TUPUEY-New Book-202007-01(tha)

This list contains 104 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
ประวัติละครตะวันตก ตอนละครสมัยใหม่.

by เด่นดวง พุ่มศิริ, 2481-2528.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, หมวดวิชานาฎยศาสตร์และนาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1861 .ด7 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ประวัติละครอังกฤษ 1 : กำเนิดละครตะวันตก-ละครอังกฤษ ในศตวรรษที่สิบเก้า.

by เฉลิมศรี จันทร์อ่อน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาภาษาอังกฤษ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PR721 .ฉ7 (2). Checked out (1). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
ประวัติละครตะวันตก ตอน ละครอังกฤษแต่ต้นจนรุ่งเรือง.

by เด่นดวง พุ่มศิริ, 2481-2528.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, หมวดวิชานาฎยศาสตร์และนาฎยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PR625 .ด7 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknik čham bǣp mai tō̜ng čham thī čhittaphǣt yāk bō̜k khun / เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ / ผู้เขียน คะบะซะวะ ชิอง ; ผู้แปล ปาวัน การสมใจ.

Kabasawa, Zion, Pāwan Kānsomčhai. by คะบะซะวะ, ชิอง, ค.ศ. 1965- | ปาวัน การสมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit khun khāi dai thao rai? / ความคิดคุณขายได้เท่าไหร่? / ผู้เขียน Tina Seelig ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Seelig, Tina Lynn. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by ซีลิก, ทินา ลินน์ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ซ643 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ซ643 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khit pen rabop = Systematized thinking / คิดเป็นระบบ = Systematized thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Krīangsak Čharœ̄nwongsak. by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Saksēt Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Systematized thinking.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ก7383 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kī drāmā kō̜ khā manut ʻō̜pfit mai dai = Put the right me on the right job / กี่ดราม่าก็ฆ่ามนุษย์ออฟฟิศไม่ได้ = Put the right me on the right job / ท้อฟฟี่ แบรดชอว์.

Chayāthat Wongmanī. by ชญาน์ทัต วงศ์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Put the right me on the right job.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ช262 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .ช262 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wichā wāngphǣn kānthamngān sing samkhan thī mai mī khrai khœ̄i sō̜n / วิชาวางแผนการทำงาน สิ่งสำคัญที่ไม่มีใครเคยสอน / มานาบุ มิซุโนะ เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Mizuno, Manabu. ʻĀkhirā Rattanāphirat. by มิซุโนะ, มานาบุ | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Cho̜tkhat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Bō̜t khrap ... #Phō̜Nō̜Ngō̜Rō̜Čhō̜TōKō̜Mō̜ (phom nan ngān rum čhon čha tāi kan mot) / บอสครับฯ #ผนงรจตกม (ผมนั้นงานรุมจนจะตายกันหมด) / เรื่องและภาพ AIBIG.

Mēthā Kōsonsāthit. by เมธา โกศลสาธิต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Banlư̄ Phaplikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ม736 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yā plō̜i hai ʻārom thamrāi khun = Emotion / อย่าปล่อยให้อารมณ์ทำร้ายคุณ = Emotion / ผู้เขียน ปรมาจารย์เหมียวเทพกระบี่ ; ผู้แปล วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล.

Jian sheng miao da shi. Wanwisā Saksamphankun. by เจี้ยนเฉิงเหมียวต้าชือ | วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Emotion.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF531 .จ832 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
khwām rak kō̜ pen bǣp nī / ความรักก็เป็นแบบนี้ / คิมแจซิก ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Kim Jae Sik. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by คิมแจซิก | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ค68 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thī hō̜m wān thī sut nai nưng wan / ที่หอมหวานที่สุดในหนึ่งวัน / Lee Kyu Young เรื่อง/ภาพ ; [พัชรางสุ์ แปล].

Lee, Kyu-Young, Phatcharāng Thō̜ngprasert. by ลี, กยู-ยอง | พัชรางสุ์ ทองประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ล652 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ล652 2563 (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī khwāmngao = Alone's theory / ทฤษฎีความเหงา = Alone's theory / อโลน เขียน.

ʻAlōn. by อโลน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: samut prākān : Buk Raidœ̄, 2563 [2020] Publisher: สมุทรปราการ : บุ๊กส์ไรเดอร์, 2563 [2020]Other title: Alone's theory.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lǣo thuk yāng čha dī khưn čhing čhing na / แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆนะ / ซอลเลดา เรื่องและภาพ ; [ตรองสิริ ทองคำใส แปล].

Ch'oe, Min-jŏng. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ชเว, มิน-จอง | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช748 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thuk rư̄angrāo thī kœ̄tkhưn pen mư̄an khō̜ngkhwan / ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนของขวัญ / โชจองมิน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Cho, Chong-min. Withiyā Čhanphan. by โช, จอง-มิน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF618 .ช896 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ช896 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rœ̄mton thī rak tūa ʻēng / เริ่มต้นที่รักตัวเอง / Mihwa เรื่องและภาพ ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Seon, Mi-Hwa. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ซอน, มีฮวา | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Ngǣn mō̜ng phračhan lǣo thœ̄ rūsưk mư̄ankan rư̄ plao / แหงนมองพระจันทร์แล้วเธอรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า / อันซังฮยอน เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

An, Sang-hyŏn. Witthiyā Čhanphan. by อัน, ซังฮยอน | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon samret khao phūt kan bǣp nī! = [The secret of the pleasant talkers] / คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบนี้! = [The secret of the pleasant talkers] / โดย Oh Su Hyang ; แปลโดย ตรองสิริ ทองคำใส.

Oh, Su Hyang. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by โอ, ซู ฮยัง | ตรองสิริ ทองคำใส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2563] [2020]Other title: Secret of the pleasant talkers.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.จ7 อ927 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phalang khō̜ng khonthī klā tham ʻarai khon dīeo / พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว / โกะโด โทคิโอะ ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Godo, Tokio, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by โกะโด, โทคิโอะ, ค.ศ. 1971- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Witthayāsāt hǣng khwāmsamret = The formula / วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The formula / Albert-Laszlo Barabasi เขียน ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล แปล.

Barabasi, Albert-Laszlo. Thīpakō̜n Wutthiphittayāmongkhon. by บาราบาชี, แอลเบิร์ต-ลาซโล | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2563 [2020]Other title: The formula.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544