Boonchoo New Book 2019-09 (Thai)

This list contains 45 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
108 sanyā thurakit / 108 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.

ʻAdun Khāolaʻō̜. by อดุล ขาวละออ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nưng rō̜i pǣt sanyā thurakit Other title: หนึ่งร้อยแปดสัญญาธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT917 .อ374 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Aus / stay / lia / Aus / stay / lia / แพร ฉัตรพร.

Chatphō̜n Ninthammachat. by ฉัตรพร นิลธรรมชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bun Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุคส์, 2561 [2018]Other title: Aus stay lia.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DU105.2 .ฉ64 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Communications numeriques : regulation et resolution des litiges / Karine Favro.

by Favro, Karine.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Issy-les-Moulineaux : LGDJ, une marque de Lextenso, c2019Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4345 .F38 2019 (1).
ห้องสมุด:
Early desire : prawattisāt tai sadư̄ / Early desire ประวัติศาสตร์ใต้สะดือ / โตมร ศุขปรีชา.

Tōmō̜n Sukprīchā. by โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣomō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ12 .ต94 2559 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Intelligence artificielle / coordination editoriale Stephane Prevost et Erwan Royer.

by Prevost, Stephane | Royer, Erwan.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Paris : Dalloz, c2019Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.C6 I54 2019 (1).
ห้องสมุด:
ISO 14001 : 2015 rabop māttrathān kānčhatkān singwǣtlō̜m / ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต, จำลอง โพธิ์บุญ.

Sayām ʻArunsīmō̜rakot. Čhamlō̜ng Phōbun. by สยาม อรุณศรีมรกต | จำลอง โพธิ์บุญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Rabop māttrathān kānčhatkān singwǣtlō̜m Other title: ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS155.7 .ส4684 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155.7 .ส4684 2562 (3).
ห้องสมุด:
OM nai wisāhakit chumchon Thai / OM ในวิสาหกิจชุมชนไทย / แก้วตา โรหิตรัตนะ บรรณาธิการ.

Kǣotā Rōhitrattana. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. Sākhā Wichā Bō̜rihān Kānpatibatkān. by แก้วตา โรหิตรัตนะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Bō̜rihān Kānpatibatkān Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 อ957 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhattham rabop khunnaphāp ISO 17025 & GLP samrap hō̜ng patibatkān khēmī / การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม.

'Aphichāt ʻImyim. by อภิชาติ อิ่มยิ้ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QD51 .อ462 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QD51 .อ462 2559 (3).
ห้องสมุด:
Kānsưksā khō̜ng phū thūk kotkhī / การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ / เปาโล เฟรเร ; ภาคิน นิมมานนรวงศ์, นลัท ตั้งพรพิพัฒน์, วิจักขณ์ พานิช แปล

Freire, Paulo Phakin Nimmānonrawong. Nalat Tangphō̜nphiphat. Wičhak Panich. by แฟรร์, เปาโล, ค.ศ. 1921-1997 | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ | วิจักขณ์ พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Plākradōt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB880.ฟ8 พ725 2559 (3). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang nai rātchasamnak fāi nai samai ratchakān thī 5 / การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 5 / ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์.

Chatdāo Līchawēngwong. by ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568.3 .ฉ63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568.3 .ฉ63 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568.3 .ฉ63 2561 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khō̜ tō̜sū læ khō̜khit nai khadī ʻāyā / ข้อต่อสู้และข้อคิดในคดีอาญา / ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Chonnabot Supphasī. Ratchai Pālakawong Na ʻAyutthayā. by ชนบท ศุภศรี | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Rōng Samut Khongčharœ̄n Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงสมุดคงเจริญ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4738 .ช328 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4738 .ช328 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ขอเพียงสัญญาของสองหัวใจ / เขียน Shan Fei Xue ; แปล หย่งชุน.

by ซั่น, เฟยเสวี่ย | หย่งชุน.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2006 [2549]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ซ593ย73ข53 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ซ593ย73ข53 2549 (1).
ห้องสมุด:
Khām sāt-khām wēlā : wičhai kānsadǣng nai withī niwēt watthanatham / ข้ามศาสตร์-ข้ามเวลา : วิจัยการแสดงในวิถีนิเวศวัฒนธรรม / ผู้เขียน พรรัตน์ ดำรุง และคณะ.

Pornrat Damrhung. by พรรัตน์ ดำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN2889.72 .พ446 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN2889.72 .พ446 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN2889.72 .พ446 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khunlūang Hāwat : kasat phū sīasala rāt / ขุนหลวงหาวัด : กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์ / ศานติ ภักดีคำ.

Sānti Phakdīkham. by ศานติ ภักดีคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.อ67 ศ633 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ67 ศ633 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.อ67 ศ633 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khadī yokfō̜ng čhāk rư̄ang čhing. Tō̜n čhǣngkhwām thet fō̜ng thet bœ̄k khwām thet / คดียกฟ้องจากเรื่องจริง. ตอน แจ้งความเท็จ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ / คณะผู้จัดทำ ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, บัณฑิต ไทยผลิตเจริญ.

Chonnabot Suphasī. Ratchai Pānkawong Na ʻAyutthayā. Bandit Thaiphalitčharœ̄n, by ชนบท ศุภศรี | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | บัณฑิต ไทยผลิตเจริญ, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Songwut Thō̜ngsaād Thanāikhwām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ทรงวุฒิ ทองสอาด ทนายความ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5269 .ช333 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5269 .ช333 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5269 .ช333 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khrưng pīsāt Sư̄ Thœ̄ng. [Lem 1] / ครึ่งปีศาจซือเถิง. [เล่ม 1] / เหว่ยอวี๋ เขียน ; Tear แปล.

Wei Yu. by เหว่ยอวี๋.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻEnthēbuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ห745ค46ท84 2561 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป447 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ป447 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamthām-khamtō̜p panhā kotmāi phǣng čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT500 .ป462 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT500 .ป462 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk nưng, Kotmāi ʻāyā kotmāi phǣng læ phānit tangtǣ pīkānsưksā 2542-2561 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542-2561 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .ค57 2562 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ค57 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .ค57 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ป622 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544