TUPRIDI-NEW BOOK-201805-05(THA

This list contains 39 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
1 satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 / 1 ศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, 1954- Mūnnithi Chaiwanā. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | มูลนิธิไชยวนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Chaiwanā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยวนา, 2560 [2017]Other title: Nưng satawat ʻAngun Mālik dō̜kmai sǣnngām : khroprō̜p 100 pī chatakān khrū ʻAngun Mālik 5 Mēsāyon 2560 Other title: หนึ่งศตวรรษ องุ่น มาลิก ดอกไม้แสนงาม : ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูองุ่น มาลิก 5 เมษายน 2560 .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ22 ก134 2560 (2).
ห้องสมุด:
101 wat wang læ sathānthī samkhan nai Phamā / 101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

Phaphopphon Čhanwatthanakun by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mư̄ang Bōrān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2561 [2018]Other title: Nưng rō̜i ʻet wat wang læ sathānthī samkhan nai Phamā Other title: หนึ่งร้อยเอ็ด วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS527.7 .ภ43 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS527.7 .ภ43 2561 (1).
ห้องสมุด:
2310 Krung Thon Burī phangāt : "Tāksin Mahārāt" prawattisāt nō̜k tamrā / 2310 กรุงธนบุรีผงาด : "ตากสินมหาราช" ประวัติศาสตร์นอกตำรา / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sučhēn Kappharit. by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพ : สารคดี, 2561 [2018]Other title: Sō̜ng phan sām rō̜i sip Krung Thon Burī phangāt : "Tāksin Mahārāt" prawattisāt nō̜k tamrā Other title: สองพันสามร้อยสิบกรุงธนบุรีผงาด : "ตากสินมหาราช" ประวัติศาสตร์นอกตำรา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ต6 ส68 2561 (2).
ห้องสมุด:
Midnight harmony sanāmdeklēn khō̜ng pīsāt / Midnight harmony สนามเด็กเล่นของปีศาจ / ลัดดา สงกระสินธ์.

Latdā Songkrasin. by ลัดดา สงกระสินธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ล5585 ม63 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Social work & human development / Janet Walker.

by Walker, Janet, 1957-.

Edition: 5th ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Learning Matters an imprint of SAGE Publications, 2017Other title: Social work and human development.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2558 Wat Kǣo Kōrawārām Čhangwat Krabī / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ / จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก23 ก36 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก23 ก36 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก23 ก36 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kon rak kēm mongkut / กลรัก เกมมงกุฎ / เคียรา แคสส์ เขียน ; อรทัย พันธพงศ์ แปล.

Cass, Kiera. Orathai Phanthaphong. by แคสส์, เคียรา | อรทัย พันธพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapēn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สเปลล์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค854ซ64อ43 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kāntalāt chœ̄ng sāngsan samrap phǣn kān talāt samai mai = Creative marketing / การตลาดเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแผนการตลาดสมัยใหม่ = Creative marketing / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Pinkoon. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Čhat čhamnāi dōi Bō̜risat ʻAmarin Buk Sentœ̄ Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, 2558 [2015]Other title: Kāntalāt sāngsan Other title: Creative marketing | การตลาดสร้างสรรค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.ด643 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415 .ด643 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khāphačhao chư̄-- Linkhō̜n / ข้าพเจ้าชื่อ-- ลินคอล์น / ภัทระ ฉลาดแพทย์ และธีระวุฒิ ปัญญา.

Phatthara Chalātphǣt. Teerawut Panya. by ภัทระ ฉลาดแพทย์ | ธีระวุฒิ ปัญญา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Goodlife, [2561] [2018] Publisher: เชียงใหม่ : Goodlife, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: E457 .ภ63 2561 (2).
ห้องสมุด:
Chā hai chana lak khit čhāk thēpphačhao hǣng kānbō̜rihān khō̜ng Yīpun / ช้าให้ชนะ หลักคิดจากเทพเจ้าแห่งการบริหารของญี่ปุ่น / คาซุโอะ อินาโมริ เขียน ; โยซุเกะ, ทสมา วรรธนะภูติ ผู้แปล.

Inamori, Kazuo, Yōsuke. Thotsamā Wanthanaphūt. by อินาโมริ, คาซุโอะ, ค.ศ. 1932- | โยซุเกะ | ทสมา วรรธนะภูติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 อ66 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 อ66 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwit sō̜n miti / ชีวิตซ้อนมิติ / สรกานต์ ศรีตองอ่อน เขียน.

