Boonchoo New Book 2018-08 (Thai)

This list contains 38 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Breaking night čha mai rō̜ hai fā sawāng = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / Breaking night จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง = Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard / ลิซ เมอร์เรย์ เขียน ; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท แปล.

Murray, Liz, Pinkaew Kittikowit. by เมอร์เรย์, ลิซ, ค.ศ. 1980- | ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, 2560 [2017]Other title: Breaking night : a memoir of forgiveness, survival, and my journey from homeless to Harvard.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4505 .ม74 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4505 .ม74 2560 (2).
ห้องสมุด:
Competency tham ngāi dai phon dī kwā / Competency ทำง่ายได้ผลดีกว่า / ณรงค์วิทย์ แสนทอง เขียน ; ปรรณ ญาภิรมย์ เรียบเรียง.

Narongwit Sǣnthō̜ng. Pan Yāphirom. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง | ปรรณ ญาภิรมย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2560] [2017] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2560] [2017]Other title: Competency tham ngāi dai phon dī kwā : theknik kānchai competency phư̄a bō̜rihān ʻongkō̜n Other title: Easy HR Competency | Competency ทำง่ายได้ผลดีกว่า : เทคนิคการใช้ competency เพื่อบริหารองค์กร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ณ422 2560 (2).
ห้องสมุด:
Hello phūt phāsā ʻAngkrit khlō̜ng mư̄an čhaokhō̜ng phāsā : (chabap phokphā pai thīeo tāngprathēt) / Hello พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา : (ฉบับพกพาไปเที่ยวต่างประเทศ) / ชลธิชา มูลเนียม.

Chontichar Mūnnīam. by ชลธิชา มูลเนียม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Caff, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1131 .ช47 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kranok nārī krabī khacha / กระหนก นารี กระบี่ คชะ / โดย นัฐประชา หงษ์สุวรรณ.

Natprachā Hongsuwan, by นัฐประชา หงษ์สุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพ : บริษัท วาดศิลป์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC335.ก1 น63 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HG4521 .ท735 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā phāwa phūnam : čhāk thritsadī sū nǣopatibat thī dī læ kō̜ranī sưksā = Leadership development : theories, best practices and case study / การพัฒนาภาวะผู้นำ : จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา = Leadership development : theories, best practices and case study / พัชรา วาณิชวศิน

Phatcharā Wānitwasin. by พัชรา วาณิชวศิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560 [2017]Other title: Leadership development : theories, best practices and case study..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD57.7 .พ62 2560 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .พ62 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānsamret khwāmngō dūai tonʻēng / การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง / ธัชชัย ธัญญาวัลย.

Thatchai Thanyāwan, by ธัชชัย ธัญญาวัลย, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ArtyHouse, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ArtyHouse, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ธ547 ก64 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhīan phư̄a phatthanā ʻongkān : nangsư̄rātchakān rāingān kānprachum phāsā Thai læ ʻAngkrit čhotmāi tōtō̜p thāng thurakit ʻīmēo khrōngkān læ kham klāo nai phithī / การเขียนเพื่อพัฒนาองค์การ : หนังสือราชการ รายงานการประชุมภาษาไทยและอังกฤษ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ อีเมล โครงการและคำกล่าวในพิธี / วรวรรธน์ ศรียาภัย.

Wō̜rawat Sīyāphai, by วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2519-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sampachanya, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5721 .ว45 2560 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ rūthan khonkōng khonʻantarāi læ khonrāi nai thuk sathānakān sīang rō̜p tūa dūai withī "wikhro̜ phrưttikam khonrāi" khō̜ng FBI / คู่มือรู้ทันคนโกง คนอันตราย และคนร้ายในทุกสถานการณ์เสี่ยงรอบตัว ด้วยวิธี "วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้าย" ของ FBI / เขียนโดย Mary Ellen O'Toole & Alisa Bowman ; แปลและเรียบเรียงโดย วุฒินันท์ ชุมภู ; บรรณาธิการโดย สมชัย เบญจมิตร.

O'Toole, Mary Ellen. Bowman, Alisa. Wuttinan Chumphū. Somchai Bēnčhamit. by โอ'ทูล, แมรี่ เอลเลน | บาวแมน, อลิสา | วุฒินันท์ ชุมภู | สมชัย เบญจมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bī Mīdīa Krup, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8073.5 .อ93 2560 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HV8073.5 .อ93 2560 (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī kap kānwičhān sinlapa : thatsana nakwichākān Thai / ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะนักวิชาการไทย / รื่นฤทัย สัจจพันธ์ บรรณาธิการ.

