TUPUEY-New Book-201911-01 (tha)

This list contains 194 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
ʻAtsadong khatamāyā : phāplūangtā khō̜ng lōk tawantok tō̜ thammachāt manut / อัศดงคตมายา : ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์ / มาร์แชล ซาห์ลินส์ ; เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และพนา กันธา แปล.

Sahlins, Marshall, Kengkit Kitirīanglāp. Phanā Kanthā. by ซาห์ลินส์, มาร์แชล, ค.ศ. 1930- | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | พนา กันธา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻInlūminēchan ʻĒdichan, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD450 .ซ654 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Manut kap sērīphāp : mummō̜ng thāng pratyā Khān, Min, Raʻon / มนุษย์กับเสรีภาพ : มุมมองทางปรัชญา คานท์, มิลล์, รอลส์ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayāmparithat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019]Other title: Mummō̜ng thāng pratyā Khān, Min, Raʻon Other title: มุมมองทางปรัชญา คานท์, มิลล์, รอลส์.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Juice : arrivals / Art Jeeno.

Piyaphat Čhīnō, by ปิยพัชร์ จีโน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ป665จ74 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป665จ74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ป665จ74 2562 (1).
ห้องสมุด:
Theories of manga / Theories of manga / กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Kritdikō̜n Wongsawāngphānit. by กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD241 .ก436 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD241 .ก436 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
A guide to behaving better thuk phrưttikam mī khwāmsīang prōt yā lamʻīang kō̜n tatsinčhai / A guide to behaving better ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง โปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจ / ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Nattavudh Powdthavee. by ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Other title: Thuk phrưttikam mī khwāmsīang prōt yā lamʻīang kō̜n tatsinčhai Other title: ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง โปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF199 .ณ635 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF199 .ณ635 2562 (3).
ห้องสมุด:
Khon plǣk thaonan thī sāngsan sing mai mai dai / คนแปลกเท่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ / ฮารุฮิโกะ ชิราโทริ เขียน ; กิษรา รัตนาภิรัต คุโด แปล.

Shiratori, Haruhiko, Kisarā Rattanāphirart Khudō. by ชิราโทริ, ฮารุฮิโกะ, ค.ศ. 1954- | กิษรา รัตนาภิรัต คุโด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ช644 2562 (2).
ห้องสมุด:
Rao thamngān yā plō̜i hai ngān tham rao = In praise of wasting time / เราทำงาน อย่าปล่อยให้งานทำเรา = In praise of wasting time / Alan Lightman เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.

Lightman, Alan P., Tōmō̜n Sukprīchā. Bō̜risat Sō̜n Phaplitching. by ไลต์แมน, อลัน พี, ค.ศ. 1948- | โตมร ศุขปรีชา | บริษัทซอลท์ พับลิชชิ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sō̜n Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซอลท์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: In praise of wasting time.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ล93 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ล93 2562 (2).
ห้องสมุด:
Phrưttikam phayākō̜n / พฤติกรรมพยากรณ์ / Dan Ariely ; ผู้แปล พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

Ariely, Dan. Phūnlāp Uthailœ̄tarun. by อะรีลี่ย์, แดน | พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF448 .อ64 2557 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mư̄a sing thī čhūngčhai khon dai-- mai chai yāng thī khun khit / เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้-- ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด / Daniel H. Pink ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Pink, Daniel H. Phō̜nlœ̄t 'It. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by พิงค์, แดเนียล เอช | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF503 .พ622 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF503 .พ622 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF503 .พ622 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phro̜ rao tāng pen phlēng sao khō̜ng khrai khon nưng = I' m just a sad song / เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง = I'm just a sad song / คุณ เขียน ; Chanatip และ Yadachanok ถ่ายภาพ.

Yadāchanok Sirisawat. Chanatip. by ญดาชนก ศิริสวัสดิ์ | ชนาธิป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: I'm just a sad song.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ญ36 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ญ36 2562 (2).
ห้องสมุด:
Love never fails mai mī khwāmrak khrang nai thī sūnplāo / Love never fails ไม่มีความรักครั้งไหนที่สูญเปล่า / สีตลา ชาญวิเศษ.

Sītalā Chānwisēt. by สีตลา ชาญวิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīmư̄ang Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ส644 2561 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In RepairingCall number: BF575.ร6 ส644 2561 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khō̜ hai rak khumkhrō̜ng / ขอให้รักคุ้มครอง / องอาจ ชัยชาญชีพ.

ʻOngāt Chaichānchīp. by องอาจ ชัยชาญชีพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnak Pet Tao Khwāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเป็ดเต่าควาย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 อ256 2562 (1).
ห้องสมุด:
How happiness works and why we behave the way we do Khwāmsuk thamngān yangngai / How happiness works and why we behave the way we do ความสุขทำงานยังไง / ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Natthawut Phaothawī. by ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Other title: Khwāmsuk thamngān yangngai Other title: ความสุขทำงานยังไง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ณ635 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
The happiness manual phrưttikam khwāmsuk / The happiness manual พฤติกรรมความสุข / ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Natthawut Phaothawī. by ณัฐวุฒิ เผ่าทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ณ634 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ณ634 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sing samkhan nai chīwit thī rōngrīan mai dai sō̜n / สิ่งสำคัญในชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอน / โดย บรรณาธิการนิตยสาร O, the Oprah Magazine ; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ แปล.

Thidārat Čharœ̄nchaichana. The Oprah Magazine. by ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ | กองบรรณาธิการนิตยสารโอปราห์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chō̜tkhat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ส625 2561 (2).
ห้องสมุด:
Yim rap khon mai dī thī phān khao mā nai chīwit / ยิ้มรับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิต / ชองมุนจอง เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Jeong Moon Jeong. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ชองมุนจอง | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thœ̄ mai dai ʻō̜nʻǣ thœ̄ khǣ khemkhæng mānān kœ̄npai / เธอไม่ได้อ่อนแอ เธอแค่เข้มแข็งมานานเกินไป / วินนี่ เขียน ; เสียงที่ไม่ได้ยิน ถ่ายภาพ.

Winnī. Sīangthīmaidaiyin. by วินนี่ | เสียงที่ไม่ได้ยิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 ว6633 2562ก (2).
ห้องสมุด:
Nisai maidī lǣo čha mī khwāmsuk / ทิ้้งนิสัยไม่ดี แล้วจะมีความสุข / โกะโด โทคิโอะ ผู้เขียน ; ธนัญ พลแสน ผู้แปล.

Godo, Tokio, Thanan Phonsǣn. by โกะโด, โทคิโอะ, ค.ศ. 1971- | ธนัญ พลแสน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 ก958 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 ก958 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānphop kan khư̄ rư̄ang mahatčhan kān čhāk kan pen rư̄ang pakati / การพบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ การจากกันเป็นเรื่องปกติ / Thedo, เขียน ; ณิชกานต์, วาดภาพประกอบ ; ทิพย์ ศิรินทิพย์ ... [และคนอื่น ๆ], ถ่ายภาพ.

Thedo. Nitchakān. Thip Sirinthip. ʻĀi Saruta. Kat Karưsakō̜n. Mō̜t Chalœ̄msak. by เดอะโด | ณิชกานต์ | ทิพย์ ศิรินทิพย์ | อาย ศรุตา | กัส กฤศกร | มอส เฉลิมศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Springbook, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ด6 ด753 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 ด753 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tham thukyāng hai ngāi khao wai khư̄ hūačhai khō̜ng khwāmsamret / ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ คือหัวใจของความสำเร็จ / ลีจีฮุน เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Lee, Ji Hoon. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ลี, จีฮุน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 ล595 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544