TUECON-New Books-2018-05-May

This list contains 14 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Advances in behavioral finance / Richard H. Thaler, editor.

by Thaler, Richard H, 1945-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Russell Sage Foundation, ©1993Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Handbook of game theory and industrial organization. Volume I, Theory / edited by Luis C. Corchón, Marco A. Marini.

by Corchon, Luis C | Marini, Marco A.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cheltenham, UK : Edward Elgar Pub., c2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB144 .H355 2018 V. 1 (1).
ห้องสมุด:
Monopolies, mergers and competition policy / F.M. Scherer.

by Scherer, F. M. (Frederic M.).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cheltenham, UK : Edward Elgar Pub., c2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB238 .S34 2018 (1).
ห้องสมุด:
Practice exercises for advanced microeconomics theory / Felix Munoz-Garcia.

by Munoz-Garcia, Felix.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, Mass. : The MIT Press, c2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB172 .M866 2017 (1).
ห้องสมุด:
Quasi rational economics / Richard H. Thaler.

by Thaler, Richard H, 1945-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Russell Sage Foundation, ©1991Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB171 .T44 1991 (1).
ห้องสมุด:
Shaping a new energy landscape : a singapore perspective.

by Singapore. Energy Market Authority | Singapore International Energy Week (6th : 2013 : Singapore).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Singapore : Energy Market Authority of Singapore, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2013 690604 (1).
ห้องสมุด:
The Fama portfolio : selected papers of Eugene F. Fama / edited by John H. Cochrane and Tobias J. Moskowitz.

by Cochrane, John H. (John Howland), 1957- | Moskowitz, Tobias J. (Tobias Jacob), 1971- | Fama, Eugene F, 1939-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chicago : . The University of Chicago Press, 2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4523 .F36 2017 (1).
ห้องสมุด:
ความตกลงระหว่างรัฐบาลภายใต้กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น / โดย ปาณัสม์ พุ่มผกา.

Panut Poompaka, Thammasat University. Faculty of Law. Thammasat University. Faculty of Economics. by ปาณัสม์ พุ่มผกา, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) Other title: Intergovernmental agreement under FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : comparative studies between Thailand and Japan.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KF6289 .ป63 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻongkō̜n kānngœ̄n chumchon : nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān ʻongkō̜n kānngœ̄n chumchon / คู่มือองค์กรการเงินชุมชน : แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน / สฤณี อาชวานันทกุล และ ปัทมาวดี โพชนุกูล.

Sarưnī ʻĀtwānanthakun. Patthamāwadī Phōtnukūn. Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt (Thailand). Khrư̄akhāi Wichākān phư̄a Kānphatthanā Patirūp Prathēt Thai. by สฤณี อาชวานันทกุล | ปัทมาวดี โพชนุกูล | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. เครื่อข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khrư̄akhāi Wichākān phư̄a Kānphatthanā Patirūp Prathēt Thai, Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2556 [2013]Other title: Nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān ʻongkō̜n kānngœ̄n chumchon Other title: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ส45 2556 (2).
ห้องสมุด:
Wārasān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. pračham pī 2559 = NBTC annual review 2016 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2559 = NBTC annual review 2016 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ; กองบรรณาธิการ พากเพียร สุนทรสิต ... [และคนอื่น ๆ].

