TUPUEY-New Book-201912-01 (tha)

This list contains 177 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 wan 1,000 prayōk fưk sonthanā phāsā Yīpun / 100 วัน 1,000 ประโยคฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น / J Team.

J Team. by เจ ทีม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Caff, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Caff, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
4 bloggers in Taiwan / 4 bloggers in Taiwan / บรรณาธิการเล่ม อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง

ʻAnurat Watthanāwongsawāng. by อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sārakhadī, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : สารคดี, 2560 [2017]Other title: Sī bloggers in Taiwan Other title: สี่ bloggers in Taiwan .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS799.24 .ส654 2560 (1).
ห้องสมุด:
46 khamthām chukkhit phlik chīwit khon fō̜ktai / 46 คำถามฉุกคิดพลิกชีวิตคนฟอกไต / นันทพล พงศ์รัตนามาน (หมอท๊อป).

Nanthaphon Phongrattanāmān. by นันทพล พงศ์รัตนามาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Sāithārā Khlinik, 2562 [2019] Publisher: สมุทรปราการ : สายธาราคลินิก, 2562 [2019]Other title: Sīsip hok khamthām chukkhit phlik chīwit khon fō̜ktai Other title: สี่สิบหกคำถามฉุกคิดพลิกชีวิตคนฟอกไต.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WJ378 .น633 2562 (1).
ห้องสมุด:
60 pī ʻUdom Ratʻamarit chīwit læ mittraphāp bon sēnthāng wichākān. 60 ปี อุดม รัฐอมฤต ชีวิตและมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Hoksip pī ʻUdom Ratʻamarit chīwit læ mittraphāp bon sēnthāng wichākān Other title: หกสิบปี อุดม รัฐอมฤต ชีวิตและมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ72 ก136 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ72 ก136 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ72 ก136 2562 (1).
ห้องสมุด:
Africa is not Africa / Africa is not Africa / พริม โกมลกิตติ.

Phantira Kōmonkitti. by ภัณฑิรา โกมลกิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT1738 .ภ633 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DT1738 .ภ633 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Crowd running hen khao wing-- čha ning dai ngai / Crowd running เห็นเขาวิ่ง-- จะนิ่งได้ไง / ชายชาญ ใบมงคล.

Chāichān Baimongkhon. by ชายชาญ ใบมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV1061 .ช642 2562 (2).
ห้องสมุด:
Farida Fārīdā-- ton rak king sōk / Farida ฟารีดา-- ต้นรัก กิ่งโศก / วราวุธ.

Warawoot Samrūanhan. by วราวุธ สำรวญหันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Fārīdā ton rak king sōk Other title: ฟารีดา ต้นรัก กิ่งโศก.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT107.2.ฟ64 ว465 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT107.2.ฟ64 ว465 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Go, go Morocco Mōro̜kkō nan kō čhing čhing / Go, go Morocco โมร็อกโกนั้นโก้จริงๆ / บีเบนซ์.

Phongsathō̜n Thitisaran, by พงศธร ธิติศรัณย์, 2536-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT310.3 .พ253 2562 (1).
ห้องสมุด:
Grit : the power of passion and perseverance / Grit : the power of passion and perseverance / Angela Duckworth ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Duckworth, Angela. Čhāručhan Khongmīsuk. by ดักเวิร์ธ, แอนเจลา | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: No items available : Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
GUT microbiota kap kānphalit satpīk læ sukō̜n / GUT microbiota กับการผลิตสัตว์ปีกและสุกร / โดย วิริยา ลุ้งใหญ่.

Wiriyā Lungyai. by วิริยา ลุ้งใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Book & Graphic Design, 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท.] : Book & Graphic Design, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SF780.2 .ว64 2562 (2).
ห้องสมุด:
Internchef banthưk mai lap chabap naksưksā wichā ʻāhān / Internchef บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร / ชยานันท์ เมฆสุต.

Chayānan Meksut. by ชยานันท์ เมฆสุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Other title: Banthưk mai lap chabap naksưksā wichā ʻāhān Other title: บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ช355 อ63 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Money 101 : rœ̄mton nap nưng sū chīwit kānngœ̄n ʻudom suk / Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข / จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Jakkapong Mespan. by จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Narriman Nārīmān-- sām sanē hā / Narriman นารีมาน-- สามสเน่หา / วราวุธ.

Warawoot Samrūanhan. by วราวุธ สำรวญหันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nōbœ̄nbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Nārīmān sām sanē hā Other title: นารีมาน สามสเน่หา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT107.2.ซ63 ว465 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DT107.2.ซ63 ว465 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT107.2.ซ63 ว465 2562 (1).
ห้องสมุด:
Presents from the present / Presents from the present / คัจฉกุล แก้วเกต.

Khatchakun Kǣokēt. by คัจฉกุล แก้วเกต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ด6 ค543 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Smart business : čho̜ konlayut ʻĀlībābā phlik chōm lōk / Smart business : เจาะกลยุทธ์อาลีบาบาพลิกโฉมโลก / โดย Ming Zeng ; เรียบเรียงโดย ชัชวนันท์ สันธิเดช.

Zeng, Ming, Chatwanan Santhidēt. by เจิ้ง, หมิง | ชัชวนันท์ สันธิเดช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .จ743 2562 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .จ743 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Stay busy, stay foolish satātʻapnap nưng / Stay busy, stay foolish สตาร์ทอัพนับหนึ่ง / โสภณ ศุภมั่งมี.

Sopon Supamangmee. by โสภณ ศุภมั่งมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmʻon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Other title: Stay busy stay foolish.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD62.5 .ส943 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ส943 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ส943 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD62.5 .ส943 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theories of manga / Theories of manga / กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Kritdikō̜n Wongsawāngphānit. by กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD241 .ก436 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD241 .ก436 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Tokyo last final update 12 : texts and images about Tokyo / by Pakpoom Lamoonpan.

Pakpoom Lamoonpan. by ภาคภูมิ ลมูลพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS896.5 .ภ624 2561 (2).
ห้องสมุด:
Wrong design : a selection of cover designs 2002-2020 / Wrong design : a selection of cover designs 2002-2020 / กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล.

Kornmaipol Sirimongkolrujikul. by กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NC973.5.ท9 ก446 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
You sadly smile in the profile picture / You sadly smile in the profile picture / ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Thanachāt Siriphattharāchai. by ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544