TUPUEY-New Book-201906-01 (tha)

This list contains 58 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส64 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส64 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
1991 rawāng rao sūnhāi / 1991 ระหว่างเราสูญหาย / เรื่อง พิมประภา.

Phimphan Mīchaisī. by พิมพรรณ มีชัยศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Her Publishing, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : Her Publishing, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ63955ก17 2561 (3).
ห้องสมุด:
Easy drawing. Tō̜n wāt sī nā sadǣng ʻārom / by Munin. Easy drawing. ตอน วาดสีหน้าแสดงอารมณ์ / by มุนิน.

Munin Sāiprasāt. by มุนินทร์ สายประสาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2562 [2019] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2562 [2019]Other title: Wāt sī nā sadǣng ʻārom Other title: วาดสีหน้าแสดงอารมณ์.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
On truth wādūai khwāmčhing / On truth ว่าด้วยความจริง / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ... [และคนอื่นๆ].

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi lư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n hǣng Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī : rāingān chabap sombūn / กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.

Poonthep Sirinupong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KK5272 .ป73 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KK5272 .ป73 2559 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In RepairingCall number: KK5272 .ป73 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā nai prathēt Yīpun Sahaphāp Yurōp Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī Kaolītai læ Singkhapō : wikhro̜ prīapthīap kap kotmāi lamdap rō̜ng khō̜ng Thai / กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลำดับรองของไทย / ศักดา ธนิตกุล และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3850 .ศ623 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3850 .ศ623 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Klā thī čha thūk klīat 2 / กล้าที่จะถูกเกลียด 2 / ผู้เขียน คิชิมิ อิชิโร, โคะกะ ฟุมิทะเกะ ; ผู้แปล อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Ichiro, Kishimi, Fumitake, Koga, ʻAphinyā Tēchabunphaisān. by อิชิโร, คิชิมิ, ค.ศ. 1956- | ฟุมิทะเกะ, โคะกะ, ค.ศ. 1973- | อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānprachāsamphan rūamsamai = Contemporary public relations / การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย = Contemporary public relations / ธาตรี ใต้ฟ้าพูล.

Thātrī Taifāphūn. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Khrōngkān Tamrā. by ธาตรี ใต้ฟ้าพูล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Contemporary public relations.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HD59 .ธ63 2561ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD59 .ธ63 2561ก (2).
ห้องสมุด:
Kānlongthun dūai khwāmkhātwang khư̄ kānmatčham dūai khwāmčheppūat = [The price of expectation is pain] / การลงทุนด้วยความคาดหวัง คือการมัดจำด้วยความเจ็บปวด = [The price of expectation is pain] / Rhythm เรื่องและภาพ.

Rhythm. by ริทึม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Other title: Price of expectation is pain.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ร653 ก64 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ร653 ก64 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ læ ʻō̜kbǣp wongčhō̜n dičhithan = Digital circuit analysis and design / การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัล = Digital circuit analysis and design / ทรงยศ นาคอริยกุล.

Songyot Nākʻariyakun. by ทรงยศ นาคอริยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Digital circuit analysis and design.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK7868.ด6 ท432 2560 (7), Pridi Banomyong LibraryCall number: TK7868.ด6 ท432 2560 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khambanyāi bư̄angton kotmāi ʻongkān rawāng prathēt / คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ4850 .ป46 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ4850 .ป46 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ4850 .ป46 2561 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Charnchai Sawangsagdi, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2764 .ช62 2562 (2). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2562 (3). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 2, Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap laksana 13 khwāmphit kīeokap sop / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 2, ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap Other title: Laksana 13 khwāmphit kīeokap sop Other title: ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasemsan Vilawan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ก7525 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ว623 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ว623 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ว623 2562 (2). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi rabop sān læ phrathammanūn sān yuttitham / คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wayuphap. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (13).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānpō̜ngkan phonprayōt thapsō̜n / คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน / ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะผู้จัดทำ อาทิสุดา ณ นคร ... [และคนอื่นๆ]].

ʻĀthisudā Na Nakhō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Sūn Patibatkān Tō̜tān Kānthutčharit. by อาทิสุดา ณ นคร | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2275 .ค746 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2275 .ค746 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2275 .ค746 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2275 .ค746 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ phatthanā wep ʻǣphō̜ phlikhēchan dūai ASP.NET Core MVC / คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET Core MVC / ศุภชัย สมพานิช.

Supphachai Somphānit. by ศุภชัย สมพานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Prōwichan Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK5105.8885.อ8 ศ743 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ phichit kānlư̄aktang / คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง / Quintus Tullius Cicero เขียน ; ธรณ์เทพ มณีเจริญ และเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล.

Cicero, Quintus Tullius. Thō̜nthēp Manīčharœ̄n. Netiwit Chotiphatphaisal. by ซิเซโร, กวินตุส ตุลลิอุส | ธรณ์เทพ มณีเจริญ | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1001 .ซ627 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1001 .ซ627 2562 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544