TUPUEY-New Book-201905-01 (tha)

This list contains 320 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
I decided to live as myself / I decided to live as myself / Kim Suhyun เรื่อง, ภาพ ; พัชรางสุ์ แปล.

Kim, Su-hyŏn. Phatcharāng Thō̜ngprasert. by คิม, ซู-ฮยอน | พัชรางสุ์ ทองประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2562] [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thritsadī kānpramœ̄n / ทฤษฎีการประเมิน / ศิริชัย กาญจนวาสี.

Sirichai Kānčhanawāsī. by ศิริชัย กาญจนวาสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่9, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ191 .ศ65 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Witthayāthat : rūam phonngān wichākān thāng pratyā læ sātsanā / วิทยาทรรศน์ : รวมผลงานวิชาการทางปรัชญาและศาสนา / วิทยา ศักยาภินันท์.

Widya Sakyabhinand. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Pratyā læ Sātsanā. by วิทยา ศักยาภินันท์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Pratyā læ Sātsanā Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B99 .ว63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B99 .ว63 2561 (1).
ห้องสมุด:
On truth wādūai khwāmčhing / On truth ว่าด้วยความจริง / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ... [และคนอื่นๆ].

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Present panyā čhakkrawān / Present ปัญญาจักรวาล / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD518 .ภ622 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BD518 .ภ622 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD518 .ภ622 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khun pen khon pakati rư̄ mai / คุณเป็นคนปกติหรือไม่ / เหยา เหยา เขียน ; ธนาพร สังขวุฒิชัยกุล แปล.

Yao, Yao. Thanāphō̜n Sangkhawuthichaikun. by เหยา, เหยา | ธนาพร สังขวุฒิชัยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF145 .ห745 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF145 .ห745 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mī khwāmsuk phœ̄m 10% : prapčhai phīangnit plīan chīwit dai / มีความสุขเพิ่ม 10% : ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้ / แดน แฮร์ริส เขียน ; พิมพ์ใจ สุนทรเสรี แปล.

Harris, Dan, Phimčhai Sunthornsērī. by แฮร์ริส, แดน, ค.ศ. 1971- | พิมพ์ใจ สุนทรเสรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF161 .ฮ844 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF161 .ฮ844 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF161 .ฮ844 2558 (1).
ห้องสมุด:
Wichā čhiu : rū nưng khaothưng mư̄n rū mư̄n khaothưng suk = Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข = Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / Robert Twigger ; กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ แปล.

Twigger, Robert, Kanchalā Nāwānukhro̜. by ทวิกเกอร์, โรเบิร์ต, ค.ศ. 1964- | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Other title: Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF201 .ท562 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF201 .ท562 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Samō̜ng sāng suk / สมองสร้างสุข / ริค แฮนสัน เขียน ; ณัชร สยามวาลา แปล.

Hanson, Rick (Psychologist) Natchara Sayāmwālā. by แฮนสัน, ริค. (นักจิตวิทยา) | ณัชร สยามวาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmarin Thamma, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF204.6 .ฮ835 2561 (1).
ห้องสมุด:
52 withī khit haidai yāng chīapkhom / 52 วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม / Rolf Dobelli ; ผู้แปล อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Dobelli, Rolf, Oraphin Phonphanitratsamī. by โดเบลลี, รอล์ฟ, ค.ศ. 1966- | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Other title: Hāsip sō̜ng withī khit haidai yāng chīapkhom Other title: ห้าสิบสองวิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF442 .ด937 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF442 .ด937 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Magical moments at walt disney world / Magical moments at walt disney world / อันย่า.

ʻAnyāphō̜n Sư̄phatthanaphan. by อัญญาพร ซื่อพัฒนะพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wan nī mai mī thœ̄ (ʻīk lǣo) / วันนี้ไม่มีเธอ (อีกแล้ว) / บาร์จเฉยๆ เขียน ; [อติพร ใจสุภาพ ผู้วาด].

Panatkō̜n Čhaiman, ʻAtiphō̜n Čhaisuphāpb. by ปณัตกร ใจหมั่น, 2535- | อติพร ใจสุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Hānghunsūan Sāman Buk Raidœ̄, 2562 [2019] Publisher: สมุทรปราการ : ห้างหุ้นส่วนสามัญบุ๊กส์ไรเดอร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ป357 2562 (2).
ห้องสมุด:
Wannưng rao čha phop khonthī khao mā læ mai čhāk pai = May be, you just have to let them go / วันหนึ่งเราจะพบคนที่เข้ามาและไม่จากไป = May be, you just have to let them go / 1991 และ Once (คุณ) เขียน ; Uncle Simby ถ่ายภาพ.

Phimphan Mīchaisī. Yadāchanok Sirisawat. by พิมพรรณ มีชัยศรี | ญดาชนก ศิริสวัสดิ์ | อังเคิล ซิมบี้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Springbook, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: May be, you just have to let them go.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 พ64 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 พ64 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Practicing happiness : withī saičhai hai nō̜i long læ rak hai māk khưn / Practicing happiness : วิธีใส่ใจให้น้อยลง และรักให้มากขึ้น / Jeon Seung-Hwan เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน แปล.

Chon, Sung-hwan. Suwatčhanā Sangūansin. by จอน, ซึง-ฮวาน | สุวัจนา สงวนสิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhǣmsai Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 จ532 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khinsưngi : khwāmngām khō̜ng bātphlǣ hǣng chīwit / คินสึงิ : ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต / Tomas Navarro เขียน ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ แปล.

Navarro, Tomas. Wuthichai Kritsanaprakō̜nkit, by นาบาโร, โตมัส | วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Move Publishing, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Move Publishing, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 น636 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 น636 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF575.ส7 น636 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yā hai čhai rao čhep = Don't get my heart hurt / อย่าให้ใจเราเจ็บ = Don't get my heart hurt / ซอลเลดา เรื่องและภาพ ; [ตรองสิริ ทองคำใส แปล].

Ch'oe, Min-jŏng. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ชเว, มิน-จอง | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Other title: Don't get my heart hurt.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānkhūapkhum ʻārom mai čhampen tō̜ng ʻotklan / การควบคุมอารมณ์ไม่จำเป็นต้องอดกลั้น / ผู้เขียน ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่ ; ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Jian sheng miao da shi. Kanyārat Čhirāsawat. by เจี้ยนเฉิงเหมียวต้าชือ | กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ค5 จ832 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Never give up khwāmfan mai mī wan yut ; Dare to win klā phō̜ mai pen nāi tūa ʻēng / Never give up ความฝันไม่มีวันหยุด ; Dare to win กล้าพอไหม เป็นนายตัวเอง / เมษ พิชญพล.

Mēt Phitchayaphon. by เมษ พิชญพล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Prān, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : ปราณ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 ม726 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhong chai chīwit bǣp thī thœ̄ tō̜ngkān čhing čhing / จงใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจริงๆ / อิมแจซอง เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Im, Chae-sun, 1924- Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by อิม, แจซอง, ค.ศ. 1924- | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tūaton bukkhon læ khwāmchư̄amyōng kap watthanatham Thai / ตัวตนบุคคลและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย / ธีระ ธีรเวคิน.

Thīra Thīrawēkhin. by ธีระ ธีรเวคิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Rōngphim Phāpphim, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF697 .ธ646 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF697 .ธ646 2562 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  16    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544