TUPUEY-New Book-201904-02 (tha)

This list contains 90 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Dœ thō̜p phāowœ̄ : phalangčhit tai samnưk phalang sū khwāmsamret / เดอะท้อปพาวเวอร์ : พลังจิตใต้สำนึก พลังสู่ความสำเร็จ / สม สุจีรา เรื่อง ; dec053 ภาพ.

Som Sučhīrā. by สม สุจีรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarin Thamma, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF315 .ส415 2556ก (1).
ห้องสมุด:
Inspiration : rư̄ang lao hǣng khwāmwang læ phalangčhai / Inspiration : เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ / สัมภาษณ์และเรียบเรียง จีระวุฒิ เขียวมณี.

Čhīrawut Khīeomanī. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by จีระวุฒิ เขียวมณี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF410 .จ646 2555 (1).
ห้องสมุด:
Future Panyā ʻanākhot / Future ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636 .ภ62 2559ข (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF636 .ภ62 2559ข (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF636 .ภ62 2559ข (1).
ห้องสมุด:
Khon chōkrāi thī klāi pen sētthī = Unlucky millionaire / คนโชคร้ายที่กลายเป็นเศรษฐี = Unlucky millionaire / ศิษย์โสเครตีส.

Sitsōkhētīt. by ศิษย์โสเครตีส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phōtbuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Other title: Unlucky millionaire.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 ศ654 2558 (1).
ห้องสมุด:
ʻŌ̜k čhāk khao wongkot dai lǣo = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / ออกจากเขาวงกตได้แล้ว = Out of the maze : [an a-mazing way to get unstuck] / Spencer Johnson ; ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ แปล.

Johnson, Spencer. Thanyaphat Sirisap. by จอห์นสัน, สเปนเซอร์ | ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻInsapāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562 [2019]Other title: Out of the maze : an a-mazing way to get unstuck.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ป74 จ554 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ป74 จ554 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chā hai chana / ช้าให้ชนะ / คาซุโอะ อินาโมริ ; ผู้แปล โยซุเกะ, ทสมา วรรธนะภูติ.

Inamori, Kazuo, Yōsuke. Thasamā Watthanaphūti. by อินะโมริ, คะซึโอะ, ค.ศ. 1932- | โยซุเกะ | ทสมา วรรธนะภูติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2558] [2015]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sētthī sō̜n lūk / เศรษฐีสอนลูก / เขียนโดย จี. คิงส์ลีย์ วอร์ด ; แปลโดย สุพรรณี วราทร.

Ward, G. Kingsley. Suphannī Warāthō̜n. by วอร์ด, จอร์จ คิงสลี่ย์ | สุพรรณี วราทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phīsư̄a, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ว4814 2547 (1).
ห้องสมุด:
Phalang khō̜ng kham wā mai = The Power of No / พลังของคำว่า ไม่ = The Power of No / James Altucher and Claudia Azula Altucher เขียน ; วรินดา แปล.

Altucher, James. Warindā Sǣngsomchaiphipat. Altucher, Claudia Azula. by อัลทูเชอร์, เจมส์ | วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์ | อัลทูเชอร์, คลอเดีย อาซูลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Post book, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Other title: Power of no.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1533.ภ6 อ643 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1533.ภ6 อ643 2558 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: BJ1533.ภ6 อ643 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phra pā samai Krung Rattanakōsin ; læ, Chāng pā nai Khēt Raksā Phan Satpā Phūwūa / พระป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ; และ, ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว / พระปรีดา ฉนฺทกโร.

Phra Prīdā Chanthakarō. by พระปรีดา ฉนฺทกโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sin Sayām Bančhuphan læ Kānphim Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Phra pā læ chāng pā samai Krung Rattanakōsin Other title: พระป่าและช้างป่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6140 .พ4217 2560 (1).
ห้องสมุด:
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด.

by กุลลดา มี้ด.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DA566.7 .ก74 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DA566.7 .ก74 2552 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phrabātsomdet Phramongkutklao Čhaoyūhūa kap phraphutthasātsanā læ tulākān / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนาและตุลาการ / กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thammasaphā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2018 701135 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2018 701135 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2018 701135 (1).
ห้องสมุด:
Wīangwang. 1 / เวียงวัง. 1 / จุลลดา ภักดีภูมินทร์.

