk thamngān dūai / 51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย / อิวะตะ มัตสึโอะ ; ผู้แปล ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Iwata, Matsuo, Phānuphan Panyāčhai. by อิวะตะ, มัตสึโอะ, ค.ศ. 1958- | ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559] [2016]Other title: Hāsipʻet withī khit khō̜ng hūanā thī lūknō̜ng yāk thamngān dūai Other title: ห้าสิบเอ็ดวิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ผ7 อ65 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ผ7 อ65 2559 (2). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: BF637.ผ7 อ65 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
72 pī wan santiphāp Thai : sayām nai yām songkhrām / 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n, by กษิดิศ อนันทนาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Other title: Čhetsip sō̜ng pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบสองปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก175 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก175 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก175 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
90 ʻāyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai / 90 อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล / ระวี ภาวิไล.

Rawī Phāwilai, Phāsurī Sanitwong Na ʻAyutthayā. Chatchawān Punpan. by ระวี ภาวิไล, 2468- | ภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ชัชวาล ปุญปัน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phim Sūai Čhamkat, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, [2558] [2015]Other title: Kao sip ʻāyu watthana mongkhon Kao sip Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: 90 Wasan Rawī Phāwilai Other title: Kao sip Wasan Rawī Phāwilai Other title: ʻĀyuwatthana mongkhon 90 Wasan Sō̜. Kittikhun Dō̜Rō̜. Rawī Phāwilai Other title: เก้าสิบอายุวัฒนมงคล เก้าสิบ วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล | 90 วสันต์ ระวี ภาวิไล | เก้าสิบ วสันต์ ระวี ภาวิไล | อายุวัฒนมงคล 90 วสันต์ ศ. กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ร58 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ร58 2558 (1).
ห้องสมุด:
Badass : ultimate deathmatch : sutyō̜t kāntō̜sū nai prawattisāt / Badass : ultimate deathmatch : สุดยอดการต่อสู้ในประวัติศาสตร์ / เบน ธอมป์สัน เขียน ; โสภาพรรณ รัตนัย แปล.

Thompson, Ben, Sōphāphan Rattanai, by ธอมป์สัน, เบน, ค.ศ. 1980- | โสภาพรรณ รัตนัย, 2495-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2017 [2560] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2017 [2560]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT105 .ธ54 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT105 .ธ54 2560 (1).
ห้องสมุด:
Breaking night čha mai rō̜ hai fā sawāng = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / Breaking night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / ลิซ เมอร์เรย์ เขียน ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล.

Murray, Liz, Pinkaew Kittikowit. by เมอร์เรย์, ลิซ, ค.ศ. 1980- | ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2560 [2017]Other title: Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4505 .ม74 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4505 .ม74 2560 (2).
ห้องสมุด:
Lean 4.0 manufacturing / Lean 4.0 manufacturing / สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์.

Surathan Pālaphō̜nphisut. Sathāban Sapphayākō̜n thāng Panyā læ Prasitthiphāp Phonphalit. by สุรธันย์ ปาละพรพิสุทธิ์ | สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sapphayākō̜n thāng Panyā læ Prasitthiphāp Phonphalit (ʻAi Phī ʻĀ ʻAi), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรทางปัญญาและประสิทธิภาพผลผลิต (ไอ พี อาร์ ไอ), 2560 [2017]Other title: Lean manufacturing 4.0.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ส697 2560 (2).
ห้องสมุด:
Lean in : yāk keng tō̜ng klā = Lean in : women, work, and the will to lead / Lean in : อยากเก่ง ต้องกล้า / โดย Sheryl Sandberg ; อุมาพร มิสรา, แปล.

Sandberg, Sheryl. ʻUmāphō̜n Mitsarā. by แซนด์เบิร์ก, เชอริล | อุมาพร มิสรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : Saksēt Mīdīa, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2557 [2014]Other title: Yāk keng tō̜ng klā Other title: อยากเก่ง ต้องกล้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6054.3 .ซ83 2557 (2).
ห้องสมุด:
Pollyanna : lōk nī maimī sinwang / Pollyanna : โลกนี้ไม่มีสิ้นหวัง / Eleanor H. Porter ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Porter, Eleanor H. Wantana Wongchat, by พอร์เตอร์, เอเลเนอร์ เอช. (เอเลเนอร์ ฮ็อดจ์แมน), ค.ศ. 1868-1920 | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Oh My God, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Oh My God, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ยน .พ54พ54 2560 (1).
ห้องสมุด:
SMEs tī talāt lōk / SMEs ตีตลาดโลก / ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phētplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī. Khana Witthayākānčhatkān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phetchaburi : Khana Witthayākānčhatkān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī, 2558 [2015] Publisher: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2346.ท9 อ756 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2346.ท9 อ756 2558 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2346.ท9 อ756 2558 (1).
ห้องสมุด:
Strategy to cybersecurity 4.0 / Strategy to cybersecurity 4.0 / ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา).

Prinya Hom-anek. by ปริญญา หอมเอนก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻĒsit Prōfētchannan Sentœ̄, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.9.ค48 ป4666 2560 (2).
ห้องสมุด:
The essentials 10 sutyō̜t lak bō̜rihān / The essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร / โดย John P. Kotter, Michael E. Porter ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

Kotter, John P., Porter, Michael E., Nuttayā Sintrakānphon. by คอตเตอร์, จอห์น พี, ค.ศ. 1947- | พอร์เตอร์, ไมเคิล อี, ค.ศ. 1947- | ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
The Truth. I, Khwāmčhing thī pen rưang čhing / The truth. I, ความจริงที่เป็นเรื่องจริง / พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน.

Sonthi Bunyaratklin, Phon. ʻŌ̜, by สนธิ บุญยรัตกลิน, พล.อ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Other title: Khwāmčhing thī pen rưang čhing Other title: ความจริงที่เป็นเรื่องจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: U55.ส33 ก3 2560 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2539 Wat Bunyawātwihān Čhangwat Lampāng / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง / [คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2539 [1996]Other title: Kathin phrarātchathān 2539 Other title: กฐินพระราชทาน 2539.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
กรมศิลปากร.

by กรมศิลปากร.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ, ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร, 2531-Other title: การอนุรักษ์มรดกไทย กับ 77 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร | กรมศิลปากร 79 ปี กับมรดกไทย | 82 ปี วันสถาปนากรมศิลปากร | 84 ปี กรมศิลปากร และบุษบกธรรมาสน์ | 88 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร | 95 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2531 (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2541 (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1746.ฮ838 ศ6 2540 (1). Withdrawn (5).
ห้องสมุด:
Konlayut sāng "khon khunnaphāp " khō̜ng sutyō̜t SīʻĪʻŌ læ ʻongkō̜n radap lōk = Strategy of top CEOs & world classed organizations to build quality people / กลยุทธ์สร้าง "คนคุณภาพ" ของสุดยอดซีอีโอและองค์กรระดับโลก = Strategy of top CEOs & world classed organizations to build quality people / ทศ คณนาพร.

Thot Khananāphō̜n. by ทศ คณนาพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hǣppī Buk Phaplitching, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, [2561] [2018]Other title: Strategy of top CEOs & world classed organizations to build quality people | Strategy of top CEOs and world classed organizations to build quality people.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ท443 2561 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  12    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544