TUPUEY-New Book-201907-01 (tha)

This list contains 175 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Lōkīyachon = Tortilla flat / โลกียชน = Tortilla flat / จอห์น สไตน์เบ็ค เขียน ; ประมูล อุณหธูป แปล.

Steinbeck, John, Pramūn ʻUnhathūp, by สไตน์เบ็ค, จอห์น, ค.ศ. 1902-1968 | ประมูล อุณหธูป, 2463-2531.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]Other title: Tortilla flat.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส36ท55ป46 2562 (2).
ห้องสมุด:
Likhit rak ngao hūačhai / ลิขิตรักเงาหัวใจ / แพรวพรรณราย.

Phrǣophannarāi. by แพรวพรรณราย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : That, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ทัช, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ8535ล62 2555 (1).
ห้องสมุด:
Khǣ rū čhittawitthayā bư̄angton kō̜ khaočhai khwāmmahatsačhan khō̜ng čhitčhai khon / แค่รู้จิตวิทยาเบื้องต้นก็เข้าใจความมหัศจรรย์ของจิตใจคน / ซายาโกะ อุเอดะ เขียน ; ธนาคาร เลิศเทอดสกุล แปล.

Ueda, Sayoko, Thanākhān Lœ̄tthœ̄tsakun. by อุเอดะ, ซายาโกะ, ค.ศ. 1981- | ธนาคาร เลิศเทอดสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Inspiration phlik mummō̜ng sāng rǣngbandānčhai / Inspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ / ผู้เขียน ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์, ชัชรพล เพ็ญโฉม, สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์.

Prātthanā ʻƯngchūsak. Chatcharaphon Phenchōm, Suwith Wongručhirāwānit. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk (Thailand) Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sathāban Sāngsœ̄m Sukkhaphāp Khonphikān. by ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ | ชัชรพล เพ็ญโฉม, 2518- | สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk (Sō̜Wō̜Rō̜Sō̜.), Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), Sathāban Sāngsœ̄m Sukkhaphāp Khonphikān (Sō̜Sō̜Phō̜.), 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF410 .ป47 2559 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF410 .ป47 2559 (1).
ห้องสมุด:
Fưk hai sangop / ฝึกให้สงบ / แฮร์เรียต กริฟฟีย์ เขียน ; อิฏฐพร ภู่เจริญ แปล.

Griffey, Harriet. ʻItthaphō̜n Phūčharœ̄n. by กริฟฟีย์, แฮร์เรียต | อิฏฐพร ภู่เจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ค7 ก464 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Samō̜ng khit būak chīwit kō̜ phrō̜m būak / สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก / เอเลน พีทรี ลีแอนซ์ เขียน ; รสสุคนธ์ โมรินทร์ แปล.

Leanse, Ellen Petry. Rotsukhon Mōrin. by ลีแอนซ์, เอเลน พีทรี | รสสุคนธ์ โมรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ล658 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kō̜ khǣ plō̜i man pai / ก็แค่ปล่อยมันไป / ฮึนกึล เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Cho, Song-yong. Withiyā Čhanphan. by โช, ซอง-ยง | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช92 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช92 2562 (2).
ห้องสมุด:
Banthưk čhāk konbưng thưng klāng čhai = Notes to myself : my struggle to become a person / บันทึกจากก้นบึ้งถึงกลางใจ = Notes to myself : my struggle to become a person / Huge Prather ; วิภาดา กิตติโกวิท แปล.

Prather, Hugh, Wiphādā Kittikōwit. by พราเธอร์, ฮิวจ์, ค.ศ. 1938-2010 | วิภาดา กิตติโกวิท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG Books, [2559] [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, [2559] [2016]Other title: Notes to myself : my struggle to become a person..Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mai mī wan nai thī yǣ kœ̄npai / ไม่มีวันไหนที่แย่เกินไป / อะนะ เขียน.

ʻAnawat Praditsin. by อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 อ356 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 อ356 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nisai khō̜ng khon samret : withī sū khwāmmaithammadā = High performance habits / นิสัยของคนสำเร็จ : วิถีสู่ความไม่ธรรมดา = High performance habits / Brendon Burchard ; เชิญพร คงมา แปล.