Sīfā Mahāwan, Mō̜. Lō̜., 1930- by ศรีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phư̄andī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568.3 .ศ455 2551 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Wīangwang. 2 / เวียงวัง. 2 / จุลลดา ภักดีภูมินทร์.

Sīfā Mahāwan, Mō̜. Lō̜., 1930- by ศรีฟ้า มหาวรรณ, ม.ล, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phư̄andī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568.3 .ศ455 2551 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan, ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ส716ก3 2556ค (1).
ห้องสมุด:
Nānā sāra prawattisāt čhāk ʻēkkasān tāngprathēt . lem 3 / นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ. เล่ม 3 / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sukonrat Thārāsak. Thailand. Krom Sinlapākō̜n by ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ | กรมศิลปากร [880-06].

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .น55 2560 ล.3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .น55 2560 ล.3 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS571 .น55 2560 ล.3 (1).
ห้องสมุด:
Thonburī nai miti prawattisāt : kānmư̄ang kānsātsanā kāntāngprathēt khlōng yō̜ phrakīat Phračhao Krung Thonburī / ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์ : การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี / ผู้เขียน วินัย พงศ์ศรีเพียร ... [และคนอื่น ๆ] ; ตรงใจ หุตางกูร บรรณาธิการ.

Winai Phongsīphīan. Trongjai Hutangkura. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by วินัย พงศ์ศรีเพียร | ตรงใจ หุตางกูร | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS579 .ธ33 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS579 .ธ33 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS579 .ธ33 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa / พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. และ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม / เอ. บี. กรีสโวลด์ แต่ง ; ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล แปล.

Chulalongkorn, King of Siam, Griswold, Alexander B. Subhadradis Diskul, M.C., Mūnnithi Phutha Samunphrai Khū Phǣndin Thai. by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กริสโวลด์, อเล็กซานเดอร์ บี | สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2466-2546 | มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phutha Samunphrai Khū Phǣndin Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.4 .จ742 2560 (1).
ห้องสมุด:
Yaowarāt thanon mangkō̜n mai khœ̄i lap / เยาวราชถนนมังกรไม่เคยหลับ / เล่าเรื่อง นายทองพับ (เผ่าทอง ทองเจือ) ; คณะผู้จัดทำ ศรัญญา พุทธารี ... [และคนอื่นๆ].

Paothong Thongchua, Saranyā Phutthārī. Thanākhān Krung Thēp. by เผ่าทอง ทองเจือ, 2499- | ศรัญญา พุทธารี | ธนาคารกรุงเทพ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Krung Thēp, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.ก4 ผ735 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ก4 ผ735 2558 (1).
ห้องสมุด:
Hō̜ng kong Mākāo Sœ̄nčhœ̄n / ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น / ผู้แต่ง ฆโนทัย ชัยอัจฉรา ... [และคนอื่นๆ].

Khanōthai Chaiʻatcharā. by ฆโนทัย ชัยอัจฉรา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : DPlus, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : DPlus, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻĒkkasān lang Kānprachum Wichākān Radap Chāt Yīpun Sưksā nai Prathēt Thai khrang thī 7 : Yīpun-ʻĀsīan : bon khwāmkhlư̄anwai = Japan-ASEAN on the move : sangkhommasāt læ kānsưksā / เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 : ญี่ปุ่น-อาเซียน : บนความเคลื่อนไหว = Japan-ASEAN on the move : สังคมศาสตร์และการศึกษา / บรรณาธิการ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ทรายแก้ว ทิพากร.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Yīpun Sưksā nai Prathēt Thai Mahāwitthayālai Narēsūan) ʻAtthačhak Sattayānurak. Sāikǣo Thiphākǭn. Samākhom Yīpun Sưksā nai Prathēt Thai. by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 7 : 2556 : มหาวิทยาลัยนเรศวร) | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | ทรายแก้ว ทิพากร | สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Yīpun Sưksā nai Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Yīpun-ʻĀsīan : bon khwāmkhlư̄anwai Other title: Japan-ASEAN on the move | ญี่ปุ่น-อาเซียน : บนความเคลื่อนไหว.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS834.95 .ก643 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS834.95 .ก643 2557 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544