TUPUEY-New Book-201908-01 (tha)

This list contains 217 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
รายงานประจำปี / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด | หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: (กรุงเทพฯ) : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด, 2534-Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Z846.ธ44 ธ45 2548 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z846.ธ44 ธ45 2542 (17), Pridi Banomyong LibraryCall number: Z846.ธ44 ธ45 2559 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z846.ธ44 ธ45 2559 (4). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ธ448ร64 2549 (3), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ธ448ร64 2549 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus In CatalogingCall number: Z846.ธ44 ธ45 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ธ448ร64 2549 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Book Bank ProcessingCall number: Z846.ธ44 ธ45 2544 (1). Checked out (1). Withdrawn (91).
ห้องสมุด:
Lōkīyachon = Tortilla flat / โลกียชน = Tortilla flat / จอห์น สไตน์เบ็ค เขียน ; ประมูล อุณหธูป แปล.

Steinbeck, John, Pramūn ʻUnhathūp, by สไตน์เบ็ค, จอห์น, ค.ศ. 1902-1968 | ประมูล อุณหธูป, 2463-2531.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thap Nangsư̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]Other title: Tortilla flat.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส36ท55ป46 2562 (2).
ห้องสมุด:
Likhit rak ngao hūačhai / ลิขิตรักเงาหัวใจ / แพรวพรรณราย.

Phrǣophannarāi. by แพรวพรรณราย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : That, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ทัช, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ8535ล62 2555 (1).
ห้องสมุด:
On truth wādūai khwāmčhing / On truth ว่าด้วยความจริง / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ... [และคนอื่นๆ].

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khǣ rū čhittawitthayā bư̄angton kō̜ khaočhai khwāmmahatsačhan khō̜ng čhitčhai khon / แค่รู้จิตวิทยาเบื้องต้นก็เข้าใจความมหัศจรรย์ของจิตใจคน / ซายาโกะ อุเอดะ เขียน ; ธนาคาร เลิศเทอดสกุล แปล.

Ueda, Sayoko, Thanākhān Lœ̄tthœ̄tsakun. by อุเอดะ, ซายาโกะ, ค.ศ. 1981- | ธนาคาร เลิศเทอดสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Concept is everything / Concept is everything / ยะมะดะ โซ ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Yamada, So. Yosuke. by ยะมะดะ, โซ | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF443 .ย646 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Fưk hai sangop / ฝึกให้สงบ / แฮร์เรียต กริฟฟีย์ เขียน ; อิฏฐพร ภู่เจริญ แปล.

Griffey, Harriet. ʻItthaphō̜n Phūčharœ̄n. by กริฟฟีย์, แฮร์เรียต | อิฏฐพร ภู่เจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ค7 ก464 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Samō̜ng khit būak chīwit kō̜ phrō̜m būak / สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก / เอเลน พีทรี ลีแอนซ์ เขียน ; รสสุคนธ์ โมรินทร์ แปล.

Leanse, Ellen Petry. Rotsukhon Mōrin. by ลีแอนซ์, เอเลน พีทรี | รสสุคนธ์ โมรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ล658 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kō̜ khǣ plō̜i man pai / ก็แค่ปล่อยมันไป / ฮึนกึล เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Cho, Song-yong. Withiyā Čhanphan. by โช, ซอง-ยง | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช92 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช92 2562 (2).
ห้องสมุด:
Banthưk čhāk konbưng thưng klāng čhai = Notes to myself : my struggle to become a person / บันทึกจากก้นบึ้งถึงกลางใจ = Notes to myself : my struggle to become a person / Huge Prather ; วิภาดา กิตติโกวิท แปล.

Prather, Hugh, Wiphādā Kittikōwit. by พราเธอร์, ฮิวจ์, ค.ศ. 1938-2010 | วิภาดา กิตติโกวิท.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG Books, [2559] [2016] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, [2559] [2016]Other title: Notes to myself : my struggle to become a person..Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mai mī wan nai thī yǣ kœ̄npai / ไม่มีวันไหนที่แย่เกินไป / อะนะ เขียน.

ʻAnawat Praditsin. by อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 อ356 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 อ356 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nisai khō̜ng khon samret : withī sū khwāmmaithammadā = High performance habits / นิสัยของคนสำเร็จ : วิถีสู่ความไม่ธรรมดา = High performance habits / Brendon Burchard ; เชิญพร คงมา แปล.

Burchard, Brendon. Chœ̄nphō̜n Khongmā. by เบอร์ชาร์ด, เบรนดอน | เชิญพร คงมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: High performance habits.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 บ824 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 บ824 2562 (1).
ห้องสมุด:
Čhong chai chīwit bǣp thī thœ̄ tō̜ngkān čhing čhing / จงใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจริงๆ / อิมแจซอง เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Im, Chae-sun, 1924- Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by อิม, แจซอง, ค.ศ. 1924- | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thritsadī læ theknik kānhai kānprưksā chœ̄ng čhittawitthayā / ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา / สุใจ ส่วนไพโรจน์.

Sučhai SūanPhairōt. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Čhittawitthayā læ Kānnænǣo. by สุใจ ส่วนไพโรจน์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pattānī] : Phāk Wichā Čhittawitthayā læ Kānnænǣo, Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2556 [2013] Publisher: [ปัตตานี] : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.น8 ส685 2556 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thām pen dai prīap / ถามเป็น ได้เปรียบ / แฟรงก์ เซสโน เขียน ; จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ แปล.

Sesno, Frank. Čhindārat Thamrongwut, by เซสโน, แฟรงก์ | จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ซ753 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส7 ซ753 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
The Secular in South, East, and Southeast Asia / Kenneth Dean, Peter van der Veer editors.

by Dean, Kenneth, 1956- | Veer, Peter van der | National University of Singapore. Asia Research Institute | Secular Age in South, East, and Southeast Asia? (2017 : National University of Singapore).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, c2019Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwit patiwat khō̜ng Fēndā Phēthī / ชีวิตปฏิวัติของเฟรดา เพที / วิกกี แมคเคนซี เขียน ; ทาคินี แปล.

Mackenzie, Vicki. Thakhinī. by แม็คเค็นซี่, วิคกี้ | ทาคินี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ964.พ73 ม82 2562 (2).
ห้องสมุด:
Buddhist sustainable development : a new approach in happiness and development / Sauwalak Kittiprapas.

by Sauwalak Kittiprapas.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 2018Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.E25 S289 2018 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.E25 S289 2018 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.E25 S289 2018 (1).
ห้องสมุด:
The history of the church : a new translation / Eusebius of Caesarea ; translated by Jeremy M. Schott.

by Eusebius, of Caesarea, Bishop of Caesarea, approximately 260-approximately 340 | Schott, Jeremy M, 1977-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Oakland, California : University of California Press, c2019Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BR160.E5 E53 2019 (1).
ห้องสมุด:
Sapiens : a brief history of humankind / Yuval Noah Harari ; translated by the author, with the help of John Purcell and Haim Watzman.

by Harari, Yuval N | Purcell, John | Watzman, Haim.

Edition: 1st Harper Perennial ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: New York : Harper Perennial, 2018Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544