TUECON-New Books-2020-03-March

This list contains 6 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
A crisis of beliefs : investor psychology and financial fragility / Nicola Gennaioli and Andrei Shleifer.

by Gennaioli, Nicola | Shleifer, Andrei.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton : Princeton University Press, c2018Other title: Investor psychology and financial fragility.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.P8 G46 2018 (1).
ห้องสมุด:
Capital and ideology / Thomas Piketty ; translated by Arthur Goldhammer.

by Piketty, Thomas, 1971- | Goldhammer, Arthur.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard University Press, 2020Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM821 .P55 2020 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM821 .P55 2020 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM821 .P55 2020 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HM821 .P55 2020 (1).
ห้องสมุด:
Chicago price theory / Sonia Jaffe ... [et al.].

by Jaffe, Sonia, 1986-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Princeton, NJ : Princeton University Press, c2019Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konkai kānčhatkān dān kānngœ̄n kānkhlang khō̜ng phư̄nthī ʻanurak : kō̜ranī khēt phư̄n pā Dong Phayayēn-Khao Yai / กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ / สรุปและเรียบเรียง ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

Parinyārat Līangčharœ̄n. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2015 687344 (1).
ห้องสมุด:
Sētthasāt kān yāi thin = Economics of migration / เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น = Economics of migration / แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล.

Keokhwan Tangtipongkul. by แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Economics of migration.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4901 .ก85 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4901 .ก85 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4901 .ก85 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phǣn Phatthanā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt chabap thī sipʻet (Phō̜. Sō̜. 2555-2559) ; Sarup sāra samkhan Phǣn phatthanā sētthakit læ sangkhom hǣng chāt chabap thī sipʻet (Phō̜. Sō̜. 2555-2559) [electronic resource] / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) ; สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี = The Eleventh National Economic and Social development Plan (2012-2016) ; Summary the Eleventh National Economic and Social development Plan (2012-2016) / National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | Thailand. Office of the National Economic and Social Development Board.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, Samnak Nāyok Ratthamontrī, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2555] [2012]Other title: Sarup sāra samkhan Phǣn Phatthanā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt chabap thī sipʻet (Phō̜. Sō̜. 2555-2559) Other title: สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG 2012 709174 (2). :
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544