TUECON-New Books-2019-03-March

This list contains 3 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Applied economic forecasting using time series methods / Eric Ghysels, Massimiliano Marcellino.

by Ghysels, Eric, 1956- | Marcellino, Massimiliano.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Oxford University Press, 2018Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai chœ̄ng yutthasāt "kānpramānkān ʻuppathān khō̜ng thun manut thī čhampen tō̜ kānkāophō̜n kapdak rāidai pānklāng khō̜ng Prathēt Thai læ kānraksā sathāna prathēt rāidai sūng hai yangyư̄n" : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมชาย สุขสิริเสรีกุล.

Somchāi Suksirisērīkun. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สมชาย สุขสิริเสรีกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜. ], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Kānpramānkān ʻuppathān khō̜ng thun manut thī čhampen tō̜ kānkāophō̜n kapdak rāidai pānklāng khō̜ng Prathēt Thai læ kānraksā sathāna prathēt rāidai sūng hai yangyư̄n Other title: การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4904.7 .ส426 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā kānpœ̄t sērī khō̜ng prathēt khūkhā khūkhǣng læ phonkrathop tō̜ Thai / โครงการศึกษาการเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย / โดย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย).

Bō̜risat Blōlikœ̄ ʻǣ Khō̜mphānī (Prathēt Thai) Thailand. Krom Čhēčhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2559 [2016]Other title: การเปิดเสรีของประเทศคู่ค้าคู่แข่งและผลกระทบต่อไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1713 .ค94 2559 ล. 1 (5).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544