TUPUEY-New Book-201909-01 (tha)

This list contains 162 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Pintō" banthưk "Kǣmfœ̄" khīan : mư̄a naklā ʻānānikhom "sāng" phongsāwadān ʻAyutthayā / "ปินโต" บันทึก "แกมป์เฟอร์" เขียน : เมื่อนักล่าอาณานิคม "สร้าง" พงศาวดารอยุธยา / เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.

Rœ̄ngwut Mitsuriya. by เริงวุฒิ มิตรสุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Din-Dan Book, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : Din-Dan Book, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578 .ร72 2562 (2).
ห้องสมุด:
108 sanyā thurakit / 108 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.

ʻAdun Khāolaʻō̜. by อดุล ขาวละออ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nưng rō̜i pǣt sanyā thurakit Other title: หนึ่งร้อยแปดสัญญาธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT917 .อ374 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
74 pī wan santiphāp Thai : banthưk lap khō̜ng Phan Thō ʻArun Sērīthai 136 / 74 ปี วันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019]Other title: Čhetsip sī pī wan santiphāp Thai : banthưk lap khō̜ng Phan Thō ʻArun Sērīthai 136 Other title: เจ็ดสิบสีปีวันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1753 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Anchor CU-TEP grammar : phāsā ʻAngkrit khao Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai / Anchor CU-TEP grammar : ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī.ʻĀ.ʻĪ, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Basic Python coding rīan ngāi pen reo / Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว / สุชาติ คุ้มมะณี.

Suchat Khummanī. by สุชาติ คุ้มมะณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Direct TU-GET / Direct TU-GET / สุทิน พูลสวัสดิ์.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī. ʻĀ. ʻĪ., 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In TracingCall number: PE1114 .ส726 2561 (1). : Checked out (12).
ห้องสมุด:
Facebook : lōk ʻan sō̜n kan yū / Facebook : โลกอันซ้อนกันอยู่ / by Chart Korbjitti.

Chāt Kō̜pčhitti, by ชาติ กอบจิตติ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : หอน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ช646 ฟ75 2559 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LANG&LIT PL 2016 669929 (1).
ห้องสมุด:
OM nai wisāhakit chumchon Thai / OM ในวิสาหกิจชุมชนไทย / แก้วตา โรหิตรัตนะ บรรณาธิการ.

Kǣotā Rōhitrattana. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. Sākhā Wichā Bō̜rihān Kānpatibatkān. by แก้วตา โรหิตรัตนะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Bō̜rihān Kānpatibatkān Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (1).
ห้องสมุด:
Principles / Principles / Ray Dalio ; จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา แปล.

Dalio, Ray, Čhō̜msap Sitthiphitthayā. by ดาลิโอ, เรย์, ค.ศ. 1949- | จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEnsik Phaplitching Čhamkat [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง จำกัด, [2562] [2019]Other title: Principles : life and work.Availability: No items available : Checked out (9).
ห้องสมุด:
TU-GET grammar : error identification sentence completion / TU-GET grammar : error identification sentence completion / สุทิน พูลสวัสดิ์.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī.ʻĀ.ʻĪ., 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2558 [2015]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
TU-GET reading / TU-GET reading / สุทิน พูลสวัสดิ์.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī.ʻĀ.ʻĪ., 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
TU-GET vocabulary : phāsā ʻAngkrit khao Mahāwitthayālai Thammasāt / TU-GET vocabulary : ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Sutin Poolsawad.

Sutin Poolsawad. by สุทิน พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Sūn Nangsư̄ Thī.Čhī.ʻĀ.ʻĪ., 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2559 [2016]Other title: Best test preparation for TU-GET.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kotmāi kāndœ̄nʻākāt : prapprung lāsut chabap thī 14 Phō̜.Sō̜. 2562 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / กฎหมายการเดินอากาศ : ปรับปรุงล่าสุด ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / [รวบรวมโดย] สมชาย พิพุธวัฒน์.