Sō̜rakān Srītō̜ngʻō̜n. by สรกานต์ ศรีตองอ่อน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL100 .ส42 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chumchon khām thin : kānkō̜rāng thāng ʻattalak khō̜ng rǣngngān khām chāt sanchāt Phamā nai Čhangwat Khō̜n Kǣn / ชุมชนข้ามถิ่น : การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น / ผู้เขียน วิลาสินี โสภาพล ; บรรณาธิการ จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง.

Wilāsinī Sōphāphon. Čhakkraphan Khatchumsǣng, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Sūn Wičhai Phahulak Sangkhom Lumnam Khōng. by วิลาสินี โสภาพล | จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, 2516- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Sūn Wičhai Phahulak Sangkhom Lumnam Khōng, Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55.ฮ8ข5 ว64 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamnān Thān Čhaokhun : rūam rư̄ang kīeokap Phrayā Phiromphakdī læ kānkō̜tang Bō̜risat Bunrō̜t Brīuwœ̄rī Čhamkat tīphim pen tō̜n nai Sing Mækkāsīn / ตำนานท่านเจ้าคุณ : รวมเรื่องเกี่ยวกับพระยาภิรมย์ภักดีและการก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตีพิมพ์เป็นตอนใน สิงห์ แมกกาซีน / โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี.

Sō̜rawit Phiromphakdī, Bō̜risat Bunrō̜t Briuwœrī. by สรวิช ภิรมย์ภักดี | บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9397.ท92 ส45 2558 (2).
ห้องสมุด:
Thō̜t rahat lap bātphlǣ-- čhāk prawattisāt Phračhao Tāksin yang mai tāi? / ถอดรหัสลับ บาดแผล-- จากประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย? / ว.วรรณพงษ์, ภมรพล ปริเชฎฐ์.

Wō̜rawan Thanō̜mphong, Phamō̜nphon Parichēt. by วรวรรณ ถนอมพงษ์ | ภมรพล ปริเชฎฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : คลังสมอง, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ต6 ว4245 2561 (2).
ห้องสมุด:
Banlang rak lē mongkut / บัลลังก์รัก เล่ห์มงกุฎ / เคียรา แคสส์ เขียน ; อรทัย พันธพงศ์ แปล.

Cass, Kiera. Orathai Phanthaphong. by แคสส์, เคียรา | อรทัย พันธพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapēn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สเปลล์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค854ว63อ43 2558 (1).
ห้องสมุด:
Bāramī thāng kānmư̄ang : Phonʻēk Prēm Tinsūlānon = Political charisma of General Prem Tinsulanonda / บารมีทางการเมือง : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ = Political charisma of General Prem Tinsulanonda / พันเอก ขจรศักดิ์ ไทยประยูร.

Khajornsak Thaiprayoon. by ขจรศักดิ์ ไทยประยูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Khlāsik Sakǣn Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท คลาสิคสแกน จำกัด, 2561 [2018]Other title: Political charisma of General Prem Tinsulanonda.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป7 ข24 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป7 ข24 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prāp sưk Hō̜ / ปราบศึกฮ่อ / ทรงสมัย สุทธิธรรม

Songsamai Sutthitham. by ทรงสมัย สุทธิธรรม.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Khwāmrū, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ท42 2561 (2).
ห้องสมุด:
Phraphutthačhao mahā sātsadā lōk / พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

Sathīanphong Wannapok, by เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ888 .ส6897 2561 (2).
ห้องสมุด:
Mongkut rak banlang lūang / มงกุฎรัก บัลลังก์ลวง / เคียรา แคสส์ เขียน ; อรทัย พันธพงศ์ แปล.

Cass, Kiera. Orathai Phanthaphong. by แคสส์, เคียรา | อรทัย พันธพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapēn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สเปลล์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค854อ64อ43 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ค854อ64อ43 2558 (1).
ห้องสมุด:
Manni Sākai withī khon withī pā / มันนิ ซาไก วิถีคน วิถีป่า / บุหลัน รันตี เขียน.

Bulan Rantī, by บุหลัน รันตี, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bān Nangsư̄, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ง7 บ75 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544