Burchard, Brendon. Chœ̄nphō̜n Khongmā. by เบอร์ชาร์ด, เบรนดอน | เชิญพร คงมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: High performance habits.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 บ824 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 บ824 2562 (1).
ห้องสมุด:
Čhong chai chīwit bǣp thī thœ̄ tō̜ngkān čhing čhing / จงใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจริงๆ / อิมแจซอง เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Im, Chae-sun, 1924- Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by อิม, แจซอง, ค.ศ. 1924- | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thritsadī læ theknik kānhai kānprưksā chœ̄ng čhittawitthayā / ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา / สุใจ ส่วนไพโรจน์.

Sučhai SūanPhairōt. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Čhittawitthayā læ Kānnænǣo. by สุใจ ส่วนไพโรจน์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pattānī] : Phāk Wichā Čhittawitthayā læ Kānnænǣo, Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2556 [2013] Publisher: [ปัตตานี] : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.น8 ส685 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hūangčhui kap kānʻō̜kbǣp sathāpattayakam = Feng Shui and architectural design / ฮวงจุ้ยกับการออกแบบสถาปัตยกรรม = Feng Shui and architectural design / ชูพงษ์ ทองคำสมุทร.

Chūphong Thō̜ngkhamsamut. by ชูพงษ์ ทองคำสมุทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2555 [2012] Publisher: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 [2012]Other title: Feng Shui and architectural design.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF1779.ฟ7 ช732 2555 (1).
ห้องสมุด:
Phrarātchadamrat læ phrabō̜romrāchōwāt khō̜ng Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit dān kotmāi læ krabūankān yuttitham. พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม.

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Thailand. Samnak Phrarātchawang. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | สำนักพระราชวัง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Phrarātchawang Krom Rātchalēkhānukān nai Phraʻong, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7ก5 2560ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7ก5 2560ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.3.ภ7ก5 2560ก (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 704014 (1).
ห้องสมุด:
Bāsēlōnā kwāng māk / บาร์เซโลนากว้างมาก / Little Thoughts.

Kirayā Leksombūn. by กิรญา เล็กสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Litthœ̄nthō̜t, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ลิเทิลธอทส์, 2560 [2017]Other title: Bacelona.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DP402.บ6465 ก643 2560 (1).
ห้องสมุด:
Rat Thai kap kānpatirūp sētthakit : čhāk kamnœ̄t thunniyom nai thanākhān thưng wikrit sētthakit 2540 / รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / อภิชาต สถิตนิรามัย.

Apichat Satitniramai. by อภิชาต สถิตนิรามัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīeokan, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2014 635027 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
ใยรัก = The past life / บทประพันธ์โดย บุญวรรณี.

by บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2556 [2013]Other title: Past life.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIC 2013 625803 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .บ74ย94 2556 (1).
ห้องสมุด:
Niwēt phiphitthaphan dōi chumchon : nǣokhit mai phư̄a kānthō̜ngthīeo yāng yangyư̄n = Community-driven eco-museum : the new concept for sustainable tourism / นิเวศพิพิธภัณฑ์โดยชุมชน : แนวคิดใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน = Community-driven eco-museum : the new concept for sustainable tourism / ค้นคว้าวิจัย ณิศิรา กายราศ.

Nisirā Kāirāt. Samnakngān Kānthō̜ngthīeo læ Kīlā Čhangwat Trāt. by ณิศิรา กายราศ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Trāt : Samnakngān Kānthō̜ngthīeo læ Kīlā Čhangwat Trāt, 2557 [2014] Publisher: ตราด : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด, 2557 [2014]Other title: Community-driven eco-museum : the new concept for sustainable tourism.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao-- čhāk tūalēk. [lēm] 5 / เรื่องเล่า-- จากตัวเลข. [เล่ม] 5 / กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. Klum Sārasonthēt Dān Sangkhom. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sathiti hǣng Chāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HA4600.55 .ร82 2562 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Prawat nǣokhit sētthakit kānmư̄ang / ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง / วรวิทย์ เจริญเลิศ.

Woravit Čharœ̄nlœ̄t. by วรวิทย์ เจริญเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB74.ก6 ว456 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB74.ก6 ว456 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.ก6 ว456 2562 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544