TUPUEY-New Book-201902-02 (tha)

This list contains 47 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk. [1] / 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก. [1] / เอเลนา ฟาวิลลี และ ฟรันเชสกา คาวัลโล เขียน ; สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท, ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และ พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Favilli, Elena. Cavallo, Francesca. Siriyakorn Pukkavesa, Saraichat Čhīraphǣt. Ploysang Akyard. by ฟาวิลลี, เอเลนา | คาวัลโล, ฟรันเชสกา | สิริยากร พุกกะเวส, 2517- | ศรัยฉัตร จีระแพทย์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk Other title: Good night stories for rebel girls : 100 rư̄ang lao khō̜ng phūying plīan lōk Other title: หนึ่งร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก | Good night stories for rebel girls : 100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT3207 .ฟ65 2560 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT3207 .ฟ65 2560 ล. 1 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
52 sapdā 52 sapsin / 52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน / จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และ อมรเทพ ผันสิน.

Čhakkraphong Mētphan. ʻAmō̜nthēp Phansin. by จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | อมรเทพ ผันสิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Other title: Hāsip sō̜ng sapdā 52 sapsin Other title: Hāsip sō̜ng sapdā hāsip sō̜ng sapsin Other title: ห้าสิบสองสัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน | ห้าสิบสองสัปดาห์ ห้าสิบสอง ทรัพย์สิน.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
The filter bubble ying hā ying hāi : mư̄a ʻinthœ̄net sō̜n bāng yāng ʻao wai čhāk khun / The filter bubble ยิ่งหายิ่งหาย : เมื่ออินเทอร์เน็ตซ่อนบางอย่างเอาไว้จากคุณ / Eli Pariser ; อรพิน ผลพนิชรัศมี แปล.

Pariser, Eli. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by พารีเซอร์, อีไล | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mǣksinkhiu Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Other title: Filter bubble.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ZA4201 .พ646 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ZA4201 .พ646 2559 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt : khwāmrū chabap phok phā / กฎหมายระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / Vaughan Lowe ; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล แปล.

Lowe, A. V. Thitirat Thipsamritkul. by โลว์, เอ.วี. (อลัน วอน) | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ1242 .ล95 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ1242 .ล95 2561 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ1242 .ล95 2561 (3). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānlakhō̜n khō̜ng phū thūk kotkhī / การละครของผู้ถูกกดขี่ / ออกัสโต บูอาล ; ภินท์ ภารดาม แปล ; ดรุณี แซ่ลิ่ว บรรณาธิการ.

Boal, Augusto. Sō̜nchai Chatwiriyachai. Darunī Sǣlio. by บูอาล, ออกัสโต | ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย | ดรุณี แซ่ลิ่ว, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūanngœ̄nmīmā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN2051 .บ75 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN2051 .บ75 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi phrarātchabanyat wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ Phō̜.Sō̜. 2550 læ (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2560 : phrō̜m dūai prakāt krasūang thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 : พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Sarāwut Pitiyāsak. by สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ส465 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ส465 2561 (3). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khītā sǣngčhan / คีตา แสงจันทร์ / ใบสน.

Baison. by ใบสน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .บ9343ค62 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ9343ค62 2562 (2).
ห้องสมุด:
Čhakkraphatrāt : khati ʻamnāt bư̄anglang chonchannam Thai / จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย / เอนก มากอนันต์.

Anake Mākʻanan. by เอนก มากอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ74 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .อ74 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhūp nan talō̜t kān / จูบนั้นตลอดกาล / สุริยาทิศ.

Suriyāthit Phōprasit, by สุริยาทิศ โพธิ์ประสิทธิ์, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phim kham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส7486จ73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส7486จ73 2562 (2).
ห้องสมุด:
Chāi charā læ thalē (Thai, ʻAngkrit) / ชายชราและทะเล (ไทย, อังกฤษ) / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ; [วาด ระวี แปล] = The old man and the sea (Thai, English) / Ernest Hemingway ; [translated by Wad Rawee].

Hemingway, Ernest, by เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์, ค.ศ. 1899-1961 | วาด ระวี | Wad Rawee.

Edition: ฉบับสองภาษาพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shine Publishing House, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, [2561] [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Than namphưng / ทัณฑ์น้ำผึ้ง / ผักบุ้ง.

Phō̜nthiwā Hō̜mchū. by พรทิวา หอมชู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Pō̜ngrak, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปองรัก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .พ44ท63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ44ท63 2561 (2).
ห้องสมุด:
Nak lao nithān læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / นักเล่านิทาน และเรื่องอื่นๆ / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Niphatphō̜n Phengkǣo. by นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sūanngœ̄nmīmā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.น6545ฮ46 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.น6545ฮ46 2562 (2).
ห้องสมุด:
Nī ngai-- chai rak / นี่ไง-- ใช่รัก / เมญาณี.

Mēyānī. by เมญาณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม72435น69 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม72435น69 2562 (2).
ห้องสมุด:
Būang butsaban / บ่วงบุษบรรณ / ซ่อนกลิ่น.

Monchai Sirilatphō̜n. by มนต์ชัย ศิริลัทพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phim kham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม323บ524 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม323บ524 2562 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk čhāk nǣorop = Infantry attacks / บันทึกจากแนวรบ = Infantry attacks / แอร์วิน รอมเมิล เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.

Rommel, Erwin, Sǭrasak Subongkot, by รอมเมล, เออร์วิน, ค.ศ. 1891-1944 | สรศักดิ์ สุบงกช, 2507-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562 [2019]Other title: Infantry attacks.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UD157 .ร54 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: UD157 .ร54 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Banthœ̄ng chœ̄ng rāi / บันเทิงเชิงร้าย / อินทิรา เจริญปุระ.

ʻInthirā Čharœ̄npura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN2889.752 .อ633 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN2889.752 .อ633 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN2889.752 .อ633 2561 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt thin nư̄a kap rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n / ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือ กับเรื่องอื่น ๆ / สงวน โชติสุขรัตน์.

Sangūan Chōtsukrat, by สงวน โชติสุขรัตน์, 2464-2518.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ส23 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ห7 ส23 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS588.ห7 ส23 2561 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt niphon Filippin kap chatākam khō̜ng chāt = Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation : ʻākān tāsawāng kap ʻārom khāng bǣp lang ʻānānikhom / ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ = Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation : อาการตาสว่างกับอารมณ์ค้างแบบหลังอาณานิคม / สิริฉัตร รักการ.

Sirichat Rakkān. by สิริฉัตร รักการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018]Other title: Philippines historiography and the searching for the destiny of the nation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ส64 2561 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawattisāt læ nǣokhit kīeokap sapsin thāng panyā / ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Jumpol Pinyosinwat. Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ | ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1401 .จ7425 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1401 .จ7425 2561 (9). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Pātihān rak Hiranyikā / ปาฏิหาริย์รักหิรัญญิการ์ / แสง สีรุ้ง.

Sǣng Sīrung. by แสง สีรุ้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส8225ป62 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส8225ป62 2562 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544