TUPUEY-New Book-201903-01 (tha)

This list contains 131 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratyā thāngsāiklāng bǣp Phut Phrām Chēn / ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Sumalī Mahanarongchai. by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Phūmpanyā ʻIndīa bōrān : prawattisāt læ pratya Other title: ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B131 .ส67 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B131 .ส67 2562 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khit bǣp ʻatchariya / คิดแบบอัจฉริยะ / สม สุจีรา เขียน.

Som Sučhīrā. by สม สุจีรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ส448 2561 (1).
ห้องสมุด:
Lư̄ak nư̄a thī chai hai māpā / เลือกเนื้อที่ใช่ให้หมาป่า / อู๋ยรั่วฉวน เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Wu, Ruoquan. Chān Thanaprakō̜p. by อู๋ย, รั่วฉวน | ชาญ ธนประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāo Thū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF448 .อ74 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF448 .อ74 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
#Thīm khīkīat / #ทีมขี้เกียจ / ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Other title: Thīm khīkīat Other title: ทีมขี้เกียจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF485 .ท63 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF485 .ท63 2561 (2).
ห้องสมุด:
Pātihān čhāk kāntō̜ čhiksō̜ chīwit = See your own big pictures / ปาฏิหาริย์จากการต่อจิ๊กซอว์ชีวิต = See your own big pictures / ชอน-อก-เพียว เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.

Chon, Ok-pyo Pattira Čhitkasēm. by ชอน, อกเพียว | ภัททิรา จิตต์เกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2557 [2014]Other title: See your own big pictures.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dǣ khun thī klūa kānplīanplǣng mā talō̜t chīwit / แด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต / Mentalist DaiGo ผู้เขียน ; ธนัญ พลแสน ผู้แปล.

Daigo. Thanan Phonsǣn. by ไดโกะ | ธนัญ พลแสน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ด92 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Theknik plīan khun hai pen khon mai phat wan prakan phrung læ longmư̄ tham thanthī / เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำทันที / ซะซะกิ โชโกะ ; ผู้แปล โยซุเกะ, ปิยะวัฐ สุดศรี.

Sasaki, Shogo, Yōsuke. Piyawat Sutsī. by ซะซะกิ, โชโกะ, ค.ศ. 1973- | โยซุเกะ | ปิยะวัฐ สุดศรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ป74 ซ62 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ป74 ซ62 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Laksana bǣp nī pen khon nisai bǣp nai na / ลักษณะแบบนี้ เป็นคนนิสัยแบบไหนนะ / โชโซ ชิบุยะ เขียน ; ปาวัน สมใจ แปล.

Shibuya, Shōzō, Pāwan Somčhai. by ชิบุยะ, โชโซ, ค.ศ. 1946- | ปาวัน การสมใจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Satep, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF698.4 .ช637 2559 (1).
ห้องสมุด:
Thēpkrīk læ mūdāo / เทพกรีกและหมู่ดาว / คอสมอส.

Khǭtmǭt. by คอสมอส.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thaikhwō̜litībuk (2006) Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2561 [2018]Other title: Greek mythology of the constellations.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Tamnān thēpphačhao Waiking = [Viking mythology : history] / ตำนานเทพเจ้าไวกิ้ง = [Viking mythology : history] / คอสมอส.

Khǭtmǭt. by คอสมอส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2560] [2017]Other title: Viking mythology : history.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL860 .ค55 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL860 .ค55 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thammai lōk Mutsalim thưng mī klum kō̜kānrāi? / ทำไมโลกมุสลิมถึงมีกลุ่มก่อการร้าย? / อามีน ลอนา.

'Āmīn Lō̜nā, by อามีน ลอนา, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : 'Atsābikūn, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อัซซาบิกูน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BP190.5.ก52 อ64 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BP190.5.ก52 อ64 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khrūbā khati mai : tǣng ʻong songkhrư̄ang phutthasatthā lang kưng phutthakān / ครูบาคติใหม่ : แต่งองค์ทรงเครื่อง พุทธศรัทธาหลังกึ่งพุทธกาล / ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว.

Nattapong Doungkaew. by ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6160.ท92ก27 ณ633 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wong hǣng Mongkut. Lem 2 / วงศ์แห่งมงกุฎ. เล่ม 2 / สมประสงค์ ทรัพย์พาลี.

Somprasong Sapphālī. by สมประสงค์ ทรัพย์พาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim 2325, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 2325, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CS1254 .ส427 2561 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS1254 .ส427 2561 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CS1254 .ส427 2561 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt khō̜ng prawattisāt / ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ / จอห์น เอช อาร์โนลด์ เขียน ; ไชยันต์ รัชชกูล แปล.

Arnold, John, Chaiyan Rajchagool. by อาร์โนลด์, จอห์น, ค.ศ. 1969- | ไชยันต์ รัชชกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D16.8 .อ64 2560 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻAtchariya 100 nā hētkān khayao lōk / อัจฉริยะ 100 หน้า เหตุการณ์เขย่าโลก / ทสมล ชนาดิศัย เรื่อง.

Thotsamon Chanādisai by ทสมล ชนาดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D24 .ท544 2559 (1).
ห้องสมุด:
Yurōp sēnthāng sāi rōmǣntik / ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติก / ผู้แต่ง อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ.

'Anuphan Sukhapintha. by อนุพันธุ์ สุขะปิณฑะ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prōwichan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D923 .อ373 2557 (1).
ห้องสมุด:
Watthanatham Tǣčhiu / วัฒนธรรมแต้จิ๋ว / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม เขียน.

ʻAdun Rattanamankasēm. by อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.4.จ6 อ37 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS523.4.จ6 อ37 2558 (2).
ห้องสมุด:
Čhip Phamā tāmhā George Orwell : prawattisāt rawāng banthat nai rān namchā / จิบพม่า ตามหาจอร์จ ออร์เวลล์ : ประวัติศาสตร์ระหว่างบรรทัดในร้านน้ำชา / Emma Larkin ; สุภัตรา ภูมิประภาส แปล.

Larkin, Emma. Suphattrā Phūmpraphāt. by ลาร์คิน, เอ็มมา | สุภัตรา ภูมิประภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS527.7 .ล64 2560 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rākngao phaophan nai Sayām / รากเหง้าเผ่าพันธุ์ในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.

Boonyong Ketthet, by บุญยงค์ เกศเทศ, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mahā Sārakhrām] : ʻInthanin, 2562 [2019] Publisher: [มหาสารคาม] : อินทนิล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .บ724 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS569 .บ724 2562 (2).
ห้องสมุด:
Čhārikānusō̜n nai Phrabāt Somdet Phrapō̜ramin Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit / จาริกานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / ผู้จัดทำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).

Thanākhān Krung Thai. by ธนาคารกรุงไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 จ563 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 จ563 2561 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.ภ7 จ563 2561 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544