TUPRIDI-NewBook-2020-06-01(tha)

This list contains 167 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
2559 / 2559 / ศิวรัฐ หาญพานิช.

Siwarat Harnpanich. by ศิวรัฐ หาญพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Other title: Sō̜ng hā hā kao Other title: 2559 rūam rư̄angsan nai sūan sīeo khō̜ng kān wēlā Other title: สองห้าห้าเก้า | 2559 รวมเรื่องสั้นในส่วนเสี้ยวของกาลเวลา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ศ675 ก65 2563 (1).
ห้องสมุด:
A great little place called independent bookshop / Noom Passport Bookshop.

ʻAmnāt Rattanamanī. by อำนาจ รัตนมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phārākrāp, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z464.ท9 อ636 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
After Effects CC 2020 : professional guide / After Effects CC 2020 : professional guide / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.

ʻItsarēt Phāchanakān. by อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019]Other title: Tat tō̜ widīʻō læ sāng ʻēpfek sut ʻalangkān After Effects CC 2020 : professional guide Other title: ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์สุดอลังการ After Effects CC 2020 : professional guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TR858 .อ65 2562 (2).
ห้องสมุด:
Coaching theknik kratun thīm čhon samret / Coaching เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ / Homma Masato เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา แปล.

Honma, Masato, Withāranī Čhongsathitwatthanā. by ฮมมะ, มะซะโตะ, ค.ศ. 1959- | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻIn sapāi, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD57.7 .ฮ346 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD57.7 .ฮ346 2563 (2).
ห้องสมุด:
Cobalt blue læ rư̄angsan ʻư̄n ʻư̄n / Cobalt blue และเรื่องสั้นอื่นๆ / เพณิญ.

Phēnin. by เพณิญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : P.S., 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : P.S., 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .พ7323ค93 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .พ7323ค93 2563 (1).
ห้องสมุด:
Covid-19 rōk rabāt hǣng satawat / Covid-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ / นำชัย ชีววิวรรธน์.

Namchai Chīwawiwat, by นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC501 .น626 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Homo finishers sāi phan khao sēnchai / Homo finishers สายพันธุ์เข้าเส้นชัย / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Koob, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Koob, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
My egg #Khaitom phư̄an phom / My egg #ไข่ต้มเพื่อนผม / Kinsang เขียน.

Kinsang. by คินซัง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2562?][2019?] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2562?][2019?]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
My sweetheart is you / My sweetheart is you / Chiffon_cake เขียน.

Rapeephen Phromdī. by รพีเพ็ญ​ พรมดี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : EverY, [2563?] [2020?] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563?] [2020?]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
No hurry, no worry khō̜ʻaphai tǣ mai tō̜ng rīp / No hurry, no worry ขออภัย แต่ไม่ต้องรีบ / พิชญา โชนะโต.

Pitchaya Chōnatō. by พิชญา โชนะโต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Broccoli, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Broccoli, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .พ632 2563 (1).
ห้องสมุด:
Schindler's list : banchī chūai 1,200 chīwit khō̜ng Schindler / Schindler's list : บัญชีช่วย 1,200 ชีวิตของชินด์เลอร์ / โทมัส คนีลลีย์ ; กรรณิการ์ พรมเสาร์ แปลเรียบเรียง.

Keneally, Thomas. Kannikā Phromsao. Mūnnithi Nangsư̄ phư̄a Sangkhom. by คนีลลีย์, โทมัส | กรรณิการ์ พรมเสาร์ | มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Nangsư̄ phư̄a Sangkhom, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม, 2561 [2018]Other title: Banchī chūai 1,200 chīwit khō̜ng Schindler Other title: บัญชีช่วย 1,200 ชีวิตของชินด์เลอร์.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sketchnote čhot sarup pen phāp yāng sāngsan / Sketchnote จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ / นักเขียน ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช.

Prīyanan Tantiphongwanit. by ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The last quarter : 2475-2500 / The last quarter : 2475-2500 / พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [20202] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [20202]Other title: Prawattisāt Thai nai chūang pī Phō̜.Sō̜. 2475-2500 Other title: ประวัติศาสตร์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475-2500.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.7 .บ633 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.7 .บ633 2563 (1).
ห้องสมุด:
The little book of business wichā thurakit thī chīwit čhing pen khon sō̜n / The little book of business วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน / ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์.

Thatsaphāk Lœ̄tsawētphong. by ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArai ʻœ̄i, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อะไรเอ่ย, 2563 [2020]Other title: Wichā thurakit thī chīwit čhing pen khon sō̜n Other title: วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
The purr-fect fall #rak mǣo khāng bān / The purr-fect fall #รักแมวข้างบ้าน / Kipuu เขียน.

Kipuu. by กีปู.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĒwœ̄wāi, [2563?] [2020?] Publisher: กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563?] [2020?]Other title: Rak mǣo khāng bān Other title: รักแมวข้างบ้าน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng rǣngngān = Labour protection law / กฎหมายคุ้มครองแรงงาน = Labour protection law / ตรีเนตร สาระพงษ์.

Treeneat Sarapong. by ตรีเนตร สาระพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2563 [2020]Other title: Labour protection law.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Krasūang suk sut sut = The ministry of utmost happiness / กระทรวงสุขสุด ๆ = The ministry of utmost happiness / Arundhati Roy ; สดใส แปล.

Roy, Arundhati. Sotsai Khantiwō̜raphong. by รอย, อรุณธตี | สดใส ขันติวรพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Other title: Ministry of utmost happiness.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kō̜kœ̄t " ʻātchayākō̜n " : rư̄ančham læ phūkhon nai sangkhom talāt / ก่อเกิด "อาชญากร" : เรือนจำและผู้คนในสังคมตลาด / วิเวียน สเตรินร์ (Vivien Stern) ; ผ่านภพ มากคุณ แปล.

Stern, Vivien. Phānphop Mākkhun. Samnak Kitčhakān nai phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā. by สเตรินร์, วิเวียน | ผ่านภพ มากคุณ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kitčhakān nai phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham Krasūang Yuttitham, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8705 .ส37 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānkhūapkhum ʻātchayākam nai thāna pen ʻutsāhakam : honthāng sū khāikakkan kūlak bǣp tawantok / การควบคุมอาชญากรรมในฐานะเป็นอุตสาหกรรม : หนทางสู่ค่ายกักกันกูลักแบบตะวันตก / นิลส์ คริสตี้ ; พงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ แปล.

Christie, Nils, Phongsak Kānčhanākphan. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Kō̜ng Phatthanā Nawattakam Kānyuttitham. by คริสตี้, นิลส์, ค.ศ. 1928-2015 | พงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Phatthanā Nawattakam Kānyuttitham Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham Krasūang Yuttitham, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8705 .ค46 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8705 .ค46 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan læ kāntōtō̜p hēt chukchœ̄n dān ʻakkhīphai = [Prevention and fire emergency response] / การป้องกันและการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย = [Prevention and fire emergency response] / อารุญ เกตุสาคร.

ʻĀrun Kētsākhō̜n. by อารุญ เกตุสาคร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Prevention and fire emergency response.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TH9145 .อ647 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TH9145 .อ647 2563 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TH9145 .อ647 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TH9145 .อ647 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  9    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544