Boonchoo New Book 2018-11 (Thai)

This list contains 89 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Thā Phūt" tāng mummō̜ng / "ท่าพูด" ต่างมุมมอง / [ผู้เขียน ตรงใจ หุตางกูร ... [และคนอื่น ๆ]] ; ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการ.

Trongčhai Hutāngkūn. Chīwasit Bunyakīat. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n. by ตรงใจ หุตางกูร | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.น2 ท63 2560 (1).
ห้องสมุด:
nưngrō̜i khom tham Phutthathāt Phikkhu / 100 คมธรรมพุทธทาสภิกขุ / พุทธทาสภิกขุ ; บัญชา เฉลิมชัยกิจ รวบรวม บรรยายธรรม.

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), Banchā Chalœ̄mchaikit. by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | บัญชา เฉลิมชัยกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549 [2006]Other title: Nưng rō̜i khom tham Phutthathāt Phikkhu Other title: หนึ่งร้อยคมธรรมพุทธทาสภิกขุ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4190 .พ3387 2549 (1).
ห้องสมุด:
Assassin's creed. [2], Tō̜n pharādō̜n hǣng mư̄sanghān / Assassin's creed. [2], ตอน ภราดรแห่งมือสังหาร / โอลิเวอร์ บาวเดน เขียน ; ธนพร ภู่ทอง แปล.

Gill, Anton. Thanaphǭn Phuthong. by กิลล์, แอนตัน | ธนพร ภู่ทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2560 [2017]Other title: pharādō̜n hǣng mư̄sanghān Other title: ภราดรแห่งมือสังหาร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ก683อ85 2560 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Assassin's creed. [1], Tō̜n rœ̄nǣsō̜ng / Assassin's creed. [1], ตอน เรอแนซองซ์ / โอลิเวอร์ บาวเดน เขียน ; ธนิรักษ์ แปล.

Gill, Anton. Thanirak. by กิลล์, แอนตัน | ธนิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2559 [2016]Other title: Renaissance Other title: เรอแนซองซ์.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Graphic design the new basics / Graphic design the new basics / Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips เขียน ; สหทัศน์ วชิระนภศูล แปล.

Lupton, Ellen. Phillips, Jennifer C., Sahathat Wachiranopphasūn. by ลุปตัน, อัลเลน | ฟิลลิปส์, เจนนิเฟอร์ ซี, ค.ศ. 1960- | สหทัศน์ วชิระนภศูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAidīsī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NC997 .ล733 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC997 .ล733 2560 (2).
ห้องสมุด:
How to do philosophy with words : reflections on the Searle-Derrida debate / Jesús Navarro, Universidad de Sevilla.

by Navarro Reyes, Jesus | Norvelle, Erik.

Material type: Text Text; Format: regular print Language: English Original language: Spanish Publisher: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, c2017Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B1649.S264 N38 2017 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B1649.S264 N38 2017 (1).
ห้องสมุด:
Principles infographic : plīan khō̜mūn khaočhai yāk hai pen phāp thī song phalang / Principles infographic : เปลี่ยนข้อมูลเข้าใจยากให้เป็นภาพที่ทรงพลัง / จุติพงศ์ ภูสุมาศ.

Čhutiphong Phūsumāt. by จุติพงศ์ ภูสุมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P93.5 .จ73 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P93.5 .จ73 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Type on screen : ʻō̜k bǣp læ chai ngān tūa ʻaksō̜n samrap sư̄ samai mai / Type on screen : ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่ / Ellen Lupton ; editorial ปิยะบุตร สุทธิดารา ; translator สุวิสา แซ่อึ่ง.

Lupton, Ellen. Piyabut Sutthidārā. Suwisā Sǣueng. by ลุปตัน, อัลเลน | ปิยะบุตร สุทธิดารา | สุวิสา แซ่อึ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAidīsī Phrīmīa Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z250.7 .ล733 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z250.7 .ล733 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi kap thurakit rawāng prathēt : kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan / กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ : กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan Other title: กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KNC750 .ศ62 2560 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2754 .ช62 2561ก (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānsưksā / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช638 2560 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช638 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช638 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi sētthakit rawāng prathēt : GATT læ WTO : botthūapai / กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ngʻurai, by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610 .ท62 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng : lak thūapai = Civil law : general principles / กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Kankanyā Čhaikānwongsakun. by กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Civil law : general principles.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ก627 2560 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ก627 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ก627 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp … : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT641 .อ63 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT641 .อ63 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT641 .อ63 2560 (5). Checked out (8). In transit (1).
ห้องสมุด:
กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม (พ.ศ. 2484-2490). เล่ม 1 / นายผี ; วิมล พลจันทร บรรณาธิการ.

by อัศนี พลจันทร, 2460-2530 | วิมล พลจันทร, 2463-2545.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ543 ก634 2556 ล. 1 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ543 ก634 2556 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.อ543 ก634 2556 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Kāp klō̜n Mao Čhœ̄tung / กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง / ประไพ วิเศษธานี [แปล].

Mao, Zedong, ʻAtsanī Phončhan, by เมา, เซตุง, ค.ศ. 1893-1976 | อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS778.ม7 ก12 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS778.ม7 ก12 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS778.ม7 ก12 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhapkhlư̄an 'khuk Thai' sū 'rư̄ančham sukphāwa' = Making Thai jails healthy prisons / การขับเคลื่อน 'คุกไทย' สู่ 'เรือนจำสุขภาวะ' = Making Thai jails healthy prisons / กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.

Krittayā ʻĀtwanitkun. Kunphā Wačhanasāra. Mahāwitthayālai Mahidon. Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ, 2515- | มหาวิทยาลัยมหิดล. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Making Thai jails healthy prisons.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ก6316 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ก6316 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9800.55 .ก6316 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ sathiti khansūng dūai SPSS for Windows / การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sāmladā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก. สามลดา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA278 .ก64 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānsāng khwāmsomhēt somphon (khō̜ng khrai) / การสร้างความสมเหตุสมผล (ของใคร) / ธเนศ วงศ์ยานนาวา

Thanes Wongyannava, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ธ36 2560 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ธ36 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ธ36 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ธ36 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
การออกแบบ + สิ่งแวดล้อม = [Design + environment : a global guide to designing greener goods] / ผู้แต่ง Helen Lewis and John Gertsakis ; with Tim Grant, Nicola Morelli and Andrew Sweatman ; ผู้แปล ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ เปรมฤดี กาญจนปิยะ.

by ลิวอิส, เฮเลน | มอเรลลิ, นิโคลา | สเว็ทแมน, แอนดรู | เกอร์ทซากิส, จอห์น | แกรนท์, ทิม | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์, 2552Other title: การออกแบบ บวก สิ่งแวดล้อม | Design + environment : a global guide to designing greener goods | Design plus environment : a global guide to designing greener goods.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TS171 .ล655 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS171 .ล655 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544