Thākō̜n Tanthasit. Pakpien Soontornsit. Nathee Sukonrat. Natchayā Thawīwitchākhrīya. Sētthaphong Malisuwan. Wasanā Kǣophanưkrangsī, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Thanaphan Rāicharoen. Phongsathorn Sētthīthō̜n. Ratthaphon Saruttirattanawō̜rakun. Rojjalak Chuckpaiwong. Thirapiroon Thongkamwitoon. Songphon Sangūančhit. Phairōt Waiwānitchakit. Thanyaphō̜n Paothō̜ng. Cheewin Santhi, Khanin Nitiwong. Sučhidā Phūnmāksathit. Phimchanok Sangkaew. Thanaphong Sangkaew. Čhirāwat Chǣmchaiyaphō̜n, Trī Bunčhư̄a. Kētsarin Klatkum. Adisorn Leelasuntitham. Samitthi Dārākō̜n Na ʻAyutthayā. Supaporn Kiattisin. Prathomphong Bamrœ̄p. Orasri Srirasa. Usā Wachiraphō̜nphan. Warut Wō̜ngrōtnānan. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Phet Nanthiwattanā. Tœ̄mphong Sīthēt. Wannarī Wongtrairat. Piya Kowintthawīwat. Khathā Čhāruwongrangsī. Narit Sœ̄mprungsuk. Sākō̜nrat Nakprāt. Khakkhanāng Čhāmarik. Phō̜nnarong Phongklāng. Chư̄nsumon Bunnāk. Wannī ʻApdunhānī. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Chatchai Kongaut | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | พากเพียร สุนทรสิต | นที ศุกลรัตน์ | ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ, 2526- | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | วาสนา แก้วผนึกรังษี, 2522- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | พงศธร เศรษฐีธร | รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล | โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ | ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์ | ทรงพล สงวนจิตร | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | ธันยพร เปาทอง | ชีวิน สันธิ, 2529- | คณิน นิติวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | พิมพ์ชนก สังข์แก้ว | ธนพงศ์ สังข์แก้ว | จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, 2516- | ตรี บุญเจือ | เกศรินทร์ กลัดกุ่ม | อดิศร ลีลาสันติธรรม | สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | สุภาภรณ์ เกียรติสิน | ปฐมพงษ์ บำเริบ | อรศรี ศรีระษา | อุษา วชิรพรพันธ์ | วรุฒม์ ว่องโรจนานันท์ | ปรีชา กอเจริญ | เพชร นันทิวัฒนา | เติมพงษ์ ศรีเทศ | วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ | ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ | คทา จารุวงศ์รังสี | นริศ เสริมปรุงสุข | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | คัคนางค์ จามะริก | พรณรงค์ พงษ์กลาง | ชื่นสุมล บุนนาค | วันนี อับดุลฮานี | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: NBTC annual review 2016.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE7240.55 .ก27 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sathiti kānkhā sinkhā pramong khō̜ng Thai pī... = Fisheries trade statistics of Thailand / สถิติการค้าสินค้าประมงของไทย ปี... = Fisheries trade statistics of Thailand / กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง.

Thailand. Krom Pramong. Kō̜ng Nayōbāi læ Yutthasāt Phatthanā Kānpramong. by กรมประมง. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, [2550]- Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2550]-Other title: Fisheries trade statistics of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9466.ท9 ป46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9466.ท9 ป46 2560 (1).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 10 pī Mūnnithi Thammarat phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m / หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม / มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ สุธาวัลย์ เสถียรไทย, โสภารัตน์ จารุสมบัติ, และ อุษา บุญญเลสนิรันตร์.

Good Governance for Social Development and the Environment Institute. Suthāwan Sathīanthai, thānphūying. Soparat Čhārusombat. Usa Bunyalēsaniran. Good Governance for Social Development and Environment Institute. Kānsammanā Wichākān Nư̄ang nai ʻŌkāt Khrop Rō̜p 10 Pī Sathāban Thammarat phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m Hūakhō̜ "Thammāphibān Singwǣtlō̜m phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n khō̜ng Prathēt Thai" Krung Thēp... ). by มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ท่านผู้หญิง | โสภารัตน์ จารุสมบัติ | อุษา บุญญเลสนิรันตร์ | สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย" (2554 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi, [2554] [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2554] [2011]Other title: Khrop rō̜p 10 pī Sathāban Thammarat phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m Other title: ครบรอบ 10 ปี สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD171.5.ท9 ม74 2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD171.5.ท9 ม74 2554 (1).
ห้องสมุด:
แนวโน้มการแข่งขันผลิตเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย : ศึกษากรณีการผลิตเนื้อหาในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ / โดย ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ.

Natchaya Taweewitchakreeya, Thammasat University. Faculty of Law. Thammasat University. Faculty of Economics. by ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) Other title: Competiton [i.e. Competition] in television content production after Thailand's transiton [i.e. transition] to digital terrestrial television : a case study of news content production | Competition in television content production after Thailand's transition to digital terrestrial television : a case study of news content production.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: PN4784.ท9 ณ63 2559 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544