Thailand. SomchāI Phiphutthawat. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พิพุธวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Sūtphaisān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3467.ก28 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3467.ก28 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon bư̄angton / กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Bunsī Mīwongʻukhōt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .บ725 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .บ725 2562 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phitčhāranākhwām phǣng wādūai ʻuthō̜n-dīkā / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: ʻUthō̜n-dīkā Other title: อุทธรณ์-ฎีกา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .จ46 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .จ46 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi singwǣtlǭm / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Amnat Wongbandit. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .อ63 2562 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khaya mūnfō̜i kap kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt = Solid waste management and climate change / การจัดการขยะมูลฝอยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = Solid waste management and climate change / อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย.

ʻAtcharā ʻAtsawaručhikunchai. by อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dǣnek ʻIntœ̄khō̜pō̜rēchan Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2562 [2019]Other title: Solid waste management and climate change.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD789.ท9 อ622 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānnam sanœ̄ phonngā nawičhai Khana Nitisāt Thammasāt pračham pī 2561 = TU Law faculty symposium and young researchers workshop 2018. การนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 = TU Law faculty symposium and young researchers workshop 2018.

Kānnam sanœ̄ phonngā nawičhai Khana Nitisāt Thammasāt Kittisak Noochaikaew. Chintana Panyasavanh. Jeeraporn Wilaiphun. Dolporn Salyapong. Disorn Likhitwitayawuid, Tanyaluck Phonchamni. Teerapong Ruangkham, Teerapan Imtapan. Naphaphorn Saenphit. Nanda Petchdee. Papawadee Salakphet. Phannarat Ditcharoen, Latana Ketsilivong. Wanida Matcharin. Worawimol Chatarathong. Vasin Pipattanachat, Siwanoot Soitong, Sirintip Somjai. Jeethathorn Jundasorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by การนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว | จินตนา ปัญญาสวรรค์ | จีราพร วิลัยพรรณ | ดลพร ศัลยพงษ์ | ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ, 2536- | ธัญญลักษณ์ พลชำนิ | ธีรพงศ์ เรืองขำ, 2532- | ธีรพันธ์ อินต๊ะปาน | นภาพร แสนพิศ | นันดา เพชรดี | ปภาวดี สลักเพชร | พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, 2526- | ลัดตะนา เกดสีลิวง | วนิดา มัชรินทร์ | วรวิมล จันทรทอง | วศิน พิพัฒนฉัตร, 2527- | ศิวนุช สร้อยทอง, 2529- | สิรินทิพย์ สมใจ | จีฑธร จันดาสอน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561] [2018]Other title: TU Law Faculty symposium and young researchers workshop 2018.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ก634 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ก634 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก634 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpatiwat læ kānplīanplǣng nai Prathēt Sayām : banthưk khō̜ng thūt Yīpun phūhen hētkān patiwat 2475 / การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม : บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 / ยาสุกิจิ ยาตาเบ เขียน ; เออิจิ มูราซิมา, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ แปล.

Yatabe, Yasukichi, Murashima, Eiji. Nakharin Mēktrairat, by ยาตาเบ, ยาสุกิจิ, ค.ศ. 1882-1958 | มูราชิมา, เออิจิ | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Banthưk khō̜ng thūt Yīpun phūhen hētkān patiwat 2475 Other title: บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583.3 .ย63 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n læ kānphatthanā nǣothāng kānčhatkān khaya mūnfō̜i čhāk phāk khrūarư̄an thīyūʻāsai nai khēt ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Tambon samrap phư̄nthī 3 čhangwat namrō̜ng nai khēt phư̄nthī Phāk Klāng = Evaluation and approach to the development of municipal solid waste management in the Sub-District Administrative Organization (SAOs) for three pilot provinces in Central Region, Thailand : rāingān chabap sombūn / การประเมินและการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจากภาคครัวเรือนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดนำร่องในเขตพื้นที่ภาคกลาง = Evaluation and approach to the development of municipal solid waste management in the Sub-District Administrative Organization (SAOs) for three pilot provinces in Central Region, Thailand : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย ชญาดา พันธุ์สุข, เอกพล จันทร์เพ็ญ.

Chayada Phansuk. ʻĒkphon Čhanphen. by ชญาดา พันธุ์สุข | เอกพล จันทร์เพ็ญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Other title: Evaluation and approach to the development of municipal solid waste management in the Sub-District Administrative Organization (SAOs) for three pilot provinces in Central Region, Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท92ก22 ช263 2559 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544