Rư̄nrưthai Satchaphan. by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhō̜n, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN94.2 .ท45 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN94.2 .ท45 2560 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
thritsadī sī = Theory of color / ทฤษฎีสี = Theory of color / สมภพ จงจิตต์โพธา.

Somphop Čhongčhitphōthā. by สมภพ จงจิตต์โพธา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wātsin Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วาดศิลป์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Theory of color.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1488 .ส443 2560ก (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī læ theknik kānhai kānprưksā / ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา / ลักขณา สริวัฒน์.

Lakkhanā Sariwat, by ลักขณา สริวัฒน์, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌdīan Satō, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF636.6 ล62 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน / หนานไพ่ซานชู เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.

by หนานไพ่ซานชู | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2556 [2013]-2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIC 2013 626015 (11), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ห2424ด65อ37 2556 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Bān sōlā : yū yen khum yāo / บ้านโซลาร์ : อยู่เย็น คุ้มยาว / โดย เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.

Kētsarā Thanyalakphāk. by เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA2542.3 .ก75 2559 (1).
ห้องสมุด:
Bpphēsanniwāt / บุพเพสันนิวาส / รอมแพง.

Rō̜mphǣng. by จันทร์ยวีร์ สมปรีดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 31.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Brisat Hǣppī Bānānā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้ บานานา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .จ6214บ73 2561ก (2).
ห้องสมุด:
Prathư̄ang ʻĒmčharœ̄n : ประเทือง เอมเจริญ : ศิลปิน ประเทือง เอมเจริญ ; ภัณฑารักษ์รับเชิญ ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, ถนอม ชาภักดี ; นิทรรศการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร = Pratuang Emjaroen : Traces and Trails, 02.09-20.11.2016, 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre / artist, Pratuang Emjaroen ; guest curators, Paisal Theerapongvisanuporn, Thanom Chapakdee ; an exhibition initiated and produced by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre.

BACC Exhibition Prathư̄ang ʻĒmčharœ̄n Krung Thēp...) Pratuang Emjaroen, Paisal Theerapongvisanuporn. Thanom Chapakdee. Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Mūnnithi Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. by BACC Exhibition ประเทือง เอมเจริญ (2559 : กรุงเทพฯ) | ประเทือง เอมเจริญ, 2478- | ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร | ถนอม ชาภักดี | หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร | มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Mūnnithi Hō̜sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2559 [2016] Publisher: [Krung Thēp] : Mūnnithi, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2559 [2016]; [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2559 [2016]Other title: Pratuang Emjaroen : Traces and Trails.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N5085.ก4 บ65 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N5085.ก4 บ65 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phalangngān chabap kātūn / พลังงานฉบับการ์ตูน / คะสึฮิโระ ไซโต ; แปลโดย อรรณพ เรืองวิเศษ.

Saitō, Katsuhiro, ʻAnnop Rư̄angwisēt. by ไซโต, คะสึฮิโระ, ค.ศ. 1945- | อรรณพ เรืองวิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sō̜.Sō̜.Thō̜., 2558 [2015] Publisher: 880-04 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC73 .ซ93 2558 (1).
ห้องสมุด:
Phichit ʻAngkrit Kō̜.Phō̜. (pō̜.trī - thō) / พิชิตอังกฤษ ก.พ. (ป.ตรี-โท) / นเรศ สุรสิทธิ์

Narēt Surasit. by นเรศ สุรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.ʻĒt. Phrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอส.เพรส จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1114 .น475 2560 (2).
ห้องสมุด:
Manutsayasamphan : phrưttikam manut nai ʻongkān = [Human relations : human behavior in organizations] / มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = [Human relations : human behavior in organizations] / รัตติกรณ์ จงวิศาล

Rattikō̜n Čhongwisān. by รัตติกรณ์ จงวิศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุง.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Human relations : human behavior in organizations..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1106 .ร63 2560 (3).
ห้องสมุด:
Manutsayasamphan nai ʻongkān / มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / โดย กิจจา บานชื่น

Kitčhā Bānchư̄n. by กิจจา บานชื่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1106 .ก62 2